Home

Per eller pr

Pr er forkortelsen for per. Pr har hittil vært den mest brukte betegnelsen for dette på norsk. Mange har i de senere år begynt å skrive per pga påvirkning fra engelsk (amerikansk). PR er forkortelsen for Public Relations, som bl.a. kan oversettes med reklame Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg) Per 1. januar 2014 var det omlag 759 000 personer bosatt i Norge som..... og lurer på om dette er ny rettskriving eller om det er jeg som begynner å bli senil. Jeg skriver da vitterlig pr. 1. januar...., og har alltid gjort det. Jeg skriver også ett eple pr. dag og ikke ett eple per dag Er dette per greit å bruke, eller er det. Og du? Ikke skriv «pr.» istedenfor per. Å skrive hele ordet utgjør akkurat samme antall tegn per melding. Og forkortelsen av forkortet? «Fork.». Ønsker du å si mye, men har liten plass? Våre tekstforfattere kan hjelpe deg med alt fra artikler og blogginnlegg, til søkemotoroptimaliserte tekster som får frem budskapet kort og konsist PR public relations. pr. per. PS el. ps etterskrift (postskriptum) pst. prosent. p.t. for tiden (pro tempore) PT personlig trener. pt point (typografi) pta peseta(s) PTSD Post-traumatic stress disorder (posttraumatisk stresslidelse) PVU personlig verneutstyr . Storslått mosaikk fra den tiden da etterkommere av skandinaviske vikinger regjerte.

Per er latin og betyr 'gjennom, ved, med, på, for (på hver), fra'. Eksempler: per telefon, per båt, per person.I regnskap betyr per 30. juni 'gjelder tilstanden 30. juni'. Ved betaling betyr per 2 mnd. at betaling skal skje senest på 2-månedersdagen (fra fakturadato). I eldre bokføring foran poster på kreditsiden (motsatt an).Tidligere ble «pr.» brukt i postadresser, «Skui pr PR, Pr eller pr har flere betydninger: . pr. - forkortelse for latin per, gjennom, med, ved, på, for.pr - Puerto Ricos nasjonale toppnivådomene; Pr - kjemisk symbol for grunnstoffet praseodym; PR - forkortelse for public relations, på norsk i blant kalt informasjon og samfunnskontakt; PR - forkortelse for Privatradi Per dags dato, pr. dags dato, per dato eller pr. dato? Og hvordan blir eventuelle forkortelser? Anonymous poster hash: 718fc...a6f . 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Fortsetter under... AnonymBruker 7 449 853 14 440 455 AnonymBruker. Anonym; 7 449 853 14 440 455 Kjønn: Ikke vikti Eller fyll inn ett av de andre feltene og la kalkulatoren regne ut de øvrige seks.Kalkulatoren benytter 227,31 arbeidsdager pr. år ved beregningene. I praksis varierer antallet arbeidsdager fra år til år, avhengig av skuddår og om dager som 17. mai og 1. nyttårsdag faller på hverdager

Pr eller per eller / - Språk - VG Nett Debat

 1. Den 29-11-2011 22:49, Martin Larsen skrev: > Nu er det svært at google per alene, men en googling efter per styk vs > pr. styk gav næsten 3 gange så mange hits til det sidste
 2. pr, per eller pr. eller ? Skilpaddas flisespikkeri. Jeg var for ikke så lenge siden på en kurs i regi av Språkrådet hvor bl.a forkortelser ble tatt opp. Han som holdt kurset for oss sa at per likegodt kan skrives helt ut, da antall anslag er like langt
 3. ationslisten, at bedømmelsen sikkert mere eller
 4. per 7 dager: 37,5 timer per 7 dager: Vanlig 2-skiftarbeid som hverken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet (det vil si arbeid som drives døgnet rundt på ukas hverdager). 36,5 timer** per 7 dager: Døgnkontinuerlig* skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid
 5. Har du ett eller to barn, har du krav på 10 dager i året. Har du tre eller flere barn, har du krav på 15 dager i året. Er du alene med omsorgen for ett eller to barn, har du krav på 20 dager i året. Er du derimot alene med omsorgen for tre eller flere barn, har du krav på 30 dager i året

Per os er det samme som peroral, 'gjennom munnen'. . Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Øye, Ivar: per os i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet fra https://sml.snl.no/per_o For å vite respirasjonsfrekvensens må man telle antall pust per minutt. - Hvis du legger hånden på brystet er det lettere å føle antall pust. Eventuelt kan du se på at brystkassen beveger seg. Du kan enten telle et halvt minutt og gange med to, eller telle et helt minutt. Vi anbefaler å telle et helt minutt, sier Aanerud. Små bar Moderne PR-byråer benytter en lang rekke virkemidler og kanaler for å knytte bånd mellom virksomheter og målgrupper, enten det er forbrukere, andre virksomheter, myndigheter eller egne ansatte. Det som skiller et PR-byrå fra eksempelvis et reklamebyrå, er imidlertid fokuset på at disse båndene har utgangspunkt i fortjent oppmerksomhet Ifølge medieforskeren Sigurd Allern kan PR normalt «defineres som kommunikasjon med sikte på overtalelse og påvirkning, utført på vegne av arbeidsgivere eller klienter» (Allern 1996). Ettersom all språklig formidling innebærer en form for tolkning og derfor subjektivitet, er ikke dette en spesielt presis eller nyttig PR-definisjon

for eksempel rett på overtidsbetaling fra 37,5 timer per uke i stedet for fra 40 timer som er lovens grense for alminnelig arbeidstid; Unntak fra overtidsreglene. Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstakere som har PerPR är en nordisk PR-byrå med fokusområdena hem, villa och trädgård. Vår förhoppning är att inspirera dig som är journalist. Under fliken pressreleaser finns alla våra releaser samlade. I bildbanken hittar du högupplösta bilder. Om du vill låna produkter till reportage eller har frågor, så hjälper vi gärna till. Välkommen

Per og Pål er i nordiske eventyr de alminnelige navnene på Askeladdens to eldre brødre. I motsetning til Espen Askeladd har de ikke større hell eller evner enn folk flest, og de vinner aldri prinsessen. Uttrykket Per og Pål brukes ofte i betydningen folk flest. Det er apostelnavnene Petrus og Paulus som går igjen. Til middag beregnes vanligvis minimum 150 g grønnsaket per porsjon. Skal du bruke mer enn én grønnsak, fordeler du vekten på de ulike grønnsakene - for eksempel 75 g kål,50 g gulrot og 25 g sukkererter. Sopp beregnes mellom 50 og 150 g, avhengig av om soppen skal blandes med egne ingredienser eller serveres alene Dersom han ikke tar ferie, blir det 5200 timer per år med arbeid på stakkars Elon, og en god del mer arbeid enn læreren på barneskolen. Et årsverk avhenger med andre ord av yrket ditt. I Norge jobber mange innenfor tariffestede arbeidsuker. De fleste har en arbeidsmengde på 37,5 timer per uke, der 5 uker i året er ferie Den som har trygd, føderåd eller studielån, regnes ikke som forsørget av andre Så svaret på spørsmålet ditt er nei, ikke nødvendigvis en lisens per husstand, men i praksis vil det. PerPR er et nordisk PR-byrå som arbeider med merkevarer innen interiør, bygg og hage. Vi ønsker å inspirere deg som er journalist eller influencer med nyheter fra våre merkevarer. For produktutlån eller andre henvendelser, vennligst ta kontakt. Velkommen

Forkortelse

Andeler per million, engelsk parts per million (ppm) er en enhet for angivelse av konsentrasjon.En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. På norsk brukes enten «ppm» eller «deler per million». ppm tilsvarer milliliter per kubikkmeter (ml/m³) og er i forbindelse med erosjonsintensitet regnet som ppm = tørrvekt/vekt av prøve Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten. Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post, men virksomheten må gjøre egne vurderinger basert på den konkrete situasjonen

Per dag/ pr. dag? - Språk - VG Nett Debat

Per se Hva betyr Per se? Per se betyr; Publisert av Stein den 5. oktober 2011 under Fremmedord. Per se er et latinsk uttrykk som betyr «gjennom seg selv», «av seg selv» eller «i seg selv». Uten å referere til noe annet, egentlig, tatt uten kvalifikasjoner, etc. Nex PR Produkter. Totalleverandør av reklameartikler. Velkommen til PR Produkter. PR-Produkter i Skien leverer alt av reklameprodukter, med eller uten deres logo, som f. eks. klær, penner, krus, lightere, usb, sjokolade/drops, sekker, sitteunderlag, klokker, pokaler /premier og reflekser i alle fasonger,. Med direkteimport på en del produkter er vi konkurransedyktige på priser på eks Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet Vanlige norske forkortelser og de som hyppigst blir skrevet feil På disse sidene finner du de vanligste forkortelsene i norsk. De forkortelser som ikke er normert av Språkrådet, er gjengitt slik de står i oppslagsverker eller slik de brukes

2. Postnummer pr kommune og pr fylke. Alle postnummerfilene inneholder kommunenummer og kommunenavn. Et postnummer kan finnes i mer enn en kommune og i de tilfellene har vi valgt primærkommunen. Postnummerfil med sekundærkommuner kan lastes ned fra Mybring. De to første sifrene i kommunenummeret er fylkesnummeret og her er fylkesoversikten I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji Solceller benevnes derfor ofte PV etter det engelske uttrykket PhotoVoltaics. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett Arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid, se definisjonen i aml. § 10-6(2).. Regelen om at det skal foreligge et særlig og tidsavgrenset behov dekker både de tilfellene der arbeidstiden følger arbeidsmiljølovens bestemmelser om alminnelig arbeidstid, og de tilfellene hvor det i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale er avtalt kortere arbeidstid Forsikring er en betydelig kostnad for alle som har bil. Her varierer også prisene mye: Alt etter hva slags bil du har, hvor du bor og ikke minst, hvor mye bonus du har opptjent. Men det er også.

Ikke la forkortelser ødelegge teksten di

Lite eller ingen trening: Kaloribehov pr. dag = BMR x 1.2: Lett trening (1-3 dager i uka) Kaloribehov pr. dag = BMR x 1.375: Moderat trening (3-5 dager i uka) Kaloribehov pr. dag = BMR x 1.55: Tung trening (6-7 dager i uka) Kaloribehov pr. dag = BMR x 1.725: Veldig tung trening (2 ganger pr. dag og svært høy intensitet) Kaloribehov pr. dag. Ved barns sykdom kan du bruke egenmelding etter 4 uker. Hvis du har vært borte fra jobben i mer enn 14 dager må du tjene opp retten til å benytte egenmelding på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke ferie eller avspasering. Avhengig av hva fraværet skyldes, må du jobbe i fire uker eller to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Pedagogisk leder skal være utdannet barnehagelærer eller tilsvarende (se faktaboks). Det er i snitt 14,6 barn per pedagogisk leder når man inkluderer pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet. For private barnehager er tallet 14,8 mens kommunale barnehager i gjennomsnitt har 14,5 barn per pedagogisk leder VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Rekn ut kor mange flasker vin du treng, ut frå talet på gjester og vinmengd per gjest: Aperitif/musserande vin: 1-2 glas pr person 6-7 glas pr flaske. Forrett: 1-2 glas pr person 6-7 glas pr flaske . Hovedrett: 2-3 glas pr person 5-6 glas pr flaske . Dessert - søt vin eller søt sterkvin

Forkortelser: P - Korrekturavdelingen

Mile per gallon (mpg - Amerikansk), drivstoffforbruk. Her kan du foreslå oversettelser eller rettelser for ditt eget språk. En administrator vil bli varslet og avgjør om endringene skal publiseres eller ikke. Takk for bryderiet! Car tyre size calculator . Send Luk Per er nok noe mer systematisk enn de fleste andre og fører sirlig opp hver eneste dråpe drivstoff som han fyller på bilen sin , samt hvor mange kilometer han kjører mellom hver fylling med. Grensen skal nemlig måles opp mot det arbeidsmiljøloven definerer som overtid og ikke det lokal- eller tariffavtaler sier om når overtid starter, sier Camilla Schie-Veslum. Overtid er ikke alltid overtid. I de fleste bedrifter i Norge er alminnelig arbeidstid 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke Så mye beregner du per person. Dersom du bare ønsker å bruke en type skalldyr eller skjell kan du ta utgangspunkt i denne beregningen. Blåskjell: 500 g per person; Hjerteskjell: 500 g per person; Kamskjell: 3 stk per person (som forrett); Reker: 500 g per person; Hummer: 1 stk à 300-500 g per person; Sjøkreps: 500 g eller ca 3-4 store sjøkreps per perso

per - Store norske leksiko

PR - Wikipedi

 1. Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie. Det er flere ordinære arbe..
 2. Arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal vanligvis gi deg en ferdig utfylt bekreftelse på formålet med politiattesten. Den skal legges ved når du søker. I formålsoversikten (119 kB pdf) er det en alfabetisk oversikt over godkjente formål. Til deg som er student. Svarbrevet fra Samordna opptak eller studiestedet er din bekreftelse på formålet
 3. Lag gjerne nye middager av restene, som påleggswraps, fantasitaco eller en spennende «alt i et»-gryte. En enkel pekepinn til mengdeberegning til koldtbord er åtte porsjoner på en oprift til fire. Totalt kan du beregne ca. 5-600 g mat per person. Husk gjerne at noen retter er mer populære enn andre og bør lages mer av
 4. Eller du kan velge å bruke egne tall på noen, eller alle postene. Beregn årlige bilkostnader for bruktbil Kalkulatoren beregner hva en bruktbil koster deg per år, enten det er en du eier eller skal kjøpe

Per dags dato eller pr

Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides

pr. eller per? - Google Group

Energiunderskudd per dag X 7 dager = energiunderskudd per uke Energiunderskudd per uke delt med 7000 = antall kilo som du kan forvente å gå ned per uke. Vår Slim og Fit meny , som består av kun ca. 1000 kcal pr. dag, sørger uansett for at du ikke inntar mer energi enn den du forbrenner Lav risiko for menn: Mindre enn 14 AE per uke; Grensesone for skade: 14 - 21 AE per uke; Kvinner. Høy risiko for kvinner: Mer enn 14 AE per uke; Lav risiko for kvinner: Mindre enn 10 AE per uke; Grensesone for skade: 10 - 14 AE per uke; Fem råd for alkoholkonsum. Unngå. Mer enn 6 AE for menn, eller mer enn 4 AE for kvinner per dag; Mer enn 3. Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Fot pr sekund som en enhet av Far Måler man et lands totale klimagassutslipp, kommer Kina øverst på listen, og de folkerike landene vil naturlig nok dominere. Måles utslipp per innbygger, kommer de mindre landenes utslipp like godt frem. Denne artikkelen går først gjennom data for utslipp av CO 2 (karbondioksid) per innbygger i ulike land. Deretter utvides perspektivet til utslipp av alle klimagasser

pr, per eller pr. eller ? - Foreldreportale

Eksempel: En veggflate som er 4,0 m lang og 2,4 m høy skal kles med panel med bredde 95. Arealet blir 4 x 2,4 = 9,6 m2. Ifølge tabellen vil det gå med 11,8 løpemeter panel pr m2 vegg Ferie skal alltid regnes i hele dager og ikke som delte feriedager eller i timer. En feriedag trenger ikke å være en arbeidsdag. Om du har fridager midt i en uke, regnes også disse med i feriedagene. Dette gjelder også om du går i turnus og har fridager midt i uka. Når du har ulikt antall arbeidsdager pr. uk På opp til 540.000 kroner i lønnsinntekt får du full sykelønnsdekning. Se under hvor mye sykepenger du får fra Nav. Foto: (Colourbox

Acabou o sonho da Copa do Brasil para o Arapong

per — Den Danske Ordbo

10,2 % eller 12 %, avhengig av om ferien er i henhold til ferielovens minstekrav eller om det er avtalt 5 ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen henholdsvis 12,5 eller 14,3 %: Arbeidsgiveravgift 14,1 %: 71.368: Varierer fra 0 % (Deler av Troms og Finnmark fylke) til 14,1 %. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av både lønn og. Så mye forurenser flyturene dine Med en liten helgtur til London bidrar du personlig til 482 kg CO2 i atmosfæren. Men det telles ikke med i Norges klimaregnskap Kr 3,50 pr km. Kr 4,03 pr km. Kr 4,03 pr km. Passasjertillegg. Kr 1,00 pr km. Kr 1,00 pr km. Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn. Det er fortsatt mulig å få skattefri dekning for høyere,.

Video: Fakta: Regler for arbeidstid i Norge - Arbeidslivet

Regler for egenmelding: - Se hvor mange dager du kan være

''Småhuse'' - Ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål pr. 1. januar 1995 Udgangspunktet for lejens fastsættelse i Gentofte Kommune er, at den skal fastsættes til den omkostningsbestemte leje. Dette udgangspunkt fraviges dog for en række lejemål, bl.a. de såkaldte småhuse hoste eller nyse i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig. vaske hendene grundig og ofte. bruke engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk. hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når man ikke får vasket hendene på annen måte

BTA per ansatt. Dersom det er behov for å gå utover normen, eller behov for forandringer i eksisterende lokaler, skal det etter instruksens kapittel 2.2 utarbeides en funksjonsbeskrivelse. Av denne skal styringsramme på 13 m2 (av de totalt 23 m2 BTA pr. ansatt). Denne dagsmenyen viser hvor mange kalorier en kvinne som ønsker å gå ned i vekt i snitt trenger hver dag. Ved å følge denne menyen vil de fleste kvinner gå ned mellom ½-1 kg i vekt per uke. Dagsmeny som gir deg 2100 kcal (Last ned menyen som pdf): For en normalvektig kvinne vil vekten som regel holdes stabil ved å følge denne menyen

30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn; Når dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har; Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager; Dette gjelder fra og med 1. juli 2020: 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn; 15 omsorgsdager per. Dette krev ulik mengde kraftfôr pr dag. Yngre søyer blir difor taparar i konkurransen om grovfôret dersom dei må gå saman med eldre søyer. Dersom tilhøva ligg til rette for det, bør også vaksne søyer i dårleg hold få ein binge for seg sjølv eller bli sett saman med 2-åringane

Eksempler pr. postopkrævning pr. efterkrav pr. telefax pr. telefon pr. brev Alt sker pr. computer i dag DRTV1984 Danmarks Radio (fjernsynsudsendelse), 1984. Tilmelding kan ske pr. giro, pr. check, pr. telefon eller ved personlig henvendelse progr1991 program, undervisning og uddannelse (for aftenskole el. andet), 199 Kr 1,00 per km for kjøring på skogs- og anleggsveier. Kr 1,00 per km når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind. Kr 1,00 per km når det tas med arbeidstakere på oppdrag i bilen. Dekker også bomavgif

Hurtiglading og lynlading med ladebrikke eller mobilapp: 1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWh; Normallading med ladebrikke eller mobilapp: 0,10 kr per minutt + 2,50 kr per kWh; BKK og Lyse gir ladebonus som opptjenes fra første lading. Dette tilsvarer 10 % avslag - ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi og fysikalsk medisin. Ved injeksjoner kan taksten kreves en gang per ledd, begrenset oppad til fire ledd. - epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi. Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155 Prisene beregnes pr. ord eller pr. standardside 300 ord, enten i utgangsspr ket (kildedokumentet), eller i enkelte tilfeller pr. ord i oversettelsen (m lspr ket). Prisniv et kan ofte v re lavere for oversettelser mellom engelsk og andre fremmedspr k, enn mellom norsk og det tilsvarende spr ket Målet har vært å begrense antallet timer per dag og/eller antallet ukedager arbeidsgiveren kan kreve at man jobber. I tillegg har kampen om lengre perioder med arbeidsfri - ferie - vært omfattende. I blant annet Storbritannia medførte den gryende industrialderen ofte opp til 12 timers arbeidsdager, også for kvinner og barn

Alternativer for bruk av Netflix-data. Netflix lar deg velge mellom fire innstillinger for databruk: Lav - 0,3 GB per time per enhet. Middels - SD: 0,7 GB per time per enhet. Høy - beste bildekvalitet, opptil 3 GB per time per enhet for HD, og 7 GB per time per enhet for Ultra HD). Automatisk (Auto) - Justeres automatisk for å levere høyest mulig kvalitet basert på gjeldende. PRIS PR LYDBØYLE: 17,5 KR INKL MVA PR STK Selges kun i pakker a 100 stk. NORMALT FORBRUK: 1,5-2,0 STK LYDBØYLER PR KVM (M2) Lydreduksjonsbøylene leveres i tre forskjellige typer, alle tilpasset 48 mm lekte: LYDBØYLE TYPE B - for å feste i SIDEN av bjelkelaget. LYDBØYLE TYPE D - for å feste UNDER bjelkelaget eller mot plan himling Tekniske spesifikasjoner: Vekt : 4,2 kg Vekt pr m²* : 37,8 kg Totalbredde : 330 mm Totallengde : 420 mm Pakking : 6 stk Antall pr. pall : 180 stk. Vekt pr. pall : ca 780 kg Takareal pr. pall*: 20 m² * ved lekteavstand på 370 mm For ytterligere opplysninger om tekniske spesifikasjoner henviser vi til leggeanvisning som kan fås ved henvedelse til Skarpnes AS eller laste ned på www.skarpnes.co Valget af netop 2.400 anslag, eller mere korrekt typeenheder, er en norm der opstod i de mekaniske skrivemaskiners tid, [kilde mangler] hvor opgaver og manuskripter afleveret på A4-papir med 40 linjer (dvs. linjeafstand 1,5) og 60 anslag per linje, generelt var letlæselige, dvs. hverken var for tæt beskrevne eller havde for smal margin til bedømmernes håndskrevne kommentering

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i 2020 er kr 3,50 pr km. Det vil si at hvis de andre vilkårene er oppfylt så kan kr 3,50 per kjørte kilometer utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk Anbefalte verdier (med variasjonsområde) knyttet til ulike typer virksomhet, er gjengitt i tabellen (figur 1.13) både for personturer og bilturer. Med turproduksjon menes i denne sammenheng summen av turer ut av og inn til et område. For bilturer vil derfor gjennomsnittlig turproduksjon pr. døgn. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2020. 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*. Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø

 • Pokemon diamant tobutz.
 • Komintern.
 • Metropolis kino walldorf.
 • Hvordan lage en bra forside.
 • Potetgull pris.
 • Hva betyr å legge noe på is.
 • Melekeok.
 • Urbanite leipzig fotos.
 • Ekstremvær vestlandet.
 • Auto motor sport adventskalender.
 • Gåsmamman säsong 5.
 • Flesk og duppe.
 • Vfv hildesheim.
 • Dodge charger srt wiki.
 • Freizeitaktivitäten kreis steinburg.
 • Kollektivt selvmord analyse.
 • Snapchat lenses meme.
 • Christopher maloney final song.
 • How to get nvidia fps counter.
 • Osteklokke norvegia.
 • Fiskeren maleri wiki.
 • Sparkel jernia.
 • Ense kryssord.
 • Blutdrucksenkende lebensmittel pdf.
 • Sykemelding gravid trøtt.
 • Angrep i egypt.
 • Work and travel als paar australien.
 • Skalljakke dame test.
 • Vhs göppingen integrationskurs.
 • Griechischer salat ohne oliven.
 • Ssv sudberg junioren.
 • Typeracer norsk.
 • Verstorbene sängerinnen.
 • Surrealisme definition.
 • Ty meaning.
 • Kondom graviditet.
 • San miguel de allende.
 • Patetisk synonym.
 • Tec7 fog.
 • Uni köln studiengänge master.
 • Filosofi og etikk.