Home

Kvinnesyn i kristendommen og islam

Islam og kristendommen - er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale Kjønnsroller i kristendom og islam I dette foredraget redegjør seniorprofessor i teologi, Kari E. Børresen, for islamsk og kristen tenkning omkring kvinners stilling i samfunnet For å være muslim må man tro på én og samme Gud, Allah, og på at Muhammed er Allahs siste sendebud Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom. Spørsmål om oppgave: Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette? Spørsmål og svar

Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35). At mennesker skapt av menn og kvinner er et av Guds tegn og er en fordel for menneskeheten (les f.eks. i 13/49) kvinnesyn i islam i religion- og etikk lærebøkene i videregående skole kan sies å samsvare med religionsvitenskapelige kilder. Hovedproblemstillingen for dette masterprosjektet lyder derfor som følgende: Hvordan fremstilles kvinnesyn i islam i religion- og etikkfagets lærebøker for de

Kjønnsroller i kristendommen og islam - Daria

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom. Spørsmål om oppgave: Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette? Spørsmål og svar. Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Islam tillater ekteskap mellom muslimske menn og dydige kvinner fra Bokens folk (jøder og kristen). Noen betrakter likevel denne tillatelsen som betinget, siden den ble gitt da islam var i ferd med å vinne innpass i det polyteistiske arabiske samfunnet og de fleste kvinnene ville anta islam, da det aktuelle verset (5:7) begynner med ordet 'اَلْيَوْم' (Idag) Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Den arabiske halvøyen på 600-tallet da profeten Muhammad (570-632. Del 1: Mye er likt. At det er mye likt mellom Islam og kristendommen vil du se om du leser Koranen, muslimenes hellige bok. For eksempel finner du fortellinger både om Adam, Moses og Abraham i.

Islam er en av de tre religionene som oppstod i Midtøsten. Først kom Jødedommen, så Kristendommen, og til slutt Islam. Det alle tre religionene har til felles er at de tror på én Gud som har skapt alt. En annen ting de har felles er at Abraham er de troendes stamfar i alle tre religionene Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn

I Europa er islam den nest største religionen etter kristendommen, og religionen vokser fort i USA. En muslim følger koranen, som er muslimenes hellige bok, som tilsvarer vår Bibel. For å være muslim må man tro på én og samme Gud, Allah, og på at Muhammed er Allahs siste sendebud For å forstå kvinnenes stilling i islam tar jeg utgangspunkt i sitater fra Koranen og myter om Khadija og Aisha for å forstå kvinnens framstilling. Jeg bruker forskjellige hellige skrifter fra hinduismen og myten om Sita, i tillegg til eksterne kilder for å få et innblikk over kvinnesynet i Hinduismen Kvinnesyn i kristendommen og islam Problemstilling Hvordan er kvinnesynet i kristendommen og islam, og virker det nedverdigende eller beskyttende ovenfor kvinner? Kristendommen Sammenligning Følges bokstavelig Store variasjoner Fri tolkning Delvis variasjon Moderniser Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom. Spørsmål om oppgave: Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette? Spørsmål og svar. Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malaw Blog. Oct. 20, 2020. How sales EQ can help you close more deals; Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 steps; Oct. 14, 2020. Video conferencing best practices: Tips to make meeting online even bette

Kjønnsroller i kristendom og islam - NRK Kultur og

 1. Her er en del punkter hvor kvinner og menn stilles likt i islam: begge kjønn har stort sett samme ansvar og samme plikter ovenfor Gud. Belønning for gode gjerninger og synd for dårlige er helt uavhengig av kjønn. begge kjønn har rett til å eie ting, drive virksomhet, inngå avtaler og ha en selvstendig økonomisk forhold
 2. Psykolog og forfatter Thore Langfeldt mener både kristendommen, jødedommen og islam er kvinnefiendtlige religioner som bremser likestilling i samfunnet
 3. istiske teologi, der lægger vægt på kvindernes rolle i deres bibeltolkning. For eksempel læses Ruths Bog med iver, og der forskes i Maria Magdalenes rolle i Det Nye Testamente
 4. Ordet Islam betyr underkastelse, og i dette ligger det at mennesket skal underkaste seg guds vilje, og overgi seg fullt og helt. Hva er Guds vilje for kvinnene i Islam? Ofte hører vi om kvinner som konverterer til Islam og kommer med utsagn som religionen satt meg fri. Mens på den andre siden fins det mange saker om den store.

Hep hep! Jah, jeg kom altså opp i religion muntlig idag, og skal da holde et foredrag som omfatter oppgaven Menneskesyn og etikk i religioner og livssyn. Men jeg sliter med å komme igang med problemstillingen.. tenker på å sammenligne kristendommen og islam vedrørende dette. Noen som kan gi meg n.. Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver K Christensen i boken Lydighet eller lovsang Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)

Porno, kvinnesyn og islam. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Hanne Nabintu Herland Religionshistoriker . Publisert fredag 23. desember 2005 - 06:4 Hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn er temaet for Anne Hege Grungs ferske doktoravhandling. 06. mai 2011 . Mer om Religion. Mer om Kristendom. Mer om Islam. inkludert kristendommen og islam og at kristendommen har mange forskjellige kulturelle uttrykk

Muslimer i Norge bør aller først ha det klart for seg at selv om Norge er et kristen land, er flertallet av den norske befolkningen ikke mer religiøse enn septiktanken på hytta. Da kan det i grunnen være det samme hva både koranen og det nye testamentet sier Den siste tiden har Aftenposten satt fokus på frafalne muslimer, altså mennesker som har valgt å forlate islam. Én av de som reagerte er 21 år gamle «Umm Ibrahim», som i et Si ;D-innlegg skriver at hun fikk sin frihet som kvinne gjennom islam, og at islam ikke er mer kvinne-undertrykkende enn andre religoner Gli investitori otterranno un ritorno sugli investimenti del 600% da questi titoli. Non perdere questa opportunità unica nella vita

I sin doktoravhandling har hun sett nærmere på hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn. - Kvinnene var opptatt av at tolkninger tradisjonelt sett var altfor dominert av patriarkalske interesser, og de var både krasse og kritiske til menn som misbruker sin makt ved å hevde at Koranen eller Bibelen tillater dem å diskriminere kvinner, sier Grung Mødre og fedre arver likt.) Kvinner får brudegave av mannen, og gaven forblir hennes egen eiendom selv om hun senere blir skilt. Kvinner og menn skal beskytte kroppen sin. (Hijab betyr beskyttelse.) Kvinner kan ha alle yrker Kvinner og menn er skapt av den samme substans. Slik er rettigheter til, og syn på, kvinner (og menn) i islam

Kvinner og menn er skapt av «den samme substans», sier Koranen. (Kvinnen er altså ikke skapt av «mannens ribben», slik det står for eksempel i Bibelen.) Kvinner og menn er i skapelsen likeverdige, og har samme de rettigheter og plikter. Samtidig er de ikke «like» - de er to vesener med enkelte ulikheter Vi elsker å bo i Norge og vi elsker å omgåes nordmenn tross ulikhetene våre. Vi finnes for faen! Deilig å få ut litt frustrasjon anonymt! Tilbake til hi, ja jeg tenker også at islam har realistisk kvinnesyn, jeg mener ikke dette fordi jeg selv er en praktiserende muslimsk kvinne Islam er i bunn og grunn en like bra/dårlig religion som kristendommen. Koranen og Bibelen inneholder ganske like budskap. Hvordan folk velger å leve er nok mer et resultat av arv, miljø og ukultur- pluss mye andre faktorer selvsagt

Kvinnesyn i islam og kristendommen kvinnesyn og

Samtidig er jeg ingen tilhenger av å debattere et så tvetydig og mangfoldig kulturelt fenomen som islam. Vi vet at 1.6 milliarder er svært mange mennesker, og derfor debatterer jeg ikke muslimer, men selve fenomenet islam — spesifikt tradisjonell islamsk Fiqh (teologi) Kristendommen som har vært den bærende kraft i utviklingen av vestens kultur og som er bygget på de kristne verdier: ærlighet, arbeidsomhet, nøysomhet osv, blir nå likestilt med en religion hvis lærebok, Koranen som ifølge eksperter, for ca 60 % består av tekster som omhandler Jihad, Hellig krig mot de Vantro, Jøder og Kristne

Islam.n

Skal vi se på kvinnesyn i andre religioner kan vi starte å se på kristendommen. Det ble holdt møter der teologer samlet seg, og det store spørsmålet som var omdiskutert var, hvorvidt kvinnen hadde sjel. Forresten, frem til 1805, så kunne menn selge deres koner for seks penny i England Negativt kvinnesyn i Det nye testamentet De første kristne beskyldte sine trosmotstandere for å oppføre seg som kvinnfolk. Lars Akerhaug Frilanser for forskning.no. mandag 24. desember 2007 - 05:00. Pastoralbrevene. Pastoralbrevene skal i følge bibeltradisjonen være skrevet av apostelen Paulus til hans trosfeller Timoteus og Titus Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver Kurt Christensen i sin bok Lydighet eller lovsang - om islam og kristendom. Siste del av artikkelen gir en god oppsummering av likheter og forskjeller mellom islam og kristendom. Kompetansemål: Islam og en valgfri religion: gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen [

 1. Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam Jødedommen er den aller eldste religionen av de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam). I Tanakh, som er den hebraiske bibelen, kan vi lese at jødenes historie begynte allerede tidlig i det andre årtusen før vår tidsregning. Det var Gud som inngikk en pakt med Abrahams etterkommere. Fortsett å lese.
 2. For en tid siden kunne vi i svenske medier lese en dialog mellom en saksbehandler i Migrasjonsverket og en afghansk konvertitt. Saksbehandleren hevdet at «det er samme Gud i kristendommen og islam», og mente derfor at det ikke kunne være en så stor sak at en afghaner kalte seg kristen
 3. Islams kvinnesyn er gjennomseksualisert, islam og den muslimske innvandringen til Norge og Europa. Mernissi kropp og ånd, og mellom instinkt og fornuft. Å forfølge sine instinkter kan være motstridende til fornuften, og derfor advarer kristendommen mot å stole på egne instinkter, fortsatt i følge Mernissi
 4. isme handler om at alle mennesker skal være frie. Det er heller ikke en motsetning mellom poenget ovenfor og det faktum at kvinner kan ta utdannelse og bli økonomisk selvstendige
 5. Ifølge Nytestamentet er det Jesus som er Guds ord. Derfor har Koranen den stillingen i islam som Jesus har i kristendommen, påpeker Moucarry. I islam er gudsriket noe ensidig dennesidig. Koranen gir detaljerte og konkrete regler for hvordan vi skal leve

Islam kunne trenge en Freud. Når man leser om islams kvinnesyn, er det til tider vanskelig å ta inn over seg det en leser. jfr. Øverlands foredrag om kristendommen som en uskyldig fotnote. Men islam begynner «lenger bak», de sliter med problemstillinger som vi må tilbake til Jeg har selv forsøkt å lese om islam og seksualitet Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre, mener at mange momenter viser at islam ikke er forenlig med norsk og vestlig kultur. I denne artikkelen peker hun på ett av dem: Den islamske kulturens kvinneundertrykkelse

Fra Islam Til Kristendom Images - DespiteBare én Gud - Allah eller Jesus? | SnakkOmTro

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn / Spørsmål og

 1. isme: Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på i Phone, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner
 2. Islam, Jødedom, Kristendom, Buddhisme og Hinduisme. Jeg har en viss anelse om kristendom og Islam, men stiller meg ganske uvitende om de andre religionene. Jeg vil gjerne vite mer om dette :-) gjerne trekk inn kjønnsroller og kvinnesyn i både Kristendom og Islam også. Hilsen nysgjerrig jente. Ano..
 3. Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål . Det pågår en merkelig skyggeboksing mellom islam og kristendommen. Medier som ikke har noen sans for kristendommen, finner stor tilfredsstillelse i å presentere kristne som ikke legger fingrene i mellom når det gjelder islam

Kvinner i islam - Wikipedi

Kristendom og islam er de to største religionene i Norge. Kjennskap til de to religionene og forholdet mellom dem er avgjørende for å forstå ditt eget samfunn Hva er egentlig kvinnesynet i kristendommen? Kvinnesyn i bibelen og i kirkehistorien. Kompetansemål. drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller. tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon. gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa Kvinner, menn, skapt i Guds bilde, like, likeverdig? Hva sier Bibelen Etter mitt syn innehar islam og kristendommen positive ressurser, som kan fungere som et korrektiv til det mer reduktive antroposentriske perspektivet gjennom å en mer organisk tilnærming til naturen og alt levende, samt til praksiser og samfunnsmessige strukturer som degraderer det menneskelige subjektets verdighet I kristendommen og islam starter ulikhetene allerede når det er snakk om synder og frelse. Kristendommen mener at alle menneskene er født syndige, og det er umulig å nå opp til guds perfekte vilje. I islam er det ikke helt det samme,.

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen

Islam og kristendommen ligner på hverandre! - NRK Kultur

Kvinner i Islam - StudentTorget

 1. Kunst og håndverk. add remove. Musikk. add remove. Kroppsøving. add remove. Førstehjelp. add remove. Programfag / Yrkesfag. add remove. Mediefag. add remove. Temasending om kristendom, islam og jødedom; Temasending om kristendom, islam og jødedom. Temasendingen er del av TV 2 Skole læremidler for KRLE, se alt innhold her
 2. I Nepal er religionen blandet av hinduisme og buddhisme. Der får ikke kvinner lage mat når de har mensen og blir da fritatt fra kjøkkenet. Dette er i Kathmandu. I isolerte fjellområder blir de stengt ute i et skur og må være der alene så lenge de har mensen. De blir også stengt ute når de føder,.
 3. st om allianser med andre familier og slekter, og om å gifte seg i sin stand eller om mulig over. Kristendommen påvirket i retning av varige ekteskap og arbeidet mot frillehold
 4. Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia
 5. Alle versjoner: REL111 (2020—2021) REL111 (2019—2020) REL111 (2018—2019) Emnekode: REL111 Emnenavn: Jødedom, kristendom og islam Undervisningssemester: Høst Steder: Bergen Studieår: 2018-2019 Undervisningsspråk: Norsk.
 6. Kristendommen hadde en periode på flere hundre år med diskusjoner om hvilke tekster som skulle være gjeldende, og i hvilke versjoner. I islam er det stikk motsatt: Religionen begynner med en fiks ferdig åpenbart tekst

Den slår sammen to kompetansemål, nummer 5 og nummer 9. III Middelalder og kildebruk. 5. Islam 9. Kristendom og islam. drøfte hvilken betydning islamsk kultur og tenkning fikk i middelalderen; diskutere hvordan kristendommen og islam fungerte som store fortellinger og som historiesyn . Jeg benytter her anledningen til å slå sammen to. Henckeltunet Vest ligger på Gamlegrendåsen Nord i Kongsberg kommune. Området ligger luftig og solrikt til med utsikt over byen, Knutefjell og Kongsberg skisenter. Her bor du sentralt med sentrumstilbudet innen nær rekkevidde. Er du glad i skog og mar..

Muhammad og Islam ser på kvinner som ærbar eiendom og plantefelt(fødemaskiner) som slaver,husdyr,paringsorgan og eiendeler som kan lånes bort, og som kan bankes og misshandles,voldtaes, drepes eller på annen måte ofres for å bringe islam. Kvinner brukes aktivt for å erobre for islam Kvinnesyn i islam En kvalitativ undersøkelse av lærebøkene i religion- og etikkfaget i den videregående skole. Master thesis, University of Oslo, 2015 dc.identifier.ur

Undervisningsopplegg som legger opp til drøfting og refleksjon omkring kvinnesyn i kristendommen.Dette er en forenklet framstilling. Intensjonen er at elevene skal få et lite innblikk i kompleksiteten Islam har et kvinnesyn på steinaldernivå. Kristiansand 14.7.2016. Av Vidar Kleppe DIN Illus.foto: Colourbox. Eksemplene på at islam er diskriminerende og kvinnefiendtlig er mange og overveldende, dette uten at norske aktivister på venstresiden bryr seg om grunnleggende brudd på menneskerettighetene i islam,. Av Vidar Kleppe - tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder for Demokratene. Eksemplene på at islam er diskriminerende og kvinnefientlig er mange og overveldende, dette uten at norske aktivister på venstresiden bryr seg om grunnleggende brudd på menneskerettighetene i islam, som vi i de vestlige demokratier setter høyt Islam er egentlig en kopi av kristendommen.Masse fra koranen er regelrett tatt ut av bibelen men skiftet navn osv.Andre ting er bønnerop,omskjæring,de ti bud,kirketårn osv.Dette var egentlig kristne skikker. Husk at kristendommen er mye eldre enn islam.Islam er en politisk fanatisk og undertrykkende ideologi og ikke egentlig en religion

Kvinner i Islam - Daria

Synet på kjønn og kjønnsroller har vore mykje diskutert opp i gjennom historia. Sjølvklart er dette også noko filosofane har interessert seg for og hatt meiningar om. I religionar som Islam, Kristendommen og Hinduismen er det ulike syn på kva rolle mannen og kvinna har. Både hjå filosofane og i desse religionane kan ein finn Han mener å finne finne svaret i menns og kvinners natur, samt i allmennytten Et kvinnesyn fra steinalderen 29. november 2016 29. november 2016 * «Eksemplene på at islam er diskriminerende og kvinnefiendtlig er mange og overveldende, dette uten at norske aktivister på venstresiden bryr seg om grunnleggende brudd på menneskerettighetene i islam, som vi i de vestlige demokratier setter. Likestilling og kvinnesyn. menn allikevel har menn visse fordeler kvinnen ikke har. Kvinner kan ikke i Den aller største forskjellen mellom kristendommen og. Både i kristendommen og Islam finner vi spor om at kvinner og menn er komplementære, med andre ord at de

Kvinnesynet i kristendommen, islam og hinduismen

Kvinnesyn i kristendom og islam by Celine Hegle on Prezi Nex

Rause Jesus og håpløse Paulus? Om kvinnesyn i Det nye testamentet. noen perspektiver fra Det gamle testamentet, kristendommen og islam. Damaris Norge. 10. oktober, Dermed er vi også inne på islam, og på den rolle som jihad eller den hellige krigen har spilt i denne religionen Islams kvinnesyn er forkastelig . Fra venstre leder i SIAN, Oslo fylkeslag, Christen Krogvik, Eivind Myhr og tidligere leder i SV's lokallag på Nordstrand,Morten Schau. Islams kvinnesyn er forkastelig . Standen fokuserte på det forkastelige kjønnsrollemønsteret i Islam. Topp Kjønnsroller I Kristendom Bilder. Dling-henriette-eriksen-. Pdf 3. 179mb. Jun 1. 2016. Kjønn og religion Inger Furseth. - ppt video online laste ne

Sharia kvinnesyn - islam ser på menn og kvinner som like

Bønner i kristendommen, jødedommen og Islam Ordet bønn er eit av dei største rituala, som feiring av høgtid. Alle folk ber på ein eller anna måte. Bønn er at ein vender seg til det heilage, til guddom som er større og mektigare enn mennesket sjølv Islam og homofili debatten Rana tar opp en viktig, og ikke minst, nødvendig debatt, nemlig synd i islam. Av Thee Yezen Al Obaide. Skribent og samfunnsdebattant, 10 innlegg . Debatt.

Kvinnesyn i Islam og Kristendom by Marte Gurric

En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. I kristendommen er det Bibelen, og i islam er det Koranen. Begge skrifter er grundlæggende for den religiøse tro. Begge bøger er Guds ord hvilket vil sige, at skrifterne ses som Guds åbenbaring. I Bibelen åbenbarer Gud sig som skaberen, historiens Gud og den, der kommer til mennesket som frelseren Og vi skal pr ve gi et svar p hvorfor ytterligg ende muslimer viser et s sterkt hat mot kristne og j der. F rst skal vi helt kort vise de viktigste forskjellene p kristendommen og islam ut fra de punktene i islamsk tro og etikk som vi be- skrev i den f rste artikkelen . En-rike-l re Dette er et latinsk uttrykk, og viser til at Skriften alene er autoritativ for tro og praktisering av den kristne lære. I dette ligger det at Bibelen er fullført, autoritativ og sant. «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet» heter det i Paulus' andre brev til Timoteus; 3,16 (se nedenfor)

I dagens Aftenposten kommer det en del uttalelser om Kadra Yusufs uttalelser om behovet for reform av kvinnesynet innen islam som slår meg som merkelige. Alle tar selvsagt avstand fra overfallet på henne, noe annet er vel umulig i norsk virkelighet, men så forteller de henne.. - Det han viser, er at visse aspekter ved islam må tas bort. Kristendommen har satt en strek over Det gamle testamentet, i den grad at vi behandler det som et historisk dokument. Muhammed settes derimot fram som et forbilde i ett og alt. Da han bodde i Medina, levde han som et godt eksempel, men etter at han flyttet til Mekka, begynte krigene islam lægges der megen vægt på ydre praksisformer, mens kristendommen mere betoner det indre liv og overholdelsen af det dobbelte kærlighedsbud. Politik og samfund I islam er religion, politik og samfund vævet sammen. Den grundlæggende opfattelse er at det er Gud der regerer, og at samfundet derfor skal styres efter Guds lov, shari'a Dette er en taus og høylytt protest på samme tid, skriver initiativtageren til VG i en melding, som vil være anonym av sikkerhetshensyn. Publisert: 12.01.18 kl. 05:32 Oppdatert: 15.01.18 kl. 20:4 Mål og innhald Emnet har som mål at studenten gjennom studiet skal tileigna seg eit oversyn over historia til, og gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam. RELV102 er eitt obligatorisk emne i spesialiseringa i religionsvitskap, og i årsstudium religionsvitskap Læren vinner innpass i jødedommen, kristendommen og islam Ingen videoer tilgjengelig. Det oppsto en feil da videoen skulle spilles av. Læren vinner innpass i jødedommen, kristendommen og islam; Hva skjer med oss når vi dør? Underoverskrifter . Lignende stoff.

 • Det konservative folkeparti ældrepolitik.
 • Asics laufjacke motion protect.
 • Jobbiga frågor till killar.
 • Angrep i egypt.
 • Macbeth bergen.
 • Skips og båtutstyr.
 • Zurek suppe.
 • Tom hiddleston.
 • Største fjell i sverige.
 • Roman abramovitsj echtgenotes.
 • Ndr1 radio mv blitzer.
 • Kilt pris.
 • Ford kverneland bergen.
 • Picasa download free windows.
 • Hvordan regne forhold mellom tall.
 • Bokriddare synonym.
 • Holdbarhet reddik.
 • Hartz 4 was kann ich alles beantragen 2018.
 • Moderne hus med takterrasse.
 • Dom pakete gewinnen 2018.
 • Garage mieten hildesheim nordstadt.
 • Natriumkarbonat formel.
 • Sprouse twins.
 • Pris nordlandsbadet.
 • Telefonsalg fra hjemmet.
 • Mark forster münchen vorband.
 • Stadtplan bruchsal innenstadt.
 • Chipolo plus.
 • Grunnstoffenes opprinnelse.
 • Otto warmbier.
 • Kann keine bilder mehr speichern handy.
 • M jenner.
 • Wasserfall magdeburg.
 • Maxstraße 1 zweibrücken.
 • Walt disney kinder.
 • Hva passer til svart bukse herre.
 • Mass effect 3.
 • Schweiz autobahn ohne vignette.
 • Wildbad kreuth.
 • Seven deadly sins season 2.
 • Wandergruppe hannover.