Home

Rike oppgaver matematikk

Karin Landschulze - NLA

Rike oppgaver i matematikk desember 14, 2015 brittstips En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret ) Nye Sinus 1P og 1T matematikk til fagfornyelsen gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon. Presentasjon av læreverket ved forfatter og lektor Einar Gustafsson Rike oppgaver Dette er matteoppgaver som blir presentert som hverdagsproblemer og elevene må finne ut hva de lurer på, og hvordan de løser problemet.. Dette er sterkt inspirert av 3 acts undervisningen til Dan Mayer.En samling av alle hans opplegg finnes her Rike oppgaver er et annet begrep som beskriver oppgaver med gode kvaliteter for matematikkundervisningen. Rike oppgaver kan f.eks. ha flere mulige innfallsvinkler, gjerne med et konkret utgangspunkt som en også kan arbeide abstrakt med, finne mønster og gene-ralisere resultater. Et mål med oppgavene er a I rike oppgaver er ofte matematikken vakker, her får elevene se matematikken fra en annen side, en større og vakrere side. Det er store møn ­ stre fra for eksempel naturen som skal undersø ­ kes og regnes på, og det å finne egne mønstre for deretter å lage en strategi er så tilfredsstillende å oppleve. Denne siden av matematikken.

Åpne, rike oppgaver Mange problemløsingsoppgaver vil være såkalte åpne oppgavetyper. I en åpen oppgave er utgangspunktet eller målet for oppgaven ikke eksakt gitt. Utgangspunktet kan gi muligheter til å lage ulike problemstillinger Rike oppgaver i matematikk. desember 14, 2015 brittstips 2 kommentarer. En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret) Hefte med 28 oppgaver som kan brukes som Ukas nøtt. Lærerens instruksjoner. Elevens oppgaveark. Lærerens instruksjoner. Oppgavene i det vedlagte heftet ble brukt i en problemløsingskonkurranse for alle elevene på vår ungdomsskole Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 10. årssteget Tal og algebr

Rike oppgaver i matematikk undervisningstip

Rike oppgaver silje-Grubletegninger i naturfag -Nøtter i matematikk -temaoppgave i matematikk, elevene ser matematiske utfordringer i dagliglivet - løgndetektor -Sette opp et budsjett i Excel utfra trekt livssituasjon (forhold, utdanning, yrke, inntekt, bosituasjon osv..). Nivådelte oppgaver i matematikk etter trinn. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II,. Løko-oppgaver om blomster i grøftekanten. til et 12 brikkers brett. Løko_blomsterigrøftekanten.pdf. Løko-oppgave i naturfag Våren og fuglerede. Løkooppgaver i naturfag. Oppgavesett til 12 brikker. Takket være Hilde Annie Hagen er oppgavene også på nynorsk. Løko_våren.pdf Oppgaver i sporing og skriving av tall: Den første oppgaven her, er slik at to og to spiller sammen. Elevene slår en terning og sporer det tallet som terningen viser. De har hvert ark og den som fyller en rad først har vunnet. Dette spillet kan spilles flere ganger. En fin øvelse i sporing av tallene. Oppgaver matematikk 1.klass

Rike oppgaver - matematikkundervisning for alle elever

 1. Matematikk for ungdomsskolen - oppgavebank med fasit, undervisningsopplegg. Oppstilte oppgaver, visuelle oppgaver, tekstoppgaver og rike oppgaver
 2. Åpne, rike oppgaver; I «Dynamisk Undervisning» ønsker vi at elevene skal samhandle reelt for å utvikle kunnskaper i matematikk. I tillegg til å innarbeide roller og ansvarsområder andre viktige prinsipper, bør elevene få arbeide med oppgavetyper som stimulerer til matematisk tenkning,.
 3. Matematikk for mellomtrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på mellomtrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099
 4. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 5. Pakk rike oppgaver sammen: <br />Du er ingeniør i en bedrift som skal utvikle nye oppfinnelser. <br />Lag en fungerende prototyp for en oppfinnelse<br />Skriv en prosjektrapport til din styreleder der du beskriver fire stadier i designprosessen<br />Lag en reklamebrosjyre for produktet til potensielle investorer<br />Hold en salgspresentasjon foran 40 mennesker som viser fordelene med.

Rike oppgaver Praktiske eksemple

Fra rike oppgaver til kenguruoppgaver trinn Eksamen i matematikk (v7) Åpne, rike oppgaver | Dynamisk Undervisning. Samarbeidslæring. Whyzo. Eksamen i matematikk (v7) Foreslåtte artikler: åpne Rike Oppgaver. åpne Rike Oppgaver Matematikk. Ns4w. Star Wars Rebels Season 4 Episode 9. Santa Muerte Tatuajes Under Sortering finner du Frukt, fisk eller grønnsaker, Baller eller musikk, Finn røde figurer, Finn blå figurer, Finn gule figurer, Sorter fisk etter farge, Sorter monster etter farge, Sorter etter farge, Finn trekanter, Finn runde former, Finn firkanter, Sorter fisk etter form, Test deg selv

Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen deler av figurer. De må både skrive og fargelegge deler av figurene og får derfor en god forståelse av hva teller og nevner representerer i en brøk Dette er en wiki og alle kan bidra. Løsningsforslag merket (KS) er kvalitetssikret av oss i matematikk.net. Lærebøker: Lærebok matematikk 1P | Lærebok matematikk 2P | Lærebok matematikk 2P-Y | Om bøkene. 1P Eldre 1P-oppgaver og løsninger. 2P Vår 2020 oppgave løsning Høst 2019 oppgave løsning Vår 2019 oppgave løsning Høst 2018. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole.

Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Med bredde og tilpasset undervisning mener vi: mangfold av metoder og varierte oppgaver innen addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon, brøk og prosent. Det er derfor nødvendig i utvide ressursene for undervisningen

Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang Eksempler på rike oppgaver: Eksemplene viser hvordan oppgavene kan brukes på ulike årstrinn, og dermed også innenfor samme klasse eller gruppe av elever der det kan være stor forskjell på elevenes nivå. Se på www.matematikksenteret.no; Tekstnøtter: www.matematikk.org; Grubliser: www.gruble.net; Mattenøtter: www.gåter.n Spørsmål - Svar Dere sier at diskusjon står sentralt i UOM (Utviklende opplæring i matematikk) og at stoffet presiseres og utdypes gjennom diskusjon i felleskap. Hvordan kan da opplæringen gjennomføres hvis skolene må stenge og elevene må ha hjemmeundervisning? I samsvar med Zankovs modell er oppgavene laget slik at eleven selv konstruerer kunnskap Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding.. Matematikk som verktøykasse. Når elevene løser oppgaver utendørs blir de nødt til å identifisere de relevante størrelsene de skal benytte seg av, navngi og estimere dem ut fra hva de skal måle og sette dem i riktig matematisk forhold til hverandre. Her må den matematikken de lærer i klasserommet brukes som en verktøykasse

Oppgaver der eleven ikke trenger å vise utregning eller gi en begrunnelse. Her får elevene enten flervalgs- eller interaktive oppgaver, eller oppgaver der eleven skal skrive svaret som et tall i en svarrute. Oppgavene vurderes automatisk. Arbeidsmengden for denne oppgavetypen utgjør omtrent 1 time av eksamen (20 prosent) Lær matematikk av skogen Visste du at du kan måle høyden på et tre ved hjelp av en kvist? Eller at du kan teste ut Fibonaccis tallrekke ved å se på en furukongle? Utematematikk kan hjelpe flere til å få grep om matematikk Her finner du eksamensoppgave i matematikk 1P-Y. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Matematikk for yrkesfaglige programmer Nedlastbare Oppgaver og aktiviteter. Eksamensoppgaver og formelsamlinger i 2P-Y Kjernestoff Eksamensoppgaver i 1T-Y Kjernestoff. Eksamensoppgaver i. Skolediskusjon.no › Kompendier › Matematikk › Regelbok Matte › Prosentregning › Prosentregning - oppgaver. Prosentregning - oppgaver På denne siden er det stilt opp 10 ulike oppgaver i prosentregning. Løsninger er nederst på siden. Skriv om desimaltallene 0,72, 1,48 og 0.

Åpne, rike oppgaver Dynamisk Undervisnin

 1. Oppgaver. Oppgaver i Matematikk og Elektroteknikk. Forfattere/Bidragsytere: Tone Strand. ISBN-nummer: 978-82-93766-20-9 Oppgaver Matematikk Elektroteknik
 2. Skolene ble stengt brått og mange elever har ennå ikke fått tatt hele eller deler av kartleggingsprøven i regning. Derfor har vi valgt å legge ut noen kartleggingsprøver her som elevene kan gjøre hjemme. Disse er selvfølgelig laget for at elevene skal få kjennskap til oppgavetypen og ikke laget for at elevene skal få øv
 3. Tverrfaglige tema i matematikk 25. September (Småskoletrinnet) 1. Oktober (mellomtrinnet) 2. Oktober (ungdomstrinnet) 2020 Kl. 08.30-11.30 Lillehammer, felles med Gjøvik, Hadeland og Valdre
 4. Matematikk for ungdomstrinne
 5. Search for: 0 Meny. Rike oppgaver

Video: rike oppgaver undervisningstip

Hefte med problemløsingsoppgaver - Matematikk

Matematikksentere

oppgaver Videoer: 3a , 3b , 4 , 5 , 7 Her er en oversikt over hvilke av ovenstående oppgavene det faller utenfor pensum for TMA4100 Matematikk 1 høsten 2019 Matematikk 5-7 Fagfornyelsen er et digitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Matematikk 5-7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon. Matematikk 1T er faglig solid med gode forklaringer og eksempler.I 2020-revisjonen er omfanget av oppgaver økt. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver til hvert underkapittel og eksamenstrening, fins det nå også egne sider med blandede oppgaver

Undervisningsopplegg matematikk Nettsted for lærer

Realistiske oppgaver •Realistiske oppgaver er med på å vise matematikkens relevans i dagligliv og samfunnsliv. •Realistiske oppgaver kan tjene to hensikter: -Oppgavene gir elevene erfaring med at matematikk anvendes i mange sammenhenger -De kan brukes som utgangspunkt for å gi elevene innsikt i den rene matematikke Oppgavekort er veldig kjekke oppgaver som kan brukes sammen med hele klassen, i små grupper på stasjoner eller som individuelt arbeid. Felles retting er fint, eventuelt kan elevene bytte svarark eller sammenligne med en venn. Du kan i tillegg bruke kortene til arbeid med muntlig matematikk, enten på lærerstyrt stasjo Innhold: Dekker hele pensum for 3. klasse. Omfattende og innholdsrik, tar lærerplanen på alvor, og gir elever på alle nivåer spennende matteutfordringer På skolen er vi blitt vant til å regne, - for å lære å regne. I MATEMAMATIKK er oppgavene laget for å finne ut av noe: Temaer knytter regning til and

(DELTA, Matematikk for lærerstuderende av Skott m.fl. (2008)) 8-Oct-14 8 Å undervise i matematikk, er det så vanskelig da? - er et kompleks og sammensatt situasjon - det finnes ikke en beste måte å undervise på - læreren må både forstå den matematikken han eller hun underviser i og utnytte denne kunnskapen på en fleksibel måte - velge ut oppgaver - stille gode spørsmål 8. LAMIS, Matematikk, Sommerkurs, Ett ess i ermet, Matematikkens dag hefte LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen : Tidligere oppgaver LAMIS - Landslaget for matematikk i skole Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 4 klasse, matteoppgaver for elever i 4 trinn, norsk barneskole Sinus 1P matematikk består av: lærebok med teori og oppgaver; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: Sinus videoer til omvendt undervisning; kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av lærebok I denne veiledningen finner du eksempler på oppgaver for å jobbe med matematiske begreper og problemer ved bruk av micro:bit som verktøy. Kompetansemål i Fagfornyelsen. Et utdrag av kompetansemål i Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01-05) Kompetansemål etter 2. trinn. lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Rike oppgaver Arkiver - Undervisningsopplegg med fokus på

Matematikk er viktig og kan også flettes inn i faget tegning :-) Her skal jeg laste opp oppgaver jeg lager til bruk i matematisk tegning. Oppgavene lages til 5. trinn skoleåret 2013/2014, men kan sikkert passe for andre trinn også 2005. Den er videre supplert med andre oppgaver, blant annet diagnostiske oppgaver fra materiell utgitt av Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret), men også oppgavetyper etter innspill fra lærere og studenter som har prøvd ut kartleggingen. Dynamisk kartlegging i matematikk

Matematikkheftet for mellomtrinne

 1. Under Nivå 2 finner du Oppgave 1, Oppgave 2, Oppgave 3, Oppgave 4, Oppgave 5, Oppgave 6, Oppgave 7, Oppgave 8, Oppgave 9, Oppgave 10, Oppgave 11, Oppgave 12, Oppgave.
 2. Velkommen til Matematikkens verden - en nettside som skal hjelpe deg å lære matematikk du må kunne på ungdomsskolen. Hensikten med denne siden er at du skal kunne ta deler av teoriundervisningen din hjemme slik at du har mer tid på skolen til å løse oppgaver sammen med din lærer og medelever
 3. Med Matemagisk får elevene utforske matematikken aktivt, både sammen og alene. Matemagisk ønsker å skape mestringsfølelse, engasjement og verdifulle matemagiske oppdagelser. Prøv Matemagisk digitalt her
 4. Micro:bit er en liten datamaskin som er laget for å lære barn å programmere. Den kan programmeres både med blokker som i Scratch, eller med tekstbaserte språk som Python og JavaScript. Micro:bit har blant annet innebygd LED-matrise, knapper, Bluetooth og temperaturmåler som vi kan kontrollere
 5. Oppgaver Kurset Matematikk 1000 undervises f rste gang studie ret 2009/10, og erstatter kursene Matematikk 100 og Matematikk 200. MA1000 best r av en kalulus-del (fra boken Kalkulus, undervises i h stsemesteret) og en line r algebra del (fra boken Linear algebra, undervises i v rsemesteret)
 6. Hovedmenyen gir tilgang til det rikholdige utvalget av sider som finnes i M+. Sidene er alfabetisk ordnet innenfor 4 hovedkategorier: vanlige oppgaver, aktiviteter, spill og ressurser. I innstillingsmenyen kan du velge målform og tegn for multiplikasjon, divisjon og desimalskille. Her finner du også info registrert navn og skole

Matematikkens Verden: Målestok

 1. Kompetanse i matematikk 3 Kapittel 1 Hva vil det si å kunne matematikk? 4 1.1 Faktakunnskap 4 1.2 Ferdigheter 4 1.3 Begrepsstrukturer 5 1.4 Generelle strategier 8 1.5 Holdninger 9 Kapittel 2 Diagnostiske oppgaver 10 2.1 Hva er misoppfatninger? 10 2.2 Hva er diagnostiske oppgaver? 15 2.3 Når fungerer en oppgave diagnostisk? 1
 2. Oppgaver med penger. Hvor mye penger er det i posen. Arbeidsark/lekseark om penger fra 3,- til 62,-Kronestykker, femkroner, tikroning og en femtilapp. Penger i posen.pdf. Mynter og konkreter til undervisningen. Lag kjempemynter i innlæring av tieroverganger og veksling av mynter
 3. istrasjon. Innholdet er lagt tett opp til rammeplan for treårig bachelorstudium i økonomi og ad
 4. Oppgaver med passert innleveringsdato Oppgave. Øving 1 Leveres innen 21. sep. i 12.00 21. sep. i 12.00. Ingen mulige poeng Oppgave. Øving 2 Leveres innen 5. okt. i 12.00 5. okt. i 12.00. Ingen mulige poeng Oppgave. Øving 3 Leveres innen 19. okt. i 12.00.
 5. Utskrivbare aktiviteter for barn. Tegninger for barn. Oppgavene for barn å skrive ut. Lær å tegne. Finn forskjellen

Please enable JavaScript in your browser to enjoy WordPress.com Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 2.klasse. Elevene må møte oppgaver der de kan forstå hva symmetri er. Dette kan også kobles med det samme emne i kunst og håndverk Læreverket legger opp til at matematikken skapes gjennom et samspill mellom lærer og elever. Det legges stor vekt på elevenes ideer og tenkemåter og at elevene skal lære å lære. Elevene får en grundig begrepsopplæring og lærer ulike strategier. Grunnbøkene har varierte og rike oppgaver og en god progresjon Begreper er et nyttig redskap i matematikken, og får barna dette inn i begynnelsen av sin språkinnlæring så vil disse begrepene være like naturlige for barnet som et hvilket som helst annet ord. I matematikken skal man sette ting i system, i rekkefølge og i mønster bruk av matematikk, vil ein sjå nytten av faget som eit reiskapsfag. Undervisninga skal legge til rette for rike erfaringar med faget, erfaringar som skal gi positive haldningar og solid fagleg kompetanse. Et felles løft for realfagene (Kunnskapsdepartementet, 2006) stadfesta at mange lærarar

Rike oppgaver matematikksenteret Parkeringsplas

Dette er Juleboken 1-2 - en pakke som gir repetisjonsoppgaver frem mot juleferien! Opplegget er rettet mot elever på 1.- og 2.trinn. Se på forhåndsvisning for å vurdere nivået opp mot dine elever. Både bokmål og nynorsk målform er inkludert! Les mer om julebøkene og se bilder i bloggen! Juleboken skrives ut i A4-forma i matematikk . Diagnostiske oppgaver Diagnostisk undervisning . 2 Diagnostiske oppgaver . Hva er misoppfatninger? Det er velkjent at det er en kritisk fase i læringen av matematikk når tallområdet blir utvidet fra hele tall til å omfatte brøk og desimaltall Skolens lærebok i matematikk fra Aschehoug for 1. - 7. trinn. Nettsted som følger opp læreboka med flere oppgaver, spill og øvelser. GRUNNTALL. Det dekker kompetansemålene i matematikk for hele grunnskolen i henhold til Kunnskapsløftet 2006. Multi. Gyldendals læreverk i matematikk for 1. - 7. trinn Fag: Matematikk Tidsbruk: 45min Tema: Tallfølger og åpne oppgaver. Mål for timen: Gjennomføre et åpent opplegg med fokus på elevaktivitet. Elevene skal samarbeide om en utforskende oppgave innenfor tallmønster. Mål for elevene: Du skal være engasjert i oppgaven, og samarbeide godt med medelever. (Inkludere, alle må delta, være engasjert, lære bort

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 4.klasse. Brøk har en veldig nyttig funksjon når det kommer til å dele tallene eller ting som vi vil ha delt Ole liker matematikk og bor på den ene enden. Erik bor mellom hesteeieren og eleven som har fysikk som favorittfag. Kristine bor ved siden av katteeieren. Eleven som bor lengst til høyre, har teknikk som favorittfag. Katten er nabo til eleven som liker norsk. I hvilket hus bor Åse, og hvem eier apekatten LOKUS 123- et matemagisk nettsted! Nasjonalt nettsted for matematikk-svar på matematiske spørsmål du lurer på Morsomme interaktive matteoppgaver Masse interaktive oppgaver fra Cappelen! Matteoppgaver for 1.-10.klasse på dansk Masse oppgaver.

Matematikk selvstudium Oppgaver Tallregning og algebra Oppgave 1 Regn ut både med og uten kalkulator a) 3∙2+4 b) 4+3∙2 c) 3∙(−2)+4 d) 4+3∙(−2) e) 22∙3+4 f) 2∙(−3)2+4 g) ) (−3∙−2)−7 h) )(−3∙(−2)3−7 i) (2)3−1 j) (−2)3−1 k) −23−1 l) (−−2)3−1 Oppgave 2 Forkort brøkene både med og uten kalkulator. Oppgaver Løsningsforslag Videoer I tillegg har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75002 og 75012 Matematikk 1B, gitt i tiden 1993-1997. Fullformat: 24 A4-sider (kan leses rett av skjerm) Her er det en oversikt over sider med ulike aktiviteter og oppgaver som er relevante i forhold til skolefaget mat og helse. Disse oppgavene er ment som en motivasjonsfaktor slik at elevene skal få lyst til å lære og få kunnskaper om faget. Her finnes det også noe undervisningsmateriell som kan være aktielt for lærere. De

Robotstøvsamler - STEM - Undervisningsopplegg med fokus på

Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk- og naturfagundervisning på ulike trinn. Ekte data er utviklet av Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen 10 enkle oppgaver i matematikk til Pokemon Go Pokemon er Go er utrolig populært hos både barn og voksne (ja, jeg spiller jeg også, men er langt fra ekspert. Har søkt bistand hos 12åringen i huset underveis) fordi det er enkelt å spille, fordrer fysisk aktivitet, engasjerer, er sosialt og kan gi gode kunnskaper om blant annet lokalmiljøet Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klasse. Her kan elevene prøve å få tre på rad. De må spille mot datamaskinen Matematikkvideoer Videoforelesninger i matematikk med tilhørende oppgaver. Videoforelesningene er støttet av . Velg video i emnene under. Læringsmål, samt oppgaver med fasit ligger under hver enkel video hvis du har kjøpt tilgang

Rike oppgaver Click to edit Master title styl

«Matematikk for lærere» er et populært, gjennomprøvd og gjennomarbeidet læreverk. De to bindene dekker alle de sentrale emnene for matematikk i grunnutdanningen.«Matematikk for lærere» er tilpasset grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, men kan også bruk Matematikk. Oppgaver innenfor økonomi. Muntlig matte-eksamen. 13. desember 2011 av Jeg lurer på om dere har noen forslag til oppgaver? Satser på en god karakter så bør være litt innhold og vanskelige regneopperasjoner i oppgaven. Håper på noen svar! Tusen takk på forhånd. Thomas . Brukbart svar (0) Svar #1 15. Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinnet - Matematikk i dagliglivet 4 Matematikk i dagliglivet Seksjon 2 Oppgave 2.1 Familien Johansen spiste middag på restaurant. De to barna fikk barneporsjoner som kostet 59 kr. Middagen til far kostet 125 kr, og mors middag kostet 139 kr. Til middagen kjøpte de 2 brus som kostet 19 k

Minecraft education - måling, brøk og tallsystemer

Matematikk for økonomer gir deg grunnleggende ferdigheter i matematikk slik at du kan studere økonomiske fag, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klasse. Når vi skal øve på multiplikasjonstabellen, bruker vi mange innfallsvinkler for å nå elevene

MET1181 Matematikk for siviløkonomer Høst 2020 Oppgaver... if I couldn't formulate a problem in economic theory mathematically, I didn't know what I was doing. R. Lucas Forelesning 9 mandag 5. okt. kl 15-16.45 i C1-020. Kap 3.9-11: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet I Tema Matematikk finner du mange ulike innfallsvinkler, spill, oppgaver i og utenfor boka hvor elevene får jobbe med et emne av gangen. I arbeidet med emnene møter elevene et bredt spekter av oppgaver som gjør at oppgavene i større grad fordrer og inviterer til at elevene ser sammenhengen i faget,. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 4.klasse. Elevene bør i løpet av 4.trinn ha en tallforståelse som innebærer at oppgaver som disse kan løses

Eksempel på rike oppgaver - Padle

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 2.klasse. Kompetansemål: Elevene skal kunne: utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Matematikkdidaktikk, eller matematikkens fagdidaktikk, er et fagområde som har tette bånd til både matematikk og didaktikk.Matematikkdidaktikken tar særlig for seg spørsmål knyttet til læring av og undervisning i matematikk, og noen sentrale spørsmål kan være: Hva er matematikk? Hvordan lærer vi oss matematikk? Hva kan lærere gjøre for at elever og studenter skal lære matematikk

Brødskive med syltetøy - Algoritme - Dybding - kodingMaximum 8, Grunnbok | GyldendalSymmetri - Undervisningsopplegg med fokus på dybdelæringMinecraft Edu Arkiver - Undervisningsopplegg med fokus på
 • Kölle zoo meerschweinchen.
 • Vannmåleravlesning oslo kommune.
 • Hay bøying.
 • Kvit eller dobbelt manchester united.
 • 70 tallet quiz.
 • Kompressor pumpe bil.
 • Balboa spa norge.
 • Omplassering hund haugesund.
 • Vegghylle 180 cm.
 • Hurtigruta carglass fredrikstad.
 • Eventyrlig jul tv3.
 • Skip kolliderte med varoddbrua.
 • Kutt i leppa små barn.
 • Skrå situps.
 • Bursdagskalender iphone.
 • Jobbe som brannkonstabel.
 • Kräuter roastbeef niedrigtemperatur.
 • Oberbürgermeisterwahl freiburg 2018.
 • Zyanose behandlung.
 • Ducati streetfighter s.
 • Oscarsborg bryllup.
 • Meteociel bohain.
 • Hartz 4 was kann ich alles beantragen 2018.
 • Bager kryssord.
 • Idowa chamland aktuell.
 • Sveisetråd uten gass.
 • Knekkebrød kuren.
 • Napapijri.
 • Sofia hellqvist madeleine.
 • Elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy.
 • Syrenøytraliserende medisin på resept.
 • Kit til vinduer pris.
 • Danmarks em tropp 1992.
 • Mietkauf haus wels.
 • First price kyllingkjøttdeig kiwi.
 • Ägyptisches museum köln.
 • Bezahlbare kunst kaufen.
 • Meny elverum.
 • Type 73b.
 • Hva gikk nürnberglovene ut på.
 • Ssv sudberg junioren.