Home

Første verdenskrig powerpoint

Blog. Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 steps; Oct. 14, 2020. Video conferencing best practices: Tips to make meeting online even bette Den første verdenskrig. skyttergravskrigen. Europa i fremgang - 1800 t. Kolonier Stormaktene delte Afrika og Asia mellom seg. Forsynte Europa med råvarer. Industrialisering Tekniske fremskritt. Europa i fremgang -. Demokratisering. England. Frankrike Norge - 1884 Hva skjedde?

Oppgaven er en PowerPoint presentasjon med 13 slides, om 1 verdenskrig. Presentasjonen inneholder stikkord og bilder om årsaker for 1.verdenskrig, Balkan, Øst- og Vestfronten, Lenin, Blokade, Våpen, Ubåtkrig og Freden i Versailles Blog. May 28, 2020. How to create a video lesson on Prezi Video and prepare for next year; May 27, 2020. 7 new things you can do with Prezi Video to support online learnin Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt. Våpenkappløp, kolonisering og fransk revansjelyst etter å ha tapt krigen mot Tyskland i 1871, var noen av årsakene. Det samme var Balkankrigene i 1912-1913

Første verdenskrig. 1. VERDENSKRIG. 1. verdenskrig ble kalt 'den store krigen'. Og med god grunn. Til sammen 16,5 millioner soldater og sivile døde under det fire år lange blodbadet. Første verdenskrig 1. verdenskrig: Tidslinje. 5 minutter 1. verdenskrig: Tidslinje Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland og Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn og fra høsten 1914 Det osmanske.

Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept. Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike. Collaborate for free with an online version of Microsoft PowerPoint. Save presentations in OneDrive. Share them with others and work together at the same time Krig - Første verdenskrig 1. verdenskrig: Tidslinje 40 millioner mennesker mistet livet under 1. verdenskrig - og etter avslutningen vendte enda flere hjem fra skyttergravene med dype arr på både kropp og sjel Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Forklar begrepene Første verdenskrig, Forklar begrepene, side 284 Oppgave der elevene ved hjelp av et skjema skal definere viktige begreper fra perioden. Omfang: 30 - 45 minutter. Skriv et leserinnleggFørste verdenskrig, Leserinnlegg, side. Første verdenskrig, The Great War, ble utløst av skuddene i Sarajevo 28.juni 1914. Den østerriksk-ungarske tronfølgeren ble utsatt for en terroraksjon av den serbiske terroristorganisasjonen Den sorte hånd, og både han og hans kone ble skutt og drept

Første verdenskrig 1914-18 by Eilen Askeland - Prez

PPT - Den første verdenskrig PowerPoint Presentation, free

Finn flere spørsmål og test dine kunnskaper i Avtrykk sin Quiz om første verdenskrig. Lykke til! Share this: Klikk for å dele på Twitter(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på Facebook(åpnes i en ny fane) Du vil kanskje også like. Kommentarfelt. avtrykk 10. november 2018 1. oktober 2020 qui Første verdenskrig og den russiske revolusjonen nøye fremstilt gjennom spørsmål. Bokmål Sammendrag av pensum. Folkestyre, makt og innflytelse. Fordypning i et av 9. klasses kapitler i samfunnsfag. Karakter: 6 Bokmål Særoppgave. 1. verdenskrig. Kort beskrivelse av. Det var mange forskjellige faktorer som gjorde at første verdenskrig brøt ut i 1914. Her er hovedgrunnene til at det ble krig. · Uenighet om landegrenser: Mange land var uenige om landegrenser mellom seg. Spesielt mellom frankrike og Tyskland. Tyskland hadde tidligere tatt landområder fra Frankrike, og Frankrike var ute etter hevn

Problemstilling: Hvordan de Amerikanske ressursene påvirket utfallet av første verdenskrig? powerpoint Elevens forslag til forbedringer: mente at jeg burde hatt med hvorfor Wilson tapte Versaillestraktaten. eller veldig nærme 6 bare småpuss Studienetts kommentar: Oppgaven kan brukes som notater dog er oppgaven noe innforstått Ta stilling til påstandene som er listet opp under om årsakene til første verdenskrig. Det må vurderes i hvilken grad påstandene er viktige som årsaker til krigen og hvorfor. Diskuter i gruppen. - PÅSTANDER OM ÅRSAKENE TIL FØRSTE VERDENSKRIG: • Krigen kom som et resultat a Første verdenskrig var en av de blodigste krigene som noensinne har blitt utkjempet i Europa. Den varte fra begynnelsen av august 1914 til 11. november 1918, og medførte vesentlige endringer av Europakartet.Nye stater oppsto etter nasjonalstatprinsippet, Østerrike-Ungarn forsvant og ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk En montage på 35 minutter. Undervisningsmateriale: https://drive.google.com/open?id=1usqaPubDL-K4RXYBCMyitJXBBj0Nrv2V Researchet, fortalt og redigeret af Zek..

Powerpoint om 1. Verdenskrig - Studienett.n

Første verdenskrig førte til mangel på en rekke varer i Norge. Myndighetene innførte derfor rasjonering. Fra januar 1918 til sommeren 1919 var også matvarer rasjonert. Dette gjorde situasjonen svært vanskelig for mange familier, som for eksempel for Marie Fauli på Torpebjerget i Borge i Østfold POWERPOINT. PP første verdenskrig. PP om den russiske revolusjonen. Tips russiske revolusjon. Andre verdenskrig: Dette bør du vite. Andre verdenskrig PowerPoint. Kroppsøving. KRLE. Naturfag. Virksomhet/ område PowerPoint: Oppgaver: Ordgåter: Bondesjakk: Europakart: Andre lenker: Gjør greie for de grunnleggende årsakene til (forutsetningene for) første verdenskrig. Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten. 2. Gjør greie for selve krigsutbruddet, og hvordan det utviklet seg til en storkrig

Første verdenskrig skapte en ny type mennesker, en moralsk tomhet, og et kynisk syn på individenes erstattbarhet som gjorde det folkedrapet på Europas jøder under andre verdenskrig mulig. Eksempel på slik kynisme er folkedrapet i Armenia og ikke minst jødeforfølgelsen. 2 Dette ble en av årsakene til neste verdenskrig. De første årene etter selvstendigheten i 1918 hadde Polen diverse stridigheter med nabolandene, og spesielt blodig ble den polsk-russiske krigen i 1920. Et særtrekk ved den nye staten var at en tredel av innbyggerne var av ikke-polsk opphav (tyskere, ukrainere og hviterussere). Finlan Skuddene i Sarajevo 28. juni 1914 tar livet av en forholdsvis ukjent erkehertug. Men drapet vekker til live et sinne, og snart erklærer Østerrike-Ungarn krig mot Serbia, og Tyskland invaderer Belgia og Frankrike

Video: Første verdenskrig: 1914 - 1918 by Elisabeth Odegaard on

Da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, erklærte Norge seg nøytrale. Vi ville, som under 1. verdenskrig, holdes utenfor konfliktene i resten av Europa. Det tok ikke lang tid før det viste seg å være umulig. I desember 1939 får Vidkun Quisling, lederen for Nasjonal Samling (NS) i Norge, møte Hitler i Berlin De første panservognene dukket opp mot slutten av krigen, men fikk liten betydning. Derimot var gassangrep et fryktet våpen. Nervegassen ødela tusenvis av liv når den kom drivende innover skyttergravene. I motsetning til denne stillingskrigen, ble andre verdenskrig en bevegelig krig ført med offensive våpen Den første verdenskrig startet i Europa, men ble raskt global, og 31 land ble etter hvert direkte berørt av krigen. Den regnes som en av de blodigste krigene utkjempet i historien og den aller første «totale krig» der hele befolkningen og økonomien ble involvert i krigføringen. Krigen varte fra den 28. juli 1914 til den 11. november 1918 Første verdenskrig var en imperialistisk krig. Kunne den ha blitt stoppet? De spenningene og den militære styrken som ble bygget opp i årene før 1914, og det raske utbruddet av krigen etter hvert som én mobilisering førte til en neste, gjør at første verdenskrig kunne virke uunngåelig. Det var den ikke

Første verdenskrig

Historie Vg2 og Vg3 - Bakgrunnen for første verdenskrig - NDL

Denne uken har vi startet med første verdenskrig. Vi gikk gjennom hva årsakene var for at krigen brøt ut, og så på en oppsummerings. Under første verdenskrig 1914-1918 var Norge nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i krigen, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip 1. verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig eller (indtil 1939) blot Verdenskrigen) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste. Verdenskrig: Først og fremst en europeisk krig, men koloniene var med. Land utenfor Europa var med. Fronter også utenfor Europa, Midt - østen, Øst Østfronten: Russland og Serbia mot sentralmaktene. Sentralmaktene hadde overtaket de 3 første åra, da den russiske hæren gikk i oppløsning i 1917 fikk sentralmaktene lett spill

Oppgaven var å gjøre rede for årsaker og virkninger ved første verdenskrig. Oppgaven utdyper: - Grunnleggende, medvirkende og utløsende årsaker - Virkni.. Første verdenskrig og etterkrigskrisene skapte et mer nasjonalistisk og innadvendt klima i mange land. I den vanskelige økonomiske situasjonen som oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, valgte flere land å takle problemene gjennom proteksjonistiske midler for å beskytte sin egen økonomi Under får du en oversikt over temaet filmer 1. verdenskrig. Filmserien inneholder 60 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer 1. verdenskrig. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer 1. verdenskrig som er stemt frem av brukerne på filmfront.no

Første verdenskrig - historienet

Uten første verdenskrig, neppe andre verdenskrig. Russlands nederlag i krigen førte til at flere hundre års Tsarstyre gikk under, og verdens første kommunistiske stat oppsto med Sovjet i 1917. En viktig konsekvens av krigen som startet for hundre år siden er fremveksten av totalitære ideologier som dominerte resten av det tyvende århundre I Australia ble utbruddet av første verdenskrig mottatt med entusiasme. Allerede før Storbritannia erklærte krig mot Tyskland hadde Australia lovet å støtte Imperiet. Etter krigsutbruddet begynte Australia umiddelbart å forberede tropper til utenlandstjeneste. Den første kampanjen Australia var del av var å invadere Tysk Ny-Guinea med den nyopprettede Australian Naval and Military. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it

I 2018 er det 100 år siden første verdenskrig sluttet. Norge forholdt seg nøytralt, men likevel ble mellom 14 000 og 16 000 norskfødte menn og kvinner førstehånds vitner til denne blodige skyttergravskrigen som herjet Europa i fire år Første verdenskrig var en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa.Den varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918 og medførte vesentlige endringer av verdenskartet. Nye stater oppsto etter nasjonalstatprinsippet, Østerrike-Ungarn forsvant og ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater, og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk Denne oppgaven tar for seg forskjellige årsaker som var med på å utløse 1. verdenskrig. Her vil du også få en gjennomgang av selve krigsutbruddet og av ulike historikeres meninger angående første verdenskrig. Oppgaven ser i tillegg på første verdenskrig sin rolle i senere konflikter Bakgrunn til første verdenskrig er et av de mest diskuterte emnene i historiografien siden første verdenskrig startet 28. juli 1914.Denne artikkelen handler om de ulike hendelsene som er vurdert som de direkte og indirekte årsakene til krigen

Første verdenskrig - Store norske leksiko

Tilfeldige angrep. Den gul-grønne skyen ved Ypres var det første vellykkede giftgassangrepet i historien. 16 år tidligere - i 1899 i Haag - hadde Tyskland, Frankrike og Storbritannia skrevet under på et forbud mot kjemisk krigføring, men forut for første verdenskrig eksperimenterte alle tre landene likevel ivrig med tåregass Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918. Mer enn 70 millioner soldater, blant dem rundt 60 millioner e Første verdenskrig 1. 1914-1918 2. Imperialisme Overdreven nasjonalisme Militarisme / våpenkappløp Økonomisk konkurranse Endringer i maktbalansen i Europa Balkan-spørsmålet Alliansesysteme

Første verdenskrig beskrives som det 20. århundres urkatastrofe. I tillegg til omrokkering på Europakartet, ledet krigen til en generell samfunnsomveltning, til Den russiske revolusjon, til nazismen, til andre verdenskrig og atombomben. Det som ofte glemmes er hvor banebrytende krigen også var, i militær sammenheng I hvilken periode pågikk Den første verdenskrig? A: 1912 - 1916. B: 1913 - 1917 C: 1914 - 1918 D: 1918 - 192 En temaside om den første verdenskrigen med lenker og bilder. Første verdenskrig. Les artikkel; Bilde

Første verdenskrig - Wikipedi

 1. Hvem har skylden for første verdenskrig? Versaillestraktaten etter første verdenskrig ga tyskerne all skyld for krigen, og dette har vært den tradisjonelle f..
 2. Det korte historiekurset 17/25 til kjapp eksamensrepetisjon. Profnick har også lengre videoer, bare søk
 3. Fredag 1. juli er det hundre år siden britene opplevde sitt største militære tap noensinne. 20.000 britiske soldater ble drept i løpet av Somme-offensivens første dag. .no/a/8421823>Klikk.

Microsoft PowerPoint - Work together on PowerPoint

I dette forelesningsnotatet skriver jeg om årsakene til første verdenskrig, de bakenforliggende og utløsende, og begivenhetene som ledet frem til den. Første verdenskrig - 1. Innledning Forelesning i nyere historie for tredje klasse, videregående skole. Av lektor Eivind Salen Første verdenskrig var en krig mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn på den ene siden, og Storbritannia. Første verdenskrig i ungdomsskolen I løpet av de siste tre ukene før påsken planla, gjennomførte og vurderte jeg en undervisningsenhet i første verdenskrig på ungdomsskolen. Flere av leksjonene var eksperimentelle i betydningen: Ting jeg vil prøve ut i klasserommet

PPT - Første Verdenskrig PowerPoint Presentation, free

1. verdenskrig: Tidslinje historienet.n

Første verdenskrig - 1. Innledning. Forelesning i nyere historie for tredje klasse, videregående skole. Av lektor Eivind Salen. Første verdenskrig var en krig mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn på den ene siden, og Storbritannia, Frankrike og Russland på den andre. Den varte fra 1914 til 1918 VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale Første verdenskrig - årsaker og virkninger (kapittel 11 og 12) Kapittel 13: Sovjetunionen og verdenskommunismen. Den russiske revolusjonen. Kapittel 14: En verden i ubalanse. Bildekunst og historie (kapittel 14 og 15) Mellomkrigstiden (kapittel 14, 15, 16 og 18) Den store depresjonen Før første verdenskrig brøt ut i 1914 drev imperialisme, nasjonalisme og kapprustning stormaktene i Europa fra hverandre. Aviser og skole var fylt av nasjonalistisk propaganda, og statene inngikk allianser som stod mot hverandre

Kapittel 11: Første verdenskrig - Perspektive

Mer om første verdenskrig. Første verdenskrig fant sted mellom 1914 og 1918. Første verdenskrig ble kjempet i en periode på 4 år. Mordet på ærkeduken Francis Ferdinand i Østerrike i juni 1914 antas å ha utløst 1. verdenskrig. Første verdenskrig ble kjempet mellom land, hovedsakelig med det formål å anskaffe kolonier eller. Året er 1917, første verdenskrig herjer og Tyskland nå har gitt ordre om å innføre uinnskrenket ubåtkrig. I «Torpedert - krigsseilere under første verdenskrig» møter elevene Bernhard Bjørvik som har tatt hyre som messegutt på Bergensdamperen «Gurre». Han forteller om et samfunnet preget av usikkerhet, vareknapphet og spionfrykt. Og ikke minst Gurres siste seilas

Første Verdenskrig - Historie - Opgaver

1. verdenskrig - Mæla ungdomsskol

De første tiårene etter andre verdenskrig var de tradisjonelle medienes storhetstid i Norge. Bilismen slår gjennom. Personbilen ble et vanlig syn i Norge mellom 1950 og 1970. Den endret reisevaner, måten varer ble fraktet på, hvor folk bodde, og hva de gjorde på fritiden Nye bilder fra første verdenskrig 100 år etter at første verdenskrig startet, dukker det fortsatt opp ukjent stoff fra «krigen som skulle få en slutt på alle kriger»

Alle tiders historie: Første verdenskrig

Da første verdenskrig kom til Finnmark. Det er 100 år siden 34 tyske marinesoldater berget livet i uværet som herjet finnmarkskysten. Ubåtkrigen i Barentshavet endret også nordområdene for godt første verdenskrig - Cappelen Damm . READ. Til høyre: Plakat for olympiaden i. Stockholm i 1912. Undre til høyre: Plakat for Den andre. internasjonale. Representanter for fem. verdensdeler rekker hverandre hendene. under mottoet «Proletarer i alle land, foren dere». Under. Alliansene før første verdenskrig: Trippelententen (ententemaktene, ententen): Frankrike, Russland, Storbritannia. Sentralmaktene (trippelalliansen): Østerrike-Ungarn, Tyskland (Italia). Italia var egentlig i allianse med sentralmaktene, men valgte å være nøytrale når krigen startet. De gikk etter hvert over til ententemaktene 1. Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. 2. Det var mange og kompliserte årsaker til krigen: maktkamp mellom stormakter, allianser, militær opprustning, nasjonalisme, økonomi, grensekrangler Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

PPT - Den første verdenskrig …krigen som skulle få sluttPPT - 1

Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland, Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn, og fra høsten 1914 Det osmanske riket Den Første Verdenskrig. Andre del Slagene på Vestfronten og ved Marne i 1914. Første del av denne teksten Oversikt over alle tekstene på europas-historie.ne Første verdenskrig er perfekt egnet til formålet. Uten første verdenskrig hadde vi ikke fått tysk hevnlyst og bitterhet, og med den Hitler, nazismen og Holocaust. I Russland ble det kommunistisk revolusjon mot slutten av første verdenskrig, som og med den kom terrorveldet og senere kommunisme over hele Øst-Europa Den første verdenskrig var også en utløsende årsak til Den russiske revolusjonen som førte til opprettelsen av Sovjetunionen. Mange mener at de to verdenskrigene kan sees på som én krig med en 20 års våpenhvile i mellom, og på mange måter henger disse også sammen Det er 101 år siden første verdenskrig sluttet, men den er fortsatt i aller høyeste grad aktuell. Kinoaktuelle Sam Mendes 1917 som utspiller seg på denne krigens slagmarker er en av filmene det stilles høyest forventninger til i år. Den har høstet nok lovord til å bli årets store Oscar-favoritt og i den forbindelse ser vi nærmere på første verdenskrig på film

 • Føde på privatklinikk.
 • Mt 10 vikt.
 • Live stream football free online.
 • Golsfjellet alpinsenter.
 • Workout program navy seal.
 • Perser kat killing.
 • Kondom graviditet.
 • Etto sykkelhjelm.
 • Sykkelsalg trondheim.
 • Willhaben tiere katzen.
 • Horoskop stier 3. dekade 2018.
 • Bokriddare synonym.
 • Skrå situps.
 • Reserved sukienki.
 • Tjære biltema.
 • Bff bilder.
 • Sukrin melis.
 • Cafe sør id.
 • Einbrüche wien bezirke.
 • Wing chun bærum.
 • Inventarliste bolig.
 • Unitymedia telefon anschließen fritzbox.
 • Legoland biggest.
 • Lg g4 mobil.
 • Cappelen damm terminprøver.
 • Vin til påskelammet.
 • Hva er syntetisk skinn.
 • Lyngdal kino.
 • Tåler iphone 7 vann.
 • Kur skallethet.
 • Desmosom.
 • Brigittenau wien bezirk.
 • Kortikalt infarkt.
 • Skeine kryssord.
 • Verstorbene sängerinnen.
 • Schiffsbewertung norwegian jewel bewertung.
 • Basis bestimmen.
 • Granulom operativ entfernen.
 • Trang fødsel youtube.
 • Tickets barcelona michelin.
 • Jordbærens reise gjennom kroppen.