Home

Elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy

Veiledningspakke for anskaffelse av standard konkurransegjennomføringsverktøy (KGV-tjenester). Pakken er egnet for virksomheter som ennå ikke har et system og. Elektronisk konkurransegjennomføring, sikkerhet og KGV. Informasjon om KGV-løsninger og hvordan anskaffe disse, samt retningslinjer for sikkerhet ved elektronisk konkurransegjennomføring som ivaretar kravene i anskaffelsesregelverket Krav til elektronisk kommunikasjon i gjennomføring av konkurranser. Det nye regelverket for offentlige anskaffelser gjelder fra 1. januar 2017. Der er det krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene skal foregå ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Dette gjelder anskaffelser over den nasjonale terskelverdien KGV for offentlige anskaffelser. Enklere innkjøp og effektive anbudskonkurranser med konkurransegjennomføringsverktøyet Visma TendSign. Les mer

Levering av tilbud skal gjøres elektronisk og på en trygg måte. I dag brukes oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy til dette. Alminnelig e-post. Om elektronisk innlevering av tilbud. Forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav til elektronisk innlevering av tilbud, dersom anskaffelsen omfattes av anskaffelsesforskriften del II og III, dvs. hvis anskaffelsens anslåtte verdi overstiger kr 1 300 000 eks. mva

Veiledningspakke for konkurransegjennomføringsverktøy (KGV

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen og kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger har nå tatt i bruk. 3 Elektronisk kommunikasjon 3.1 Innføring av elektronisk tilbudsinnlevering. De nye forskriftene om offentlige anskaffelser innfører krav til bruk av elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler Elektronisk Søknadssenter Miljødirektoratet. Elektroniske søknader. Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet. For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn. Mest brukt. Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter Det gjøres oppmerksom på at Bane NOR SF er underlagt Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften). For anskaffelser med anslått verdi under EØS terskelverdier, kan Bane NOR SF også velge å sende forespørsel direkte til aktuelle tilbydere Begrepet KGV har blitt til allemannseie. Hvorfor? Jo, nye EU-direktiver stiller krav om et elektronisk innkjøpsverktøy fra 1. juli 2018. Dette innebærer at anskaffende myndigheter må begynne å bruke et elektronisk innkjøpssystem

Av partner Simen Blaker Strand og senioradvokat Carsten L. Mowinckel, Advokatfirmaet Grette AS. Personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft i EU 25. mai i år, og i løpet av kort tid vil den bli gjennomført også i norsk rett Sistnevnte lar deg hovedsakelig distribuere konkurransegjennomføringen elektronisk, mens fullversjonen er for de som ønsker et administrasjons- og fagsystem for hele anskaffelsesprossesen, sier prosjektleder Kathrine Andersen i Konserninnkjøp. Sømløst mot sak/arkiv Verktøyene vil nå tilbys alle kommunens virksomheter i form av en. elektronisk gjennomføring av alle typer store anskaffelser. Løsningen er et internettbasert verktøy som understøtter alle de prosedyrene som skal benyttes ved offentlige anskaffelser. Verktøyet gjør det mulig å etterprøve alle ledd i anskaffelsesprosessen, noe som vil føre til økt gjennomsiktighet. 6 gode grunne I 2016 kommer endringer i regelverket for offentlige anskaffelser som etterhvert vil gjøre digitale tilbud til hovedregelen. Dette vil i sin tur gjøre begrepet KGV til allemannseie

Elektronisk konkurransegjennomføring, sikkerhet og KGV

 1. Org.no. 968 100 211: Phone + 47 73 55 79 00: E-mail: kontakt@uninett.no: Mail: Postboks 4769 Torgarden, 7465 Trondheim Invoice: EHF: 968 100 211. E-mail: regnskap.
 2. Elektronisk faktura og betaling. I dag skal alle statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner kun motta EHF faktura - papirfaktura skal ikke aksepteres. Leverandører vil kunne benytte sitt økonomisystem eller nettbaserte løsninger (webfaktura-portaler) for å sende elektronisk faktura til offentlige virksomheter
 3. To to the marketplace: Enter username and password. (case sensitive) Then click on Log in. Current tender opportunities; New supplier registration; Cookies Planned downtime
 4. istrasjonsverktøy (KAV) til Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) og Nedre Romerike.
 5. Hvordan bli en helsetjenesteleverandør i fristbruddordningen Helfo pasientformidling inngår avtaler med private helsetjenesteleverandører for å kunne tilby et annet behandlingstilbud til fristbruddpasienter

Elektronisk signatur - Vi ser også en tendens til økt bruk av elektronisk signatur i Norge, hvor ca. 60% av alle tilbud i 2015 ble signert elektronisk, mot ca. 50% året før. Dette er vesentlig høyere enn i de andre landene Mercell er etablert, og hvor bruk av elektronisk signatur stort sett ligger under 10%, sier avdelingsdirektør Haner, og hun fortsetter Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) til Ehandel.no Side : 5 av 109 Rammeavtale Vedlegg 1- Kravspesifikasjon Dato : 29.05.2007 Side 5 av 10

Konkurransegjennomførings- og

 1. EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS-forordningen3) trådte i kraft i EU 1. juli 2016 og ble da gjeldende lov i alle EU-land. eIDAS krever at eID, elektronisk signatur, elektronisk segl (virksomhetssignatur) og tillitstjenester skal fungere på tvers a
 2. Hovedmålet for anskaffelsesvirksomheten ved Universitetet i Bergen er å bidra til de primære målene - undervisning, forskning og formidling.Det er videre et mål å sikre at enhetene oppnår optimale anskaffelser med hensyn til kostnader, kvalitet og brukeropplevelser, og at dette skjer innenfor rammene av lov og forskrift
 3. -Implementerte elektronisk inngående faktura på EHF-format i 2012 -Ca. 400 000 fakturaer gjennom fakturasystemet -Ca. 450 000 fakturaer gjennom andre systemer -Startet med fakturaer gjennom fakturaløsningen -Innfaser de andre områdene systematis
 4. 1.7.18 ble det for offentlige oppdragsgivere påbudt å bruke elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Kravet gjelder anskaffelser med en verdi over 1.3 millioner eks.mva. Kirkelige fellesråd og menighetsråd som foretar anskaffelser ansees etter regelverket for offentlige anskaffelser som offentlig oppdragsgiver

KGV - effektivt verktøy for konkurransegjennomføring - Vism

 1. Oppdragsgiver gjennomfører konkurransen elektronisk og leverandøren skal sammen med besvarelsen levere et signert tilbudsbrev. Følgende godkjennes som signert tilbudsbrev: signert og scannet tilbudsbrev levert sammen med resten av besvarelsen; tilbudsbrev levert med besvarelsen og bruk av digitalt sertifikat/elektronisk ID
 2. På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører Oslo Economics en samfunnsøkonomisk analyse av elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy
 3. Alle fellesavtaler skal inngås og brukes digitalt. Verktøykasse • Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) • Bestillingsløsninger • Portalløsninge

Departementet har fastsatt en norsk versjon av dette skjemaet som skal fylles ut elektronisk. Dette kan enten gjøres i den europeiske ESPD-tjenesten, eller gjennom et konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) som bruker EU-kommisjonens standardiserte datamodell for ESPD. Standardskjemaet er også lagt ut i PDF-versjon 33.1 Innføring av elektronisk tilbudsinnlevering. Den nye anskaffelsesforskriften innfører krav til bruk av elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler

Elektronisk konkurransegjennomføring (KGV) Anskaffelser

 1. eBevis. eBevis er en tjeneste som lar offentlige innkjøpere få tilgang til oppdaterte kvalifikasjonsbevis for norske leverandører både før og etter kontraktsinngåelse
 2. Leverandører som slurver med sladding av sine tilbud i offentlige anbudskonkurranser eksponerer forretningshemmeligheter for konkurrenter
 3. Hva er det europeiske egenerklæringsskjemaet? Det europeiske egenerklæringsskjemaet er en erklæring fra leverandørene om at de oppfyller angitte kvalifikasjonskrav og eventuelle utvelgelseskriterier, og at det ikke foreligger grunner for avvisning på grunn av forhold ved leverandøren
 4. Rammeverk Konkurransen vil bli gjennomført i tråd med regelverk for offentlige anskaffelser. -Lov om offentlige anskaffelser -Forskrift om offentlige anskaffelse
 5. Levere tilbud til UiT - Veiledning for leverandører UiT Norges arktiske universitet (UiT) har tatt i bruk et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy fra.
 6. løsningen, og leverandørene leverer tilbudene elektronisk, med høy sikkerhet. En meldingsfunksjonalitet i løsningen gir oppdragsgiveren full oversikt over framdriften i pågående konkurranser. Rutinene rundt selve tilbuds- behandlingen blir automatisert, noe som gjør evalueringen av innkomne tilbud rask og effektiv
 7. Konkurransegjennomføringsverktøy. Registrert Dato: Fredag 02. August 2013. Jernbaneverket har til hensikt å inngå kontrakt med EU-Supply for en periode på 1+1.

Digital konkurransegjennomførin

Aksess Innkjøp AS har siden 2008 jobbet med løsninger og konsulenttjenester innenfor fagområdet innkjøp med hovedvekt på digitalisering. Det hele startet med at selskapet vant en konkurranse med samordna innkjøp i Salten, med Bodø kommune som vertskommune om å utvikle en digital innkjøpsløsning for et interkommunalt samarbeid som den gang bestod av 8 kommuner Innledende. NII vil være en krevende kunde for våre leverandører, men legger vekt på god forretningsskikk og likebehandling i alle våre anskaffelser

Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Regionalt innkjøp

Onsdag 10. november: KGV workshop - viderekommende: På konferansens første dag var Visma invitert, og de skulle stå for hele denne dagen, kl. 10.00 - 15.00. De som hadde deltatt på grunnkurs og/eller hadde benyttet systemet vilel få mest utbytte av denne dagen. Det ble forutsatt at man hadde kjennskap til hvordan man oppretter en konkurranse, sjekklista og hvordan man kunngjør en. Prosjektdirektiv v.0.2 Side 4 av 11 Sist oppdatert 19.08.2016 09:14:11 Helse Nord: • Alle foretakene i regionen bruker KGV-systemet Mercell - dog i større elle HFK skal anskaffe elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). Anskaffinga inkluderer systemtilgong, support. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Nytt anbud på pasientreiser - Helgelandssykehuset

OBS: Oppdater siden ved å trykke Oppdater-knappen eller F5 Konkurransegrunnlag 9437 Tunnelrenhold midt 2020-2025. Tilbudsfrist 29. april 2020 kl.15:00, saksnr. 20. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2016) Sammendrag av innhold Rettsakten gjelder etablering av standardformularet for det felles europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Gjennomføringsfordningen skjer i henhold til nytt anskaffelsesdirektiv, direktiv 2014/24/EU artikkel 59, hvor det fremgår at EU-kommisjonen skal utarbeide et slikt standardformular Utbedring av parsellen Leirvika og Renndalen, som er en del av ny E 39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Cirka 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Foto: Odd Helge Innerda

Nytt anskaffelsesregelverk - regjeringen

Statnett - Rådgiver innen kontraktshåndterings- og konkurransegjennomføringsverktøy. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Kva er elektronisk handel? Flora kommune har alt i mange år hatt eit elektronisk fakturabehandlingssystem. Dei siste åra har vi og mottatt e-faktura frå enkelte leverandørar For en mer effektiv behandling av fakturaer, skal alle fakturaer sendes elektronisk - fortrinnsvis i Elektronisk Handelsformat (EHF) Mottakeradressen er kommunens hovedorganisasjonsnummer - 940 100 925; Gyldig referanse på 8 siffer - skal oppgis av bestiller; Minimum 30 dagers betalingsbetingelse fra alle leverandører . Regelverke

HFK-17-0242 (NY) Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. Registrert Dato: Mandag 02. Oktober 2017. HFK skal anskaffe elektronisk. EHF har kommet fra ingenting og blitt en kjempeaktør innenfor elektronisk fakturering i løpet av bare noen få år. Hvilket selskap er det som står bak dette «EHF» da? Det er ikke noe selskap

Miljødirektoratet - Søknadssente

Hordaland fylkeskommune skal anskaffe elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). Anskaffinga inkluderer kjøp av. Elektronisk signering Agresso Regnskap 4. Anskaffelsesstrategi 2018-2021: Fokus på full kategoristyring Hovedmål IKT og støttesystemer: Hele anskaffelsesprosessen er støttet av digitale verktøy Mål: • Det er samhandling mellom de digitale verktøy i anskaffelsesprosessen • Det gjenbrukes data på tvers av digitale løsninger Robot.

Etter 1. juli er det slutt på å levere tilbud i lukkede konvolutter med to eksemplarer og minnepinne. Bruk av elektronisk kommunikasjon eller. Prosjektet er avsluttet Prosjekt «Bedre innkjøp 2018» er initiert fordi UiOs innkjøpsområde nå ligger til rette for ytterligere forbedringer, etter flere års.

Forsiden - stortinget.no - stortinget.n Utbedring av parsellen, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Ca. 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Den vil krysse over fv. 6182 (Valsøyfjordvegen) med ei 55 meter lang bru, og det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva Det jobbes for en økning av antall leverandører via elektronisk handel, og at det ved strategiperiodens slutt er innført at alle bestillinger innen drift skal registreres elektronisk. Dette vil gi kommunen en bedre kontroll og sporbarhet på alle anskaffelser

Planer for fremtidige anskaffelser - Bane NO

Orienteringer: Enhet hjemmetjenester v/enhetsleder Einar Hindenes - presentasjon PDF; Presentasjon Kristin Bratseth, kommunalsjef helse og velferd; Status økonomi v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen; Khalil Obeed (AP) stilte spørsmål angående statsbudsjett og «Frie midler» til kommunalt rusarbeid.. Rådmannen besvarte spørsmålet. Utdypende svar vil bli gitt senere Dette var brukerforumet for systemene for konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), bestilling og elektronisk fakturabehandling på SUHS-konferansen 2010. Det ble. Årsmelding 2018 3 1 INNLEDNING Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI) er en felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner

Har du og din bedrift et elektronisk KGV på plass? Visma

GDPR og bruk av konkurransegjennomføringsverktøy - Anbud36

Elektronisk kommunikasjon Innføring av elektronisk tilbudsinnlevering. De nye forskriftene om offentlige anskaffelser innfører krav til bruk av elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler Her går det mer detaljert frem hva som skal være årsaken til den oppgitte situasjon. Meldes dagen før fristutløp Det er oppdaget en feil i Bok0/konkurransegrunnlaget punkt 1.6 om at tilbudene skal leveres per e-post Tilbud skal leveres elektronisk i portalen til Mercell innen søknadsfristen. Er du ikke bruker hos Mercell, har du spørsmål knyttet til hvordan du skal laste opp tilbudet ditt, eller hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på telefon + 47 21 01 88 60 eller via e-post til support@mercell.com KS vil at offentleglova skal endres. Det har vært en del diskusjon frem og tilbake om dette de siste månedene, for KS har nemlig ikke gitt noe høringssvar i høringsrunden, men diskutert saken i andre kanaler

Offentlig sektor | Riktige systemer og gode løsninger - Visma

Fra 1. juli 2018 er det pålagt å bruke verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring ved anskaffelser over nasjonal terskelverdi. - Alle virksomheter kan knytte seg til vår avtale, sier Kathrine Steen Andersen i Konserninnkjøp. Av Svein Jørgen Kjenner Johansen. Priser og detaljer for KGV-avtalen på intranet Konkurransegjennomføringsverktøy(KGV) 0g kontraktsoppfølgingsverktøy(KAV) Registrert Dato: Mandag 18. Juni 2018. Anskaffe et velfungerende verktøy for. Føremålet for utlysinga er å inngå ein tenestekontrakt for levering av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og avtalehandteringsverktøy (KAV) til.

Tilbyr konkurransegjennomføringsverktøy http://ukeoslo

Navn på arkivformat dersom systemet konverterer til arkivformat, for eksempel PDF-A. Et arkivformat er et standardisert format for elektronisk arkivering og langtidslagring av dokumenter. Riksarkivarens forskrift gir nærmere beskrivelser av godkjente arkivformater E-handel defineres som bruk av elektronisk verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøp av varer og tjenester. E-handel er et virkemiddel for å oppnå bedre og effektive anskaffelser. Stortingets administrasjon har innført en e-handelsløsning for å sikre en sporbar og dokumentert prosess fra bestilling til betaling

Koronavirus og smittevernstiltak i Oslo kommune. Råd og regler i Oslo Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo anskaffelsesloven For Sykehusinnkjøp HF vil en full elektronisk anskaffelsesprosess være en viktig forutsetning for forenkling og effektivisering. Digitalisering av hele anskaffelsesprosessen vil innebære at alle aktiviteter i gjennomføringen a Mercell inviterer i samarbeid med advokatfirmaet Arntzen de Beche til et gratis halvdagsseminar om de nye reglene om elektronisk kommunikasjon i offentlige anbudsprosesser. Fra og med 1. juli 2016 trer det nye anskaffelsesregelverket i kraft, som pålegger at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk

KGV - Innkjøontore

Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) Registrert Dato: Fredag 09. Februar 2018. Oppdragsgiver skal inngå en. Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør av prosjektledelse, IT, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønns- og regnskapstjenester og kommunikasjonstjenester rettet mot kommunens ansatte og innbyggere Bakgrunnsinformasjon. Organisasjon •4.500 ansatte •45 virksomheter 5 KF'r •6 ansatte innkjøp. Innkjøpssystem •Agresso & Ehandelspl •550 brukere & 420 mill Andelen av inngående faktura som kommer elektronisk er i dag over 90 prosent. Økningen sammenlignet med i fjor har sin forklaring i direkte oppfølging av kommunens leverandører i form av brev og den generelle utviklingen av EHF som standard fakturaformat. Utgående faktura

Maler og veiledninger for Konkurransegjennomføringsverktøy

Kgv verktøy Verktøy til båt og fritid - Verktøysett - Fastnøkke . Serviceverktøy - oljefilteravdragere - fettpresse/forstilling. Spesialverktøy - Boltudragere - Helicoil - mutternaggeltang - testverkt Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale med en leverandør av et elektronisk verktøy som understøtter offentlige krav. Det skal bidra til enklere, sikrere og bedre anskaffelse, samt etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Siste frist for å legge til rette for det lovbestemte kravet om elektronisk tilbudslevering var 1. juli i år. Statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet oppfordrer oppdragsgivere som ennå ikke har slike løsninger, til å skaffe seg dette så fort som mulig eFaktura som EHF-faktura er en suksess, og volumene øker stadig på EHF faktura. Transportmotorveien for EHF-faktura er til for andre meldinger også, og vi har sett at ordre, ordrerespons, pakkseddel og katalog er blitt etablert. Siste skudd på stammen er tilbudsinnlevering. Det er logisk å spørre hvor vi er på vei. Åpenbart er vi p oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. Dette medfører at både oppdragsgiver og tilbyder må ha tilgang til systemløsninger for elektronisk tilbudsinnlevering. Frist for kommunale myndigheter til å ha tatt i bruk systemløsninger for elektronisk tilbudsinnlevering er 1.7.2018

Det er risiko for at UiO går glipp av potensielle besparelser, effekter eller forbedringer. Årsakene er for liten grad av samarbeid mellom behovshaver og innkjøper, stedvis uhensiktsmessig organisering, lav avtalelojalitet og manglende rammeavtaledekning Etter innføring av nytt anskaffelsesregelverk i 2017 er det krav om bruk av systemløsninger for elektronisk tilbudsinnlevering. Offentlige innkjøpere bør ta kontakt med sin systemleverandør for å få mer informasjon om bruk av eBevis. Les mer om hvilke opplysninger som kan hentes via eBevis og hvordan disse skal vurderes Elektronisk fakturabehandling effektiviserer hverdagen for de som arbeider med fakturaer og sikrer at alle fakturaer får korrekt og lik behandling. Økonomisystemet sikrer at regnskapet blir ført på en korrekt og effektiv måte Direktivet inneholder en rekke nye bestemmelser, herunder at Sandnes kommune pålegges å bruke elektronisk kommunikasjon i anskaffelsesprosessen fram til inngåelse av kontrakt. Det stilles blant annet krav om at konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig elektronisk og at leverandører innleverer forespørsler om å delta og gi tilbud elektronisk HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 97/09 Rapport - Revisjon offentlige anskaffelser i helseforetak Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnumme Status: Perioderapporten har blitt utviklet til å bli en elektronisk rapport fra 2018. I tillegg vil alle økonomi- og aktivitetsrapporter framover også publiseres elektronisk. Vektlegge tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling, internt og i samarbeid med andre kommuner: Pågå

 • Gynekolog forus.
 • Snes mini norge.
 • Verdens største torsk 2018.
 • Bærum seilforening.
 • Percy tog.
 • Sukrin melis.
 • Kunsthandwerkermärkte in berlin 2018.
 • Pt100 table.
 • Utdanning politikk.
 • Gapahuk sandnes.
 • Zf nep instagram.
 • Sår i hodebunnen som ikke gror.
 • Snorkeoperasjon trondheim.
 • Fosen mekaniske verksted frøya.
 • Ikea sundsvall restaurang.
 • Schwarzwaldhotel tanne baiersbronn.
 • Innsamlingsaksjon 2017 resultat.
 • Caterpillar gravemaskiner.
 • Förminska bilder.
 • Wie pflanzt man krokusse in den rasen.
 • ダムトラックス ヘルメット 評判.
 • Shell mastercard login.
 • Vita vila.
 • Schæfer kennel xo.
 • Cytoskjelett oppgaver.
 • Solsengtrekk.
 • Mercedes benz museum events.
 • Behandling raynaud.
 • Kryssordblad.
 • Kontaktbörse test.
 • Lee gaze.
 • Ginza swe.
 • Kort med sjokolade og tekst.
 • Svartedauden lopper.
 • Wildbad kreuth.
 • Kennenzulernen in einem wort?.
 • Critical linguistic.
 • Lee gaze.
 • Juledekorasjon ute.
 • Trange blodårer i hodet.
 • Uni jena führungszeugnis.