Home

Om fn sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd - Wikipedi

FN-pakten inneholder nemlig bestemmelser om at Sikkerhetsrådet kan gjøre visse vedtak som alle medlemmer er forpliktet til å etterkomme, selv om de er uenige i dem eller endog har stemt mot dem. Pakten inneholder, som vist ovenfor, ikke bare bestemmelser om hvordan organisasjonen skal arbeide og hvordan den skal sette sine vedtak ut i livet, men også bestemmelser som medfører konkrete. Sikkerhetsrådet handler på vegne av FNs 193 medlemsland, og kun Rådet kan fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk. Som et aktivt medlem av FN har Norge derfor interesse av med jevne mellomrom å være en del av og kunne påvirke Sikkerhetsrådets arbeid og beslutningsprosesser Norge ønsker å sitte rundt møtebordet i Sikkerhetsrådet om fire år, men resultatet er langt fra gitt. Statsminister Erna Solberg talte i sikkerhetsrådet i FN i september. Nå håper Norge.

Om-FN

 1. Sikkerhetsrådet i FN Foto Gro W Da bygget var under planlegging og FN ble ledet av nordmannen Trygve Lie ble de skandinaviske landene bedt om å donere og utsmykke hvert sitt rom. Norge fikk tildelt salen der Sikkerhetsrådet har sine møter
 2. De forente nasjoners sikkerhetsråds resolusjon 1973 (2011) (kode: S/RES/1973) er en FN-resolusjon som ble vedtatt 17. mars 2011 av sikkerhetsrådet angående opprøret i Libya.Resolusjonen krevde umiddelbar våpenstillstand og åpnet for en flyforbudssone hvorpå strategisk plasserte radarer, kommandosentre og luftvernsenheter på bakken ble angrepet for videre å umuliggjøre Gaddafis.
 3. Journalist: Avgjørende om Trump blir gjenvalgt. Journalist i Morgenbladet og FN-kjenner, Tove Gravdal, mener det amerikanske presidentvalget kan utgjøre natt og dag for Norge i Sikkerhetsrådet
 4. FN-landene har stemt. Norge blir medlem av Sikkerhetsrådet. NEW YORK (Aftenposten): Norge, Irland og Canada kjempet om to plasser i Sikkerhetsrådet
 5. Han etablerte FN i New York og sørget for at salen hvor Sikkerhetsrådet møtes, ble designet av norske kunstnere. Norge har også vært medlem av rådet fire ganger - forrige gang i 2001-2002. I 2018 lanserte Norge sitt kandidatur til Sikkerhetsrådet, i konkurranse med Canada og Irland om to vestlige plasser
 6. En annen og mer tydelig utfordring for FN er dens effektivitet i å håndtere sikkerhetstrusler av varierende omfang. Artikkel 51-avgjørelser om maktbruk må gå gjennom og godkjennes av FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet som i all hovedsak består av seierherrene etter 2. verdenskrig ble med vilje konstruert for å være en svak institusjon

Norges plass i Sikkerhetsrådet begynner i januar 2021, og Utenriksdepartementet og den norske FN-delegasjonen i New York har begynt forberedelsene. - Vi kommer til å få hektiske dager. Nå er det mange forberedelser som må gjøres. Vi må forberede sakene, og vi må ruste FN-delegasjonen i New York og her hjemme i utenriksdepartementet - Det er mange land som vil henvende seg til oss, svarer tidligere FN-ambassadør på spørsmål om en plass i Sikkerhetsrådet vil gi Norge internasjonal tyngde Sikkerhetsrådet er det mektigste organet i FN, og bestemmer blant annet om en bevæpnet intervensjon er lovlig. Rådet består av 15 medlemmer. De fem permanente medlemmene, USA, Russland, Kina.

I motsetning til Generalforsamlingen, har Sikkerhetsrådet ingen fast møteplan. I stedet kan det innkalles på kort varsel, på et hvilket som helst tidspunkt. Et land, uansett om det er medlem av FN eller ikke, kan be om at en konflikt som truer sikkerhet og fred blir behandlet i Sikkerhetsrådet Sikkerhetsrådet - Ekstremt krevende I 13 år har kongehuset, diplomater og politikere jobbet for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. I dag avgjøres det

FNs sikkerhetsråd - Store norske leksiko

FN fyller 75, men det er liten grunn til å juble. Det er på høy tid at vi er like kritiske til FN som til Nato eller EU Kritisk til norsk sjarmoffensiv: - Å ta plass i Sikkerhetsrådet er å be om bank Mens statsminister og utenriksminister denne uken setter inn støtet for norsk plass i FNs sikkerhetsråd, mener forsker Asle Toje at det hverken er verdt det eller er i Norges interesse Det kreves bindende virkning bare for vedtak i Sikkerhetsrådet som blir fattet under FN-paktens Kapittel VII om tiltak mot trusler mot freden, fredsbrudd og angrepshandlinger. Utenriksdepartementets utlegning av FN-pakten er snarere noe som følger av en selvpålagt norsk underdanighet overfor idéen om et harmonisk og enhetlig verdenssamfunn styrt i fellesskap av FN Solberg beilet til FN om plass i Sikkerhetsrådet. Aftenposten (NTB) 28.09.2019 Statsminister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet. Slik ba Solberg om plass i FNs sikkerhetsråd. NRK nyheter (NTB) 28.09.201

Dersom det sprer seg en forestilling om at FN-ansatte har innført koronasmitten til Sør-Sudan, kan situasjonen for Unmiss bli vanskelig. FNs baser i Sør-Sudan er flere ganger blitt angrepet, blant annet av regjeringssoldater i Juba sommeren 2016, da to kinesiske FN-soldater ble drept Et forslag om hva som nå trengs, fikk statsminister Solberg nokså umiddelbart fra en japansk gruppe, SA9, som i flere år har drevet en intens kampanje overfor FN og FN-diplomatiet. Klaus Schlichtmann, ekspert på Japan, FNs historie og fredsarbeid, henstilte om at Norge tar initiativ til å fullføre den fredsorden og den rolle for Sikkerhetsrådet som opprinnelig var forutsatt i FN-pakten Sikkerhetsrådet. Sett deg inn i rollen som diplomat i FNs sikkerhetsråd og lær om hvordan dette organet jobber for fred og sikkerhet. Les mer. Norge har vært medlem av FN siden opprettelsen i 1945. Filmen viser hvorfor Norge mener FN fortsatt spiller en viktig rolle

Sikkerhetsrådet består av 15 av de totalt 193 medlemslandene i FN og er det viktigste forumet for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. FN-landene plikter å etterleve Sikkerhetsrådets vedtak. Dette betyr at Sikkerhetsrådet er avhengig av å bli oppfattet som relevant for alle. Relevans i denne sammenheng kan ikke alene sikres gjennom rotasjonsordningen som gir de fleste. DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN. Medlemsland vil igjen møtes fysisk i Sikkerhetsrådet i oktober. Foto: UN Photo / Loey Felip I FN har folkeretten, fredsdiplomatiet, kvinners deltakelse, beskyttelse av sivile, klima og sikkerhet vært viktige prioriteringer for Norge. Norge har hatt plass i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere og ble i sommer innvalgt for to ny år fra nyttår 2021 - 2022 Beskrivelse. Sikkerhetsrådet i FN. 15 medlemsland har sete i FNs sikkerhetsråd. 5 er faste medlemmer (Russland, USA, Frankrike, Storbritannia og Kina), mens de andre 188 FN-landene (193 minus de 5 faste) skifter (etter en geografisk fordelingsnøkkel) på 10 ikke-faste seter.De 5 faste medlemmene har vetorett.Et forslag til vedtak må oppnå minst 9 av de 15 stemmene i rådet SIKKERHETSRÅDET: - Selv om flyktninger ikke er direkte underlagt FNs sikkerhetsråd så svekkes FNs rykte, moria kronikk fns sikkerhetsråd fn flyktningpolitikk debatt asylpolitikk meninger

SikkerhetsrådetLes Mer - FN

 1. Det er idag 193 medlemsland i FN, hvorav 5 er faste medlemmer i sikkerhetsrådet som har vetorett i alle vedtak. De fem faste medlemmene er USA, Frankrike, Kina, Sovjetunionen og Storbritannia. Det er også en variabelt antall medlemmer som blir valgt inn i sikkerhetsrådet fra år til år, samtidig som at det er store ønsker fra store nasjoner som Tyskland, India og Japan om å bli nye faste.
 2. ister Mike Pompeo. - Sikkerhetsrådets manglende besluttsomhet for å forsvare internasjonal fred og sikkerhet er utilgivelig, sa Pompeo i en uttalelse før rådet hadde offentliggjort resultatet av avstem
 3. Film om FNs sikkerhetsråd Se flere filmer på www.solvsuper.no. FN - Sikkerhetsrådet Sølvsuper. Loading MK2 fra Bjørnholt Skole var på FN rollespill på Rådhuset - Duration:.
 4. Klokken 15 norsk tid troppet de første FN-ambassadørene opp i FN-bygningen i New York for å stemme frem fem nye rullerende medlemmer i Sikkerhetsrådet
 5. ister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet. - Norge ønsker å ta sitt ansvar. Vi er rede til å tjene. Vi er rede til å bygge et mer effektivt og åpent Sikkerhetsråd, sa Solberg i talen til FNs hovedfo
 6. ister Mike Pompeo
 7. Les også om FN i 70 års jubileet: FN sliter med å tilpasse seg en verden i endring. Kina har tatt Taiwans plass i Sikkerhetsrådet, men ellers er vetomaktene de samme

Fakta om valg til FNs sikkerhetsråd - regjeringen

Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet er det mektigste organet i FN. Det består av 15 medlemsland. Fem av dem er faste, de andre ti blir valgt for to år om gangen. De faste medlemmene er USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina FN og sikkerhetsrådet - 100% rettferdige? | Artikkel I denne introduksjonen kan du lese om hvordan sikkerhetsrådet er FNs mektigste organ, og kort om hvordan sikkerhetsrådet er oppbygget. Videre kan du lese en diskusjon om hvorvidt vetoretten i sikkerhetsrådet er en rettferdig måte å oppbygge organisasjonen FN

Sikkerhetsrådet «avviste et fornuftig forslag om å forlenge den 13 år lange embargoen mot Iran og baner vei for at verdens ledene sponsor av terrorisme kan selge våpen uten FN-restriksjoner for første gang på over et tiår», påpeker den amerikanske utenriksministeren, ifølge R Sikkerhetsrådet; Sekretariatet; Den Internasjonale Domstolen; Det økonomiske og sosiale råd; Tilsynsrådet; FN pakten; Om FN. Informasjon om FN; FN-byen i København; FN i Norge; Menneskerettigheter. Verdenserklæringen om Menneskerettighetene; Humanitære spørsmål; Økonomisk og sosial utvikling; FNs generalsekretær António Guterres; FN. Solberg beilet til FN om plass i Sikkerhetsrådet Statsminister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet. Av: (NTB) NTB-Bibiana Piene og Håkon Løtvei

Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om fn-sikkerhetsrådet-medlemme Norges FN-ambassadør MonaJuul på vei for å avgi Norges stemme under valget av nye medlemmer til Sikkerhetsrådet tidligere denne uka Foto: NTB/AP Stavanger Aftenblad Diskusjonen rundt om det var riktig å bruke tid, krefter og penger på å kjempe for en plass i FNs sikkerhetsråd, er over Prislapp på plass i Sikkerhetsrådet: 34 millioner kroner. 34 millioner kroner er det Norges plass i FNs sikkerhetsråd kostet, ifølge Utenriksdepartementet. Som en del av kampanjen brukte UD blant annet 3,9 millioner kroner på å sende FN-ambassadører på studietur til Oslo og Tromsø Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet er kjernen i FN. Det er det eneste organ som har myndighet til å vedta bruk av makt og sanksjoner. Så vil noen si at Generalforsamlingen har denne makten i latent forstand ut fra det som skjedde da Korea-innsatsen ble vedtatt i 1950, da den fattet vedtak ut fra at Sikkerhetsrådet ikke levde opp til sine internasjonale forpliktelser («failed to») Norge, Irland og Canada kjempet om to plasser i Sikkerhetsrådet for landene i den såkalte vestgruppen. Irland og Norge ble valgt inn, mens Canada måtte se seg slått

Norges rolle i Sikkerhetsrådet kommer likevel til å bli sterkt preget av utfallet av presidentvalget i USA, mener journalist Tove Gravdal. - Hvis Donald Trump blir gjenvalgt, blir det forferdelig krevende for Norge siden han bryter så til de grader med viktige prinsipper for Norge, sier FN-kjenner Gravdal, som nylig utga bok om Norge og Sikkerhetsrådet Sikkerhetsrådet har betydelig sikkerhetspolitisk makt, og kan beordre fredsbevarende operasjoner, vedta sanksjoner og beslutte hvordan FN skal reagere på konflikter rundt om i verden

FN - Forente nasjoner - Store norske leksiko

FN-sekretariatet, som er ledet av FNs generalsekretær (velges for 5 år), står for den daglige driften av organisasjonen og forbereder saker for Sikkerhetsrådet og Hovedforsamlingen. Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) samordner mye av FNs innsats når det gjelder menneskerettigheter, internasjonale miljøproblemer og bekjempelse av fattigdom Solberg beilet til FN om plass i Sikkerhetsrådet Statsminister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet. Statsminister Erna Solberg (H) I Norge finnes X av FNs organer fysisk representert - UNDP, UNICEF I tillegg har de fleste land en eget FN-forbund som jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål blant befolkningen. I Norge er dette kalt FN-Sambandet. FN-Sambandet har 30 ansatte over hele landet og er representert i landets største byer. FN-sambandet Storgata [ Sikkerhetsrådet - et overnasjonalt organ. I april 1946 var Forbundet samlet for siste gang for å vedta å avvikle seg selv. Da hadde allerede seierherrene fra andre verdenskrig gått sammen om å danne FN, som ble etablert 24. oktober 1945 Noen dager senere, 1. juni, fikk alle FN-ambassadører et nytt brev fra «Just Peace Advocates», signert av over 100 organisasjoner. Budskapet i brevene, som slakter Canadas utenrikspolitikk de senere årene, var klart - Canada fortjener ikke å være i Sikkerhetsrådet

Hvorfor Norge ønsker en plass i FNs - Regjeringen

 1. Fra onsdag klokken 15 norsk tid starter det. Alle statene i FN går til urnene. Det skjer i New York i USA. De stemmer fram fem nye medlemmer til Sikkerhetsrådet. Avstemningen skal være ferdig klokken 19.30. Resultatet blir avslørt senere på kvelden. I den ene gruppa konkurrerer Norge mot Irland og Canada. Begge er regnet som sterke kandidater
 2. isteren er selv tidligere jusstudent med folkerett som del av graden sin
 3. FN og Sikkerhetsrådet. Ikke tilgjengelig lenger. 31. januar 1979. FN og Sikkerhetsrådet. Tilbake til episodelisten Globus. FN og Sikkerhetsrådet. FN og Sikkerhetsrådet; Tillatt for alle; 22 Om NRK; Personvern; Informasjonskapsler (cookies
 4. Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, siste gang i 2001-2002. Allerede for 13 år siden, i 2007, lanserte Norge sitt kandidatur fram mot årets valg
 5. Blant dem var den norske FN-ambassadøren Mona Juul. I Vest-gruppa kjemper Norge, Irland og Canada om to plasser i Sikkerhetsrådet. Dersom Norge skulle tape kampen, vil det være første gang i historien. Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, siste gang i 2001-2002. Juul har håp om at Norge vinner også denne gangen
 6. Så om noen hadde invadert en av USAs allierte i dag i et strategisk viktig område, slik Nord-Korea gjorde i 1950, vil jeg se det som sannsynlig at USA hadde svart på samme måte uavhengig av det endrede mediabildet. Når det gjelder diskusjonen om FN/Sikkerhetsrådet/NATO et.c, er dette verktøy. Verktøy bruker man etter behov

I Sikkerhetsrådet er det stormaktene som bestemmer; men om Norge tar rollen som penholder og blir en konstruktiv brobygger i fredsdiplomatiets tjeneste - helst i konflikter der stormaktene ikke har altfor store interesser; ja da kan også Norge gjøre seg bemerket. Men de har dårlig tid. For to år går fort Sikkerhetsrådet godkjente tirsdag dannelsen av en fredsbevarende hybridstyrke fra FN og den Afrikanske Union (AU). Styrken skal forsøke å dempe volden og styrke stabiliteten i Darfur-regionen i Sudan hvor hundretusener av mennesker har blitt drept og to millioner er blitt tvunget på flukt. I hva generalsekretær Ban Ki-Moon kalte en historisk og enestående resolusjon, støttet [ I dag diskuterer og vedtar Stortinget ny stortingsmelding om FN-systemet. Utenrikskomiteens merknader gir noen gode innspill til debatten: reform av sikkerhetsrådet, styrking av MR, felles nordiske kriterier for tilskudd til FN-organisasjonene, flere nordmenn og vurdering av lederlønninger i FN. La meg trekke ut et par interessante poenger fra merknadene: Flere nordmenn i FN og tydliger

FNs sikkerhetsråd i hastemøte onsdag om Myanmar

nb Sikkerhetsrådet vedtok en rekke FN-resolusjoner for å få løst krisen på en fredelig måte, og da det ikke nyttet, støttet det en FN-resolusjon om maktbruk i Golf-området. jw2019 en The Security Council passed a series of UN resolutions to end the crisis peacefully, and when this failed, it backed a UN resolution on the use of force in the Gulf FN-pakten pålegger statene å løse sine internasjonale uenigheter med fredelige midler. Sikkerhetsrådet ble dannet for å effektivt kunne hjelpe stater i konflikt til å finne en fredelig løsning. Rådet kan ta initiativ til mekling eller legge fram prinsipper for en løsning Statsminister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet. - Norge ønsker å ta sitt ansvar. Vi er rede til å tjene. Vi er rede til å bygge et mer effektivt og åpent Sikkerhetsråd, sa Solberg i talen til FNs hovedfo

Slik jobber Norge for en plass i FNs sikkerhetsråd - NRK

Sikkerhetsrådet med hastemøte om FN-massakre . FNs sikkerhetsråd har innkalt til ekstraordinært møte fredag etter angrepet på FNs hovedkvarter i Mazar-e-Sharif Gjennom FN-pakten har Sikkerhetsrådet myndighet til å bruke militærmakt, og alle medlemsland i FN er pliktige til å følge vedtak gjort av Sikkerhetsrådet. Rådet består av 15 medlemmer. FNs menneskerettighetsråd, eller The United Nations Human Rights Council (UNHRC) , er et organ under De forente nasjoner som har som formål å utbre og styrke menneskerettighetene.Organet overtok etter FNs menneskerettighetskommisjon, som ofte ble kritisert for å inkludere stater som ikke kunne garantere menneskerettighetene for sine egne borgere FNs generalforsamling er sammen med Sikkerhetsrådet det mest sentrale hovedorganet i FN. Generalforsamlingen er det eneste hovedorganet der alle medlemsstatene har lik representasjon. Generalforsamlingen møtes hver høst i FNs hovedkvarter i New York. I generalforsamlingen kan alle nasjoner komme til orde og bli hørt, uansett hva saken gjelder, og debatter om pågående situasjoner i verden. USAs FN-ambassadør Kelly Craft har ikke klart å overbevise de andre landene i Sikkerhetsrådet om å gjeninnføre Iran-sanksjoner. Foto: Mike Segar / Pool / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix Etter et nytt Iran-nederlag i FNs sikkerhetsråd hevder USA at de andre landene i rådet er på ville veier og i selskap med terrorister

FN/vennskap spireserie

Tybring-Gjedde om Norges FN-plass: I tillegg til Norge fikk Irland en plass i Sikkerhetsrådet, mens Canada måtte se seg slått. FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser Han etablerte FN i New York og sørget for at salen hvor Sikkerhetsrådet møtes, ble designet av norske kunstnere. Norge har også vært medlem av rådet fire ganger - forrige gang i 2001-2002. I 2018 lanserte Norge sitt kandidatur til Sikkerhetsrådet, i konkurranse med Canada og Irland om to vestlige plasser Det er en pågående internasjonal debatt om Sikkerhetsrådet og de faste medlemmenes vetorett og at reform er nødvendig. FN-sambandet er blant dem som mener dette Mona Juul på plass i FN med mål om å få Norge i Sikkerhetsrådet. De offisielle papirene er overlevert FN, og Mona Juul er i gang som vår nye ambassadør. Den viktigste jobben blir å sikre Norge en plass i Sikkerhetsrådet. Av Helle Høiness /NTB Sist oppdatert: 15.01.2019 08.03.5

FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973 - Wikipedi

 1. ister Jonas Gahr Støre tok i 2008 initiativet til en stor tankeprosess om hva som er Norges egentlige interesser i verden, utover glansbildet om fred og orden
 2. Generalsekretæren er FNs øverste leder. Siden FN ble opprettet i 1945 har organisasjonen hatt åtte generalsekretærer. Den første var nordmannen Trygve Lie. For å bli generalsekretær i FN må man først bli vurdert av Sikkerhetsrådet. Landene i Sikkerhetsrådet må bli enige om en kandidat, som så må velges i Generalforsamlingen
 3. Kniver om å bli FN-topp - Clark tar opp de prinsipielt viktigste spørsmålene som bør stilles om FN, som reform av Sikkerhetsrådet. Samtidig har hun diplomatiske evner,.
 4. FN-pakten sier at FNs generalsekretær skal velges av Generalforsamlingen på anbefaling fra Sikkerhetsrådet. Alle de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet må være enige om valget. I praksis betyr dette at generalsekretæren historisk har blitt valgt som en kompromisskandidat etter hemmelige forhandlinger mellom de fem stormaktene Frankrike , Kina , Russland/Sovjetunionen , Storbritannia.
 5. Skjebnedag for Norges FN skulle Juul brukt de siste ukene på å møte så mange av andre lands ambassadører som mulig for å overbevise dem om å Dårlig stemning i Sikkerhetsrådet
 6. Imidlertid var det ikke overraskende at Norge danket ut Canada om plassen i Sikkerhetsrådet, FN-ambassadør Mona Juul serverer vafler sammen med militærattaché Ernst Egelid til FN-delegatene
FN vil ha forsterkninger til Den sentralafrikanske republikk

Erna jublet - Norge fikk plassen i FNs sikkerhetsråd - V

Når var Norge sist representert i sikkerhetsrådet? Spørsmål / Aldri 1996-97 2001-2002 Alternative3. Hvor mange men FN-byråkratiet fungerer som et sekretariat Bistandsaktuelt er et uavhengig fagblad om bistand og internasjonal utvikling. Sjefredaktøren er ansvarlig for innholdet New York (NTB-AP-AFP): FNs sikkerhetsråd går enstemmig inn for at Portugals tidligere statsminister António Guterres bør bli FNs neste generalsekretær Vanligvis samler Sikkerhetsrådet partene for å forsøke å løse konflikten gjennom forhandlinger. Hvis dette ikke lykkes, kan Sikkerhetsrådet vedta at FN skal gripe inn - enten ved sanksjoner, eller med militær makt. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer. Av dem er fem faste, mens ti velges av FNs generalforsamling Sikkerhetsrådet er et internasjonalt organ som har som ansvar å overvåke verdenssituasjonen. Dersom internasjonal fred og sikkerhet er truet, har Sikkerhetsrådet plikt til å gripe inn. Alle medlemsland av FN er pliktet til å følge vedtak fattet av Sikkerhetsrådet. Det er 15 faste medlemmer av Sikkerhetsrådet Den Norske Nobelkomiteen annonserte idag at Verdens matvareprogram (WFP) mottar Nobels fredspris for 2020. Verdens matvareprogram mottar prisen for «sine initiativer til bekjempelse av sult, for sitt bidrag til å bedre livsforholdene i konfliktutsatte områder, og som frontfigur i kampen mot bruk av sult som våpen i krig,» uttalte Nobelkomiteens leder Berit Reiss Andersen under.

- Palestinsk seier – uansettForhandlinger om en ny syrisk grunnlov - norsk diplomat

FN-landene har stemt

Derfor kom dens etterfølger, FN, til i 1945. FN skulle i likhet med Folkeforbundet sikre fred mellom nasjoner, globalt samarbeid og menneskerettigheter. FN har i dag 193 medlemsland og ledes av en generalsekretær. Sikkerhetsrådet omtales ofte som FNs viktigste organ, fordi rådets primæroppgave er å vurdere trusler mot verdensfreden Under en orientering i Sikkerhetsrådet torsdag viste Lowcock til situasjonen i krigsherjede Jemen, der 80 prosent av befolkningen er avhengige av nødhjelp utenfra. FN nådde i begynnelsen av året ut til 13 millioner mennesker i Jemen, men pengebidragene fra medlemslandene uteblir og bare 9 millioner mennesker får nå hjelp, ifølge Lowcock USAs FN-ambassadør Nikki Haley uttalte under møtet at handlingene tydelig viser at Kim Jong un «trygler om krig», og at det er på tide at Sikkerhetsrådet innfører strengere sanksjoner.

Kuwait vil ha Sikkerhetsrådet med på Palestina-resolusjonMagnhild jaget ut av Sør-Marokko - adressaEr det i Norges interesse å sitte til bords med bøllene i
 • Nitrat snl.
 • Wie schnell wirkt baclofen.
 • Mühlacker tagblatt wiernsheim.
 • Notdienst kevelaer arzt.
 • G.i. joe the rise of cobra trailer.
 • Kjærlighet gåter.
 • Ramadan hvorfor.
 • Hl orientering 2017.
 • Gave til 30 kr.
 • Politikk og menneskerettigheter kapittel 10.
 • Tom steckmest.
 • Dommerregning hockey.
 • Durchschnittsalter parteimitglieder cdu.
 • Museum nord.
 • Shabby chic bilder selber machen.
 • Led lampe blinkt nach einschalten.
 • Gaming stol prisjakt.
 • Vaskeri volda.
 • Bürgermeister saalfeld kandidaten.
 • Jazz oslo 2018.
 • Bretz ocean 7 kaufen.
 • Odontologen sahlgrenska barn.
 • Xc60 släpvagnsvikt b körkort.
 • Bikuspid aortaklaff.
 • Youtube com ed sheeran.
 • Kontrollspørsmål oppkjøring.
 • Blandingsforhold sukkervann til bier.
 • Tanzschule jenbach.
 • Knuse tabletter.
 • Em vinnere fotball.
 • Kampf zitate.
 • How to add song spotify.
 • Sunnmøre fiskeboller.
 • Poptrash bukse vero moda.
 • Døgnvill glutenfri.
 • Frimarked høysand.
 • Unwetterwarnung sachsen anhalt heute.
 • Veckomatsedel husmanskost.
 • Ferske krabber.
 • Nrk skole valg 2017.
 • Britney spears 2017.