Home

Alexander kielland ulykken navn på omkomne

Leste navnene på alle 123 omkomne i Kielland-ulykken - NRK

Leste navnene på alle 123 omkomne i Kielland-ulykken Lørdag er det 30 år siden 123 personer omkom i Alexander Kielland-ulykken. Rundt 200 mennesker deltok i Stavanger kommunes minnemarkering. Om kvelden 27. mars 1980 veltet boligplattformen Alexander L. Kielland på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. 123 av de 212 ombord døde i den tragiske ulykken Kielland-ulykken var den første av de tre store ulykkene som rammet internasjonal oljevirksomhet på 1980-tallet. 123 mann omkom. 1 Ulykken omtales også som et turning point for sikkerhet i Nordsjøen. 2 Foruten helikopterulykkene, hadde tidligere dødsulykker handlet om tapet av ett eller opptil seks mennesker I Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken publisert på UiS i 2019, kan en lese mange intervjuer med overlevende og etterlatte og andre som på ulikt vis ble berørt av ulykken. [ REMOVE ] Fotnote: Marie Smith-Solbakken er redaktør, og Minnebanken ble i 2019 publisert på UiS Scholarly Publishing Services (Universitetet i Stavanger)

Kielland-ulykken: - 37 år siden pappa forsvant i sjøen DEBATT: I dette åpne brevet deler Gudny Hansen, datter av avdøde Hans Herbert Hansen, sine tanker om den tragiske ulykke og om etterspille - Som samfunn er vi aldri blitt ferdige med å forstå årsakene til, og omkostningen av, Alexander Kielland-ulykken. Selv om det raskt kom opp en forklaring på hva som var bakgrunnen for at den flytende plattformen havarerte, var det mange berørte som ikke hadde tillit til den forklaringen som ble fremsatt, forteller historieprofessor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger Politiet har gått ut med en anonymisert liste over de omkomne og minnene etter «Alexander L. Kielland»-ulykken sitter i. Det var på vei fra Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen.

«Alexander L. Kielland» var en norsk, franskbygd, halvt nedsenkbar plattform i bruk som boligplattform Ekofiskfeltet, et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen.Plattformen, som hadde navn etter den norske forfatteren Alexander Lange Kielland, ble kjent da den kantret i høy sjø i Alexander L. Kielland-ulykken 27. mars 1980 Minnetavle over oljeofre. Minst 266 menn har omkommet på jobb i det norske oljeeventyret. Vi har samlet navnene på de som omkom i helikopterulykker, dykkerulykker og storulykker Bokcover Alexander Kielland-ulykken Foto: - Også bakgrunnen til enkelte av personene er noe detaljert. At en av de første journalistene som fikk tips om ulykken startet som læregutt i Haugesunds Avis, før han møtte en fra Aftenbladet under et kommunestyremøte Karmøy som lokket ham over til Stavanger-redaksjonen, er av type TMI

Alexander Kielland-ulykken - Arkiv - NRK

27. mars 1980 veltet plattformen Alexander L. Kielland. 123 av de 212 personene som var om bord omkom. 30 av dem ble aldri funnet KANTRET: Fire av bena på plattformen Alexander L. Kielland stikker opp av sjøen 28. mars 1980, dagen etter at det ene av plattformens fem ben løsnet. 123 mennesker omkom i ulykken Søker bilde- og videomateriale av Alexander Kielland-ulykken. Den verste dagen i norsk oljehistorie skal bli dokumentarserie på TV 2

Av 212 om bord på «Alexander Kielland» overlevde 89. 30 av de 123 omkomne ble aldri funnet. Ulykken ble gransket av norske myndigheter. Konklusjonen var at den sentrale årsaken var en sveisefeil ved det franske verftet som bygde plattformen Alexander Kielland-ulykken førte til en rekke endringer i kravene til konstruksjon, utprøving og sikkerhetsutstyr på plattformer. Reklame Her får du munnbind med 8-lags beskyttels Minnesmerke over Kielland- ulykken, Brutt Lenke - Avduking av minnesmerke over Alexander L. Kielland-ulykken. Foto: Ernst S. Knudsen/Norsk Oljemuseum. Flere hundre mennesker deltok for å hedre de 123 som omkom under ulykken 27. mars 1980 ble ett av beina på «Alexander L. Kielland»-plattformen på Ekofisk-feltet i Nordsjøen revet av. 212 mennesker var om bord. 123 mennesker omkom. 89 ble reddet. 30 ble aldri funnet. I september 1983 ble plattformen snudd og seks omkomne ble funnet. 18. november 1983 ble plattformen senket på 700 meters dyp i Nedstrandfjorden

Alexander L. Kielland-ulykken 1980 - Nr 01 - 2019 ..

Alexander L. Kielland - ulykken. 3 av de 4 igjenværende pontongene er synlig og det som foregår i båten med 4 mann ombord er sikkert klargjøring for innfesting av trosser for å taue Alexander L. Kielland fra Ekofisk og inn til land. Fartøyet i venstre bildekant er Seaway Falcon, jeg var selv ombord å gjorde mange dykk etter omkomne - Alexander L Kielland-ulykken er den alvorligste ulykken som har skjedd på norsk sokkel, og tapet av 123 menneskeliv er det mørkeste kapittelet i vår 50 år lange oljehistorie. En omfattende.

«Alexander L. Kielland»-ulykken - Ekofis

Norsk dokumentarserie. Norge var en ung oljenasjon da plattformen Alexander Kielland kantra i mars 1980. 123 mennesker omkom. Gjennom klipp fra NRKs arkiver følger vi tida før, under og etter ulykka. Kian Reme forteller hvordan det var å miste en bror, mens Magne Ognedal gir oss historien fra myndighetenes side. (2:6 Etter «Alexander L. Kielland»-ulykken ble metningsdykking benyttet ute på feltet ved leting etter omkomne og rydding av havbunnen, og dels ved snuforsøkene i 1980 og 1983. Ved kortere arbeidsoppdrag ble overflateorientert luftdykking benyttet, som eksempel ved inspeksjon av D-leggen i Åmøyfjorden og da «Alexander L. Kielland» lå ved Kårstø

Alexander L. Kielland-ulykken var ulykken der boligplattformen «Alexander L. Kielland» kantret 27. mars 1980 da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Av 212 personer om bord omkom 123, og 89 ble reddet. Ulykken skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen (kilde: snl.no) 123 mennesker omkom da Kielland-plattformen kantret: - Mange har visst mye, men har ikke våget å stå fram. Før nå. Det var ingenting i veien med sveisene til «Alexander L. Kielland», konkluderte den rettsoppnevnte franske granskningsgruppen og ville lete etter svaret i dekksrapporter Den ulykken som har krevd flest nordmenn livet. Såvidt jeg kan se av oversikten over katastrofer og større ulykker, så er dette den ulykken som har krevd flest nordmenn livet i én og samme ulykke på norsk territorium (siden 2. verdenskrig). Svalbard-ulykken skjedde på norsk territorium, og det var flere omkomne, men de bestod av ukrainere og russere Politiet har frigitt navn på omkomne i helikopterulykken Politiet frigir navnene på sju av de 13 omkomne. SØRGENDE: Flere og flere legger ned blomster ved Svelgensund bru ved Turøy. Natt til.

Kielland-ulykken: - 37 år siden pappa forsvant i sjøen

Det har forekommet enn rekke ulykker i petroleumsbransjen. Grovt sett kan man dele inn i ulykker som har ført til tap av menneskeliv og ulykker som har ført til større utslipp av olje og gass. De største ulykkene har vært havarier, branner og eksplosjoner på plattformer til havs og på land. Artikkelen er en kronologisk oversikt over petroleumsulykker over hele verden fra 1950-årene til. met ut om Alexander Kielland ulykken under dr. Marie Smith-Solbakkens redaksjon (Smith-Solbakken, 2016) gir grunnlag for en ny gjennomgang av ulykken. I boken kommer det også fram at det i ulykkeskommisjonens arkiver i Riksarkivet ligger opplysninger som kan gi grunnlag for andre konklusjoner enn dem ulykkeskommisjonen har trukket. Mange av de Kielland-ulykken - Mange har visst mye, men har ikke våget å satt Liv Irene alene igjen med to små barn, baby i magen og en hustomt på Askøy. abonnent. Krever ny gransking av Kielland-ulykken. abonnent. Les hele historien: Kiellands dype hemmelighet. Stemme til de stemmeløse. abonnent. Tilsvar. abonnent «Alexander L. Kielland» ble.

Minnearkiv med stemmene til «Kielland»-overlevend

Politiet har gått ut med en anonymisert liste over de omkomne

 1. netavler med navnene til alle de.
 2. Kielland-ulykken i Nordsjøen var den første av de tre store ulykkene som rammet internasjonal oljevirksomhet på 1980-tallet. Det døde 123 mann i ulykken
 3. Bilder av omkomne etter Alexander Kielland-ulykken ble vist et etisk råd som skulle vurdere heving av skipet. Det de fikk se ble avgjørende for regjeringens konklusjon om å erklære gravfred over MS «Estonia». De omkomne og skipet skulle bli liggende på havbunnen. Dessuten skulle det dekkes av et enormt lass med tung, forseglende betong

Forfatter. Foreldre: Rentier og konsul Jens Zetlitz Kielland (1816-81) og Christiane Lange (1820-62). Gift 18.9.1871 med Beate Ramsland (27.12.1850-19.3.1923), datter av kjøpmann Peder Endresen Ramsland (1813-77) og Pernille Seglem (1820-53). Sønnesønns sønn av Gabriel Schanche Kielland (1760-1821); dattersønn av Alexander Lange (1792-1867; se NBL1, bd Alexander Kielland minnesmerket. Skrevet 20.02.2011 av Arnt Ove. det er lett å finne frem og så er det lagt ned et godt stykke arbeid for å gjøre oss oppmerksomme på hvor alvorlig ulykken var. Dette er en tur mening og alvor. Liker du litt nær historie er dette å anbefale Mannskap på naboplattformer hjalp til både med å ta vare på dem som overlevde og de omkomne. I land var de yngste som var involvert 17 år gamle frivillige. En stor katastrofe, som denne ulykken, krevde mobilisering av alle mulige krefter Antologien er basert på basert på arkivstudier fra Statsarkivet i Stavanger og Riksarkivet og innsamlet minnemateriell om Alexander L. Kielland-ulykken. Antologien inneholder også en artikkel som sammenligner etterspillet omkring de to storulykkene Alexander L. Kielland og Piper Alpha som hendte i Nordsjøen på 1980-tallet

Dykkerne holdt på med dekompresjon da de fikk beskjed om å assistere på Kielland. De var ferdig dekomprimert da de kom ut på feltet. Første oppdrag var å lete etter omkomne. Deretter skulle de kutte wire under Kielland for å løsne den. Det lå mye skrot på bunnen. Alt fra dekket hadde falt ned, overlevelsesdrakter så ut som omkomne Minneseremonien som skulle vært holdt i forbindelse med at det er 40 år siden Alexander L. Kielland-ulykken, er avlyst En dag i mars i 1980 skjedde den ufattelig ulykken som få kommer til å glemme. Da kantret boligplattformen Alexander L. Kielland på Ekofiskfeltet i Nordsjøen og over 120 mennesker mistet livet. Årsaken til ulykken var et tretthetsbrudd i et av stagene på plattformen, som da kom i ubalanse og velte 41-åringen var på en tredagerstur i Romsdalen med to andre kamerater. Turen skulle avsluttes ned en renne på sørsiden av Gråfonnfjellet. På vei ned renna løsnet skredet, og alle tre ble tatt. De to andre ble dratt til siden, men den omkomne ble ført lengre ned Alexander L. Kielland var borgermester i Stavanger inntil han flyttet til Molde i 1902 og ble amtmann i Romsdal. De siste årene hadde Alexander L. Kielland mange opphold på Bergen Kommunale Sygehus. Han døde stille natt til 6. april 1906. 11. april ble han bisatt fra Stavanger Domkirke og gravlagt på Lagård Gravlund

Alexander L. Kielland (plattform) - Wikipedi

Aktuelt. ALEXANDER KIELLAND-ulykken. Sendinger i Dagsnytt 28.3.1980. (Klipp. Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. For å gå tilbake til opprinnelig størrelse, hold nede Ctrl-tasten og trykk 0

Minnetavle over oljeofre - Stavanger Aftenbla

 1. «Alexander L. Kielland» ble ikke brukt etter boken. Kielland-plattformen ble operert på en måte som var i strid med driftshåndboken fra det franske verftet, og den katastrofale ulykken skjedde i forbindelse med forhalingen den kvelden
 2. En oljeplattform er ikke bare en arbeidsplass for flere hundre personer samtidig, men er også boligen man har som oljearbeider ute i nordsjøen. Den 27. mars skjedde det som ikke skulle skje: Boligplattformen Alexander L. Kielland kantret etter at ett av plattformens fem bein ble revet i stykker av høy sjø. 123 mennesker omkom i ulykken. Av de 212 menneskene som holdt til på.
 3. Kielland-barna. Morgenandakten som på forhånd er innspilt i NRK må forandres. Dette blir klart for presten Victor Andersson etter hvert som omfanget av Kielland-ulykken siger inn. Det er ikke tid å skrive noen ny andakt, han må ta det på direkten. Midt på natten sykler han ned til NRK huset på Marienlyst
 4. Dykkerne gjorde den tunge jobben med å finne og hente opp omkomne etter Alexander Kielland-ulykken. De glemmer det aldri. Etterpå ble de overlatt til seg selv

27. mars 1980 tippet Alexander L. Kielland rundt og 123 menneske omkom i Norges-historiens verste ulykke. 10 dager etter Kielland-ulykken fikk søsterriggen Henrik Ibsen problemer. I løpet av få minutter var krengingen på over 20 grader. Da ulykken skjedde ble det utført sandblåsningsarbeid på stagene Ifølge programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, skal dokumentarserien ta de enorme konsekvensene av ulykken for enkeltskjebner på alvor, og belyse de ubesvarte spørsmålene og myndighetenes håndtering av ulykken. - Alexander Kielland-ulykken ble et vendepunkt i historien om det norske oljeeventyret Enda Kielland høstet mange lovord for skrivekunsten sin, møtte han mye motbør i Stavanger. Å bruke fiktive navn og oppdiktete miljøer var én ting, men det var mange som følte seg truffet, og han fikk uvenner blant sine egne. Gift. I 1883 kom romanen Gift. I denne boka retter Kielland søkelyset mot verdigrunnlaget for skole og oppdragelse 27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander L. Kielland på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Ett av plattformens fem bein ble revet av i høy sjø og 123 av de 212 personene om bord døde. Ulykken for 40 år siden, i oljealderens barndom, er blitt stående som den største industrielle katastrofen i norsk historie Av 212 om bord på «Alexander Kielland» overlevde 89. 30 av de 123 omkomne ble aldri funnet. Ulykken ble gransket av norske myndigheter. Konklusjonen var at den sentrale årsaken var en sveisefeil ved det franske verftet som bygde plattformen. De siste spørsmålene fra «Kielland»-nettverket til Riksrevisjonen går nettopp på dette

Dokumentarserie om Alexander Kielland-ulykken kommer på TV 2. Mange som vokser opp i dag tar Norges oljerikdom for gitt, men noen mennesker har betalt en høy pris. Dokumentarserien om Alexander Kielland-ulykken skal belyse den verste dagen i norsk oljehistorie I 2020 er det 40 år siden 123 mennesker mistet livet da boligplattformen Alexander L. Kielland kantret i Nordsjøen 27. mars 1980. Avtrykket etter Alexander L. Kielland-ulykken. Del denne siden... Avtrykket etter Alexander L. Kielland-ulykken. og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta SAK: Alexander Kielland-ulykken. Tragedien, spillet og hemmelighetene som kunne ha veltet en oljenasjon. Dokumentarbok, Kagge forlag september 2019. Basert på journalistiske arbeider i Stavanger Aftenblad. ARTIKLER: De viktigste artiklene ble publisert som eget bilag 29. oktober 2016 og i lørdagsmagasinet til Stavanger Aftenblad 6. januar 2018 Markerte ulykken som tok 141 liv. Linus Furberg og ordfører Berit Flåmo la ned en krans ved bautaen som viser navnene til alle de omkomne fiskerne i Titranulykka i 1899. I år er det 120 år siden en av Norges verste ulykker til havs skjedde

Arkivet etter granskingskommisjonen for Alexander L. Kielland-ulykken oppbevares i dag i Arkivverket og er på 2,6 hyllemeter. I sommer har Arkivverket jobbet med å digitalisere og publisere arkivet i sin helhet på Digitalarkivet. 20660 sider er nå gjort fritt tilgjengelig på nett Alexander L. Kielland - ett år etter, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av mediainnholdets metadata. Hjelp. Dette er NRKs videoavspiller. Den strømmer NRKs innhold på et format som enheten din håndterer (HLS, HTML5 eller Flash). Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den.

Aftenbladet har gjort en gjennomgang av nye tilgjengelige arkivdokumenter som gir et helt nytt innblikk i hva som skjedde om bord på «Alexander L. Kielland» i ukene og dagene før ulykken.. Det var satt i gang et relativt omfattende arbeid for å gjøre «Kielland» klar til boreplattform. Arbeidet som ble satt i gang, ble ikke problematisert eller beskrevet i de offisielle. 123 av de 212 ombord på «Alexander L. Kielland» omkom denne katastrofale marsdagen for nøyaktig 40 år siden. Arild S. Meland. KILDE: Sammendraget er fra en artikkel på Wikipedia, trykk HER for å lese hele artikkelen og se bilder fra ulykken Alexander L. Kielland mente at Lars Hertervig var en betydelig kunstner, men bare i de faa Billeder han fik udført før Lyset sluktes. Hvem kunne vel forstå denne fattige maleren i småbyen Kielland-foredraget Tid: 11. september kl. 18.00 Sted: Kiellandrommet, Sølvberget Pris: 80 (50) krEn dunkel Anelse om noget stort, som var styrtet ned i Mørket: Om Kiellands syn på. - Men «Kielland»-ulykken ble likevel et vendepunkt. Blant annet er oppfølgingsarbeidet overfor overlevende og etterlatte et helt annet i dag enn den gang, sier han. 27. mars er det 30 år siden boligplattformen Alexander L. Kielland veltet på Ekofisk-feltet. 123 av de totalt 212 om bord omkom

25. mars ble det avholdt to markeringer etter ulykken med Alexander L. Kiellandplattformen på Ekofisk 27. mars 1980. Flere hundre pårørende, overlevende og redningspersonell var samlet i Stavanger domkirke til en markering ledet av domprost Berit M. Andersen. Samtlige navn til de 123 som mistet livet ble lest opp samtidig som det ble tent lys - Elektroniske spor og spor sikret på stedet tyder på at dette dreier seg om en fallulykke, sier Sjølie. Mandag ettermiddag fikk Hovedredningssentralen melding om en savnet person på Offersøykammen på Vestvågøy. Helikopteret søkte etter den savnede turgåeren. Litt før klokken 17 bekreftet politiet at personen var omkommet I 2020 er det 40 år siden Alexander Kielland-ulykken der 123 menneskeliv gikk tapt. Ulykken, som fant sted 27. mars 1980, er den verste som har rammet norsk oljeindustri. Med «Plattformen som ikke kunne velte» som årets bok ønsker Rogaland fylkeskommune i samarbeid med LO å markere ulykken og hedre alle oljearbeidere som har bidratt med å bygge velferden i landet vårt Stockholm: Risikoen ved å dykke ned til vraket av «Estonia» for å hente ut omkomne, er langt over det akseptable. Det sier dykkerlederen Magnar Liaskar, som deltok i bergingen etter. Ulykken på Alexander Kielland var svært traumatisk for de overlevende, og har utvilsomt satt sine spor, også hos Schjøll. Da boligriggen Alexander Kielland kantret 27. mars 1980, befant Schjøll seg i trykkammer på dykkerfartøyet «Seaway Falcon», som gjorde dykkerarbeid og var beredskapsfartøy for Philips Petroleum på Ekofisk

Alexander L. Kielland var en plattform som var halvt nedsenkbar, og ble brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet ute i Nordsjøen. Plattformen var oppkalt etter den norske forfatteren Alexander Lange Kielland. 27. mars 1980 inntraff det som senere skulle få navnet Alexander L. Kielland-ulykken Hun tegner en skisse av Kielland-ulykken på papiret foran seg. Først streker hun opp en kurve som viser at plattformen krenget 30 grader etter at beinet falt av. - Dette er ulykken, forklarer hun. At foten datt av. Så stipler hun en kurve på 150 grader, som strekker seg fra krengningen til at Kielland tippet rundt. - Dette er katastrofen

Gjennom boka «Råolje» settes det igjen lys på tragedien for 36 år siden der 123 menn mistet livet. Fredag kveld lanseres boka i Arendal Trefoldighetskirke der Helge Jordal skal lese fra boka. 27. mars 1980 mister 13 år gamleDu må være innlogget for å se innholdet. log i WTC og Alexander Kielland er to vidt forskjellige ting. Mens WTC stod på land i fint vær, var Alexander Kielland ute på havet i dårlig vær. Hvis det kun er antydninger om en eksplosjon som holder liv i mistanken om sabotasje, så er det for lite. WTC derimot har en god del flere aspekter som taler imot en naturlig kollaps Kielland-ulykken: Det hemmelige forliket viser at Norge tapte alt. I nesten 30 år har innholdet i det hemmelige forliket mellom Norge og Frankrike om ansvar for «Alexander L. Kielland»-ulykken vært forsøkt holdt unna offentligheten. Nå er innholdet i forliket fra 1991 sporet opp i et arkiv. Les det her Samlet antall omkomne: 155 27. mars 1980 «Alexander L. Kielland»-ulykken på Ekofisk. Direkte forårsaket av en sveisefeil ved innsveist utstyr i et stag. En liten sprekk fikk lov til å utvikle seg ved utmatting, til den til slutt rev av staget. Uten staget var innretningen ustabil og veltet Ulukker på norsk territorium, inklusive Svalbard. Ulukker i forbindelse med oljeleiting og/eller tilbringerteneste på norsk sokkel (vesentlig Nordsjøen). Ulukker/forlis skjedd innanfor norsk territorialfarvatn, uansett om nordmenn er direkte berørde. Ulukker/forlis på norske skip uavhengig av kvar i verden forlis har hendt

'''Norske katastrofer og store ulykker''' er en oversikt over kjente katastrofer og store ulykker som har funnet sted i Norge eller på norsk territorium i fredstid (unntatt rent sivile ulykker). Selv om enkelte katastrofer kan pågå over mange år tar vi i denne oversikten primært med enkelthendelser som er utløst av en særskilt årsak, og som er avgrenset i tid til maksimalt ca. 1-2 år Alexander Lange Kielland født 18. februar 1849 i Stavanger, død 6. april 1906 i Bergen. 2. Han skrev noveller og romaner, noen veldreide, men ikke veldig vektige, skuespill, og han er kjent som en betydelig brevkunstner. 3. Kielland hadde sans for vidd, ironi og satire. 4 Alexander L. Kielland-ulykken er den desidert mørkeste dagen i norsk oljehistorie. I kveld, kl 18.30 er det 35 år siden katastrofen inntraff. Vi oppfordrer dere alle til å benytte anledningen til å hedre våre omkomne og overlevende kolleger på verdig måte

Informasjonsoverflod om Kielland-ulykken Finansavise

 1. Dokumentarbok skildrer hvordan Alexander Kielland-ulykken fremdeles preger oss «Plattformen som ikke kunne velte» er en visuell dokumentarbok, og samtidig godkjent forskning. Det er første gang en fotobok er valgt som «Hele Rogaland leser», hvilket vil si at Rogaland fylkeskommune deler ut 30.000 gratis bøker til innbyggerne for at flere skal få innblikk i og kunnskap om Kielland-ulykken
 2. den største ulykken til sjø
 3. Den hadde navn etter den norske forfatteren Alexander Lange Kielland. Plattformen ble kjent grunnet Alexander L. Kielland-ulykken som inntraff 27. mars 1980 da plattformen veltet. Ulykken var den verste i Nordsjøen på norsk område siden den andre verdenskrig. Av 212 personer om bord omkom 123. Av de 123 omkomne ble 87 funnet mens 36 forble.
 4. The Black Day, Alexander Kielland-ulykken Delt av: kirth060866 - Publisert: 14.05.2013 12:01 - Oppdatert: 24.10.2014 13:14. Beskrivelse: Lærer spør om elevene kjenner til navn på noen plattformer. Hvilke er norske? Hvor befinner de seg? Kjenner elevene til noen ulykker på oljeplattformer

Kielland-ulykken - TV 2 Spesiale

 1. Alexander L. Kielland-ulykken, 40 år. Møt Kåre Magne Kvåle og Wigulf Schjøll i samtale med professor Marie Smith-Solbakken. Den 27. mars 2020 er det 40 år siden Alexander L. Kielland plattformen veltet i Nordsjøen. 123 mann omkom mens 89 ble reddet. Ulykken er den verste i Nordsjøen på norsk sokkel etter 2. verdenskrig
 2. Bloggoppgave 9. I denne bloggoppgaven skal vi ta for oss multimediepresentasjon med de pårørendes historier etter Alexander Kielland ulykke. Denne ble lagt i forbindelse med 30 års markeringen av ulykken, som var 27. mars 1980
 3. Boligplattformen Alexander L Kielland fikk i mars 1980 ødelagt et av bena og kantret. 123 mennesker omkom i det som fortsatt er den verste katastrofen i norsk oljeindustri. Navnene på de omkomne er inngravert på en stor bronseplate festet til bergveggen like nedenfor monumentet
 4. g til hav og maritim industri, og setter ulykken i et større.
 5. Jeg gikk siste året på ungdomsskolen. Faren til en kamerat omkom i ulykken, forteller Christoffersen. Men at Kielland-ulykken har påvirket HMS-arbeidet offshore er han i alle fall klar på. - Jeg vil si det var en tid før og en tid etter Kielland-ulykken når det gjelder HMS. Jeg vil påstå man ikke tenkte på HMS før etter ulykken
 6. Alexander Kielland. Alexander Lange Kielland (født 18. februar 1849 i Stavanger, død 6. april 1906 i Bergen) var en norsk prosaforfatter. Ny!!: Alexander L. Kielland (plattform) og Alexander Kielland · Se mer » Andre verdenskrig. Andre eller annen verdenskrig regnes som den siste av to globale væpnede konflikter, og pågikk i årene 1939.
 7. nestund i Fauske kirke, og kommunen etablerte et kriseteam

Norske myndigheter fortalte ikke hele sannheten om

Ville bare å gjøre dere oppmerksomme på at idag er det 20år siden et av Widerøes Dash7 fløy inn i Torghatten i Brønnøysund. Hvor 36 personer omkom. Siterer fra www.banett.no navnene til de omkomne. La oss aldri glemme denne ulykken: Flybesetning: * Flykaptein Bjørn Hanssen (58) Bodø * Andreflyger.. Derfor fikk han lov av arbeidsgiver til å ta en friuke til før han dro på jobb igjen, 14 dager etter ulykken. Kort tid etter ulykken ble han også kontaktet av den nyutdannede presten Odd Kristian Reme. Han hadde mistet broren sin i Alexander Kielland-ulykken. Nå ville Reme starte et fond for de etterlatte 20. Var det flest omkomne i «Scandinavian Star»-ulykken eller i «Alexander Kielland»-ulykken? «Scandinavian Star»-ulykken hadde 159 omkomne, mens «Alexander Kielland»-ulykken hadde 123. 21. Bilde. I hvilken europeisk storby kan man se en bygning? Vi bommet med Aten (vi trodde det var parlamentet) på Moskva (Bolsjojteateret). 22. Bilde

Regi: Eli Skolmen Ryg Alexander Kielland er en av Norges største realistiske forfattere, og er en avde fire store, der han er i godt selskap sammen med Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. Kielland er den av forfatterne som kommer fra det høyestesosiale laget av forfatterne på 1800-tallet [tittelside] Alexander L. Kielland Andre omkomne var frå Finland, Island, Storbritannia, Sverige, Spania, Tyskland og USA. Kjelde: Kielland-nettverket, Store norske leksikon. Tidslinje. 1976: Kielland blir bygd på det franske verftet CFEM. Den blir bygd om til bustadplattform, leigd ut til Phillips og brukt på Ekofiskfeltet. 1980: Kielland kantrar Frigir navnene på de omkomne Finske André Stenfors (32), Mikael Sten (29) og Niklas Nyman (36), og svenske Disa Violette Lynx Bäckström (29), omkom i ulykken i Tamokdalen. Av: Tore Meiri Bok Gazpacho i Cordoba og andre oprifter på det gode liv Kimmeridge pdf. Bok Henriksens beste Levi Henriksen pdf. Bok Henry Gibson / Henrik Ibsen Tore Rem pdf. Bok Kjære Karoline Eivor Evenrud pdf. Bok Lite rekviem Casper André Lugg pdf «Alexander L. Kielland» var en norsk, delvis nedsenkbar boreplattform som var brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Den har navn etter den norske forfatteren Alexander Lange Kielland. Plattformen ble kjent grunnet Alexander L. Kielland-ulykken som inntraff 27. mars 1980

Video: Søker bilde- og videomateriale av Alexander Kielland-ulykken

«Kielland»-ulykken skal granskes: 89 spørsmål som

 1. Odd Kristian Reme mistet broren sin Rolf i Kielland-ulykken. Han ble bare 28 år og omkom som en av 123 mennesker da boligplattformen Alexander L. Kielland kantret på Ekofisk-feltet i Nordsjøen om kvelden 27. mars 1980. -Det har vært et savn og et tap
 2. Politiet har nå frigitt navnene på de omkomne. Det var Sadio Hussein Jeylani, 19 år og Ahmed Sheikh Osman Mohamed, 39 år, som omkom etter at bilen de satt i havnet i sjøen den 24. august. Den tredje personen som var med i bilen ligger fortsatt på sykehus og tilstanden omtales som kritisk
 3. ne om de 123 omkomne etter Alexander L. Kielland-ulykken i Nordsjøen i 1980. Daværende H.K.H Kronprins Harald avduket monumentet 20. Mars 1986. Smiodden, Kvernevik. Brutt lenke. Kunstner: Johannes Block Hellum. Foto: Solveig Fløgstad
 4. Politiet frigir navnet på den omkomne etter ulykken ved Bildøy. Seks ungdommer i 14-15-årsalderen skal ha stjålet varebil og krasjet . Bengt er Alexander Kielland-tragediens ukjente helt: Materialet på dette nettstedet omfattes av åndsverklovens bestemmelser
 5. Den norske identifiseringsgruppen har fått erfaringer fra en rekke større ulykker i årenes løp, som Alexander L. Kielland ulykken i 1980, flyulykken i Torghatten i 1988, Scandinavian Star ulykken i 1990, flyulykken på Svalbard i 1996 og togulykken ved Åsta 2001. Da ID
 6. 39 år har gått siden plattformen Alexander L. Kielland kantret. Nå er det bestemt at Riksrevisjonen nytt skal gå gjennom ulykken som krevde 123 liv
 7. En ny bok fra et nytt forskningsprosjekt foreligger snart. Mange hadde uro for at det kunne skje storulykker i Nordsjøen. Var Alexander L. Kielland en varslet ulykke? Var det sprekken i staget.

ulykken. 1977. Alexander Kielland. ulykken. 1980. Ressursforvaltning . og sikkerhet. Separat rapportering for Ressurs- og HMS-forvaltning. Før - 85 Mer enn 200 . dødsfall Den første perioden i norsk olje-og gass industri i Norge1970 - 85. En myndighetstilnærming som: • baserte seg på antakelsen om at oljeselskapene ikke selv va Dødsulykken på E134: Navn på omkomne frigitt Politiet har i samråd med familien frigitt navnene på mannen og kvinnen som omkom i den fatale møteulykken på E134 mandag kveld. Alexander Jansen. 20.01.16, kl. 12:16 25.01.16, kl. 07:44. Del artikkelen. ANNONSE. ANNONSE . ØVRE.

«Alexander L. Kielland»-ulykken. Ringene i vannet i samarbeid med fotograf Tord F Paulsen, og Råolje. «Alexander L. Kielland»-ulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Samtalen er i forbindelse med utstillingen RÅOLJE / CRUDE, «Alexander L. Kielland»-ulykken, 40 år som blir vist på Hå gamle prestegard fram til den 6. september. Fem krav fra «Kielland»-nettverket. Reme oppsummerer «Kielland»-nettverkets forventninger slik: Når det gjelder datasimuleringen som kan bringe nærmere klarhet i årsaken til ulykken, forklarte sivilingeniør Torvald Sande i Aftenbladet fredag i forrige uke at han har fått et prisoverslag på rundt 1 million kroner fra DNV GL for at «Kielland»-ulykken simuleres via dataprogrammet Usfos Onsdag kveld ble han tildelt LOs nyinnstiftede litteraturpris. Romanen «Puslingar» tar oss med til Alexander Kielland-ulykken i 1980, da en boligrigg kantret og 123 oljearbeidere mistet livet. «'Puslingar' beskriv korleis ulykka preger livet til dattera til ein av dei omkomne Noe av det som har bidratt til å utvikle sikkerhetskulturen på sokkelen er hendelser på nettopp Ekofisk-feltet. Bravo-utblåsningen i 1977 og Alexander Kielland-ulykken i 1980. - Den sikkerhetskulturen vi har på norsk sokkel er bygget på erfaring fra etterarbeidet fra ulykken og den læringen som kommer herfra

 • Quizzes norsk.
 • Dinslaken neubauprojekt.
 • Hva er google search console.
 • Naruto episodes dubbed english.
 • Vannets kretsløp for barn.
 • Universität paderborn paul.
 • Hvite masker.
 • Kurzurlaub steiermark last minute.
 • Bauo nrw kommentar pdf.
 • Gomorrah season 4 release date.
 • Regionale konflikter.
 • Jordbærens reise gjennom kroppen.
 • Fdp düsseldorf bilk.
 • Arket shop.
 • Skidress barn.
 • Smatting.
 • Grill online shop.
 • Chrysanthemum påske.
 • Hva betyr å legge noe på is.
 • Divergent bokanmeldelse.
 • Dormakaba oslo.
 • Odmiana czasowników nieregularnych niemiecki ćwiczenia.
 • Durchschnittsalter parteimitglieder cdu.
 • Aseco smykker.
 • Knorr natürlich lecker hackbällchen.
 • Alsterradio hamburg.
 • Danslogen värmland.
 • Iptv channels.
 • Manchester united matches 2017.
 • Cape til nordlandsbunad.
 • Monster ripper sverige.
 • Kamera mit mac verbinden live.
 • Nevrotisk test.
 • Christmas ornaments diy.
 • Stockholm old town.
 • Gruselige videos zum downloaden.
 • Hvor mye veier en fjording.
 • Populær strikk 2017.
 • Bg bau wuppertal unfallanzeige.
 • Kehlsteinhaus bunker.
 • Hovden skisenter åpningstider.