Home

Termofysikk forsøk

Utdrag Termofysikk er den delen av fysikken som handler om temperatur, trykk og varme. Den veksler mellom to modeller; Makroskopisk som tar for seg verden slik vi opplever den (temperatur, trykk, volum), og den mikroskopiske som er knyttet til atomer og molekyler (beskriver egenskaper som temperatur og trykk) Forsøk Termofysikk er et av områdene i fysikk der det er lettest å gjennomføre enkle og morsomme forsøk. Vi anbefaler derfor at studenten eleven får se flere av forsøkene i studieboka som kateterdemonstrasjon og at de får gjennomføre noen av forsøkene selv

Problemstillinga er denne: 1. Er Fjørvekt, som er festet til et lodd 2. Loddet blir senka ned i eit glas med vatn. 3. Er ei vekt som måler det hele. Når bare vatnet ligg oppå vekta måler vekta ca. 300 g. Når man senker loddet nedi vatnet øker da vekta littegrann. Hvorfor gjør den det? Vet det har.. Termofysikk Title : Feb 21-12:54 PM (Page 1 of 16) Temperatur er indre kinetisk energi til molekylene i et sto. Formelsamling:Termofysikk. Fra Wikibøker - frie læremidler. Hopp til navigering Hopp til søk. Tilbake til formelsamling. Hydrostatisk trykk: = +. I denne oppgaven finner du et oppgavesett vedrørende termofysikk. Oppgavene som besvares her lyder som følger: Oppg.1 a) Gjør rede for hvordan den kinetiske modellen brukes til å forklare at gass i en container påviser trykk. b) Forklar hvorfor den kinetiske energien leder til den absolutte temperaturen Termodynamikk er den delen av fysikken som tar for seg sammenhengene mellom energi, varme og arbeid.Klassisk termodynamikk bygger på to hovedsetninger. Disse kan ikke bevises, men har heller ikke blitt motbevist på 160 år.Statistisk termodynamikk bygger på forestillingen om at alle stoffer består av atomer og molekyler.

4. Termofysikk Ergo Fysikk 1 - Studienett.n

Termofysikk. 05. april 2013 av r2fy1 stud (Slettet) Har stusset en stund over en oppgave.klarer ikke Varmetapet er nokså stort i et slikt forsøk. Når varmeelementet er innstilt på 40 W, fordamper det 1,5 g/min. Når varmeelementet er innstilt på 75 W,. Termodynamikk er en gren av fysikken som ble utviklet på 1800-tallet i forbindelse med at varmekraftmaskinen gjorde det mulig å omdanne høy temperatur til mekanisk arbeid.Det ble utført eksperimenter og utviklet teoretiske begreper for å beskrive disse prosessene kvantitativt. Blant de mest kjente fysikerne som bidrog til termodynamikken finner vi Carnot, Boltzmann og Joule

Lærerveiledning til kapittel 7 - Cappelen Dam

Hjelp til forsøk i termofysikk! (2FY) - Naturvitenskap

Formelsamling:Termofysikk - Wikibøke

Hei, Jeg har gått gjennom læreplanen i fysikk 1 og forsøker å tolke hva som egentlig står der. Den er etter min mening svært vag, men hvis det som kreves for å få en god karakter (5-6), er å oppfylle de målene, ser det ikke så ille ut. Jeg bruker boka ERGO fysikk 1 og det virker som de har fylt på masse ekstragreier i tillegg til det lille som står i læreplanmålene Læringsutbytte. Læringsutbytte - Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag. Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom- og kjernefysikk - Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling - Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger - Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdighete Kandidaten har kjennskap til hvilke krav som stilles til forsøk; Ferdigheter. Kraft og bevegelse, rettlinjet og i to dimensjoner, mekanisk energi og bevegelsesmengde, fysikk i væsker og gasser, termofysikk, bølger og lys, elektrisitet, rotasjonsdynamikk, periodisk bevegelse og svingninger RST 1 - 9 Termofysikk 47 9.201 Trykkmodell I denne øvingen skal du • studere sammenhengen mellom trykk og volum for en gassmengde ved Du kan gjøre ett forsøk, to forsøk eller alle de tre følgende forsøkene. Forskjellige grupper kan gjøre ulike forsøk

Termofysikk Oppgavesett - Studienett

Fy1 - Termofysikk og Astrofysikk - 11.03.2016 Oppgave 1 Trekk forbindelseslinjer som viser sammenhenger mellom det som står på venstre og høyre side: (Bare enkelt-linjer, I et forsøk måler vi i en viss avstand innstrålingstettheten 93 lux med en lyssensor Fy1 - Termofysikk og Astrofysikk - 11.03.2016 Løsningsskisser. Oppgave 1 Trekk forbindelseslinjer som viser sammenhenger mellom det som står på venstre og høyre side: I et forsøk måler vi i en viss avstand innstrålingstettheten 93 lux med en lyssensor

termodynamikk - Store norske leksiko

 1. Study Kapittel 4 - Termofysikk flashcards from Christine Christine's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
 2. g), forsøk på avsporing av debatten eller på annen måte ødelegger debatten. Innlegg er ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Inneholder reklame, forsøk på å selge produkter, verving til organisasjoner eller lignende
 3. Forsøk «stupetårn» (eller fallende objekt): beregne hastighet v når h=0 (vannoverflate, bakken) ved bruk av bevaring av mekanisk energi (måle høyden h), eller bevegelsesligninger (måle tid s) Termofysikk . Tegne graf over temperaturendringa når vi varmer opp vann med is til kokepunktet ved å nytt
 4. Varmekapasitet er et mål på hvor mye varme (energi) som må tilføres et stoff for å heve temperaturen i stoffet. Varmekapasiteten C defineres som forholdet mellom varmen q som tilføres et stoff og den tilsvarende temperaturstigningen ΔT: C = q/ΔT Enheten er joule per kelvin, altså J/K. Varmekapasiteten måles med et kalorimeter.
 5. Simuleringer. Akselerasjon og Newtons andre lov; Friksjon; Øvinger og forsøk. Muffinsforsøk - videoanalyse; Luftmotstand 655 KB Last ned; Bruk av loggbo

Termofysikk Kvalitativ behandling av termofysikk Behandling av måledata i et forsøk Eksamensoppgaver Fra 2015 Høst til 2020 Vår Fys1 - Klassisk mekanikk Emner du må beherske før Fys2 Les mer. Kr. 199,00,- pr. mnd. inkl. mva. 7 Termofysikk / RSTnett 3 Også når det gjelder overgangen fra vann til is, viser det seg at iskrystallene bygger seg opp rundt forurensninger i vannet. I forsøk har en fått underkjølt reint vann i hvert fall ned til 40 °C. Når underkjøtt regn faller på kald asfalt, kan vi plutselig få et livsfarlig islag på veien Arbeid og energi, Termofysikk 29.01.2009 Dere arbeider med følgende oppgaver/aktiviteter på egen hånd og bestemmer selv hvor dere vil utføre arbeidet. Antagelig best å gjøre hjemme hvor dere har tilgang til en del enkelt utstyr som er nødvendig Jeg vil ha en kort rapport fra arbeidet levert i timen tirsdag neste uke

Det at vann kan bli is er fascinerende for både store og små. Det å kunne oppleve og undersøke dette er aktuelt for alle aldersgrupper i barnehagen. Alt fra det å sanse varme, kulde, vann og is som små til det å trekke det videre til refleksjon og ideer om hvorfor dette skjer. Her er en fin aktivitet der barna skal observere overgangen mellom væske og fast stoff 9 Termofysikk. 10 Astrofysikk. 11 Kosmologi. 12 Elektrisitet. 13 Fysikk og teknologi. 2 Lys og bølger. Test deg selv. Kapitteltest ; Lærebokhenvisninger. Side 16 Simulering om svingninger; Side 19 Simuleringer av bølgebevegelse; Side 22 Simuleringer med bølger som overlagrer

Termofysikk - Fysikk - Skolediskusjon

 1. Løsningsforslag. Repetisjonsoppgaver 1 Svingninger og bølger - Løsning 396 KB Last ned; Repetisjonsoppgaver 1 Svingninger og bølger - Løsning 460 KB Last ne
 2. Simuleringer. Planckkurver og stråling fra et svart legeme; Øvinger og forsøk. Stjerners fargetemperatur - Elevversjon; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Lærernettste
 3. 9 Termofysikk. 10 Astrofysikk. 11 Kosmologi. 12 Elektrisitet. 13 Fysikk og teknologi. RSTnett for fysikk 1. Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes, Reidun Renstrøm, Olav Bråtveit Holm, Morten Nymo.
 4. Forsøk «stupetårn» (eller fallende objekt): beregne hastighet v når h=0 (vannoverflate, bakken) ved bruk av bevaring av mekanisk energi (måle høyden h), eller bevegelsesligninger (måle tid s) Termofysikk
 5. ste partiklene. Mange fysikere ønsker seg én felles teori som klarer å beskrive alt samtidig, men det har vi ikke i dag
 6. har kunnskap om sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, grunnleggende kjemi, elektrisistetslære og atom- og kjernefysikk. kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger. har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.
 7. kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling. kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger. har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdigheter: Studenten ka

Termodynamikk - Wikipedi

Forsøk gjort med bakgrunn på milikans teori. ergo fysikk 2 Hypotesen var at det finnes en minste ladning i naturen som kalles elementærladningen. Alle.. Se fuglen drikke!! Fuglen plasseres foran et glass med vann og hodet fuktes med litt vann. Dette medfører at fuglen vipper opp og ned så lenge nebbet komme 5 Termofysikk..... Trykk, volum og temperatur Forsøk: Matematisk modell for sammenhengen mellom trykk og volum 20. Et tilfeldig forsøk er at Basim registrer om det vises rød eller grønn mann i det han er fremme ved lyskrysset. Det hender at det er oftere rødt enn grønt, spesielt hvis veien som krysses er mest traffikert. 22. Utfallet 6 er mest sannsynlig, med teoretisk sannsynlighet p(6) = 11 36. Nest mest sannsynlig er 5, med p(5) = 9 36. 23 Bevegelse. 6 Kraft og bevegelse. 7 Arbeid og energi. 8 Naturvitenskapen fysikk. 9 Termofysikk. 10 Astrofysikk. 11 Kosmologi. 12 Elektrisitet. 13 Fysikk og teknologi. 5 Bevegelse . Rom Stoff Tid 1: 5 Bevegelse - Cappelen Damm Rom Stoff Tid 1. 1 Velkommen til fysikk. 2 Lys og bølger. 3 Kvanter og atomer. 4 Kjernefysikk.

begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk - Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger. - Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdighete Hovedområdet handler om at fysikk er et eksperimentelt fag, der trening i å planlegge, gjennomføre og vurdere forsøk er viktig. Videre dreier det seg om kunnskap om og trening i å bruke måleinstrumenter, dokumentere forsøksoppsett, innhente data og presentere måleresultater Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk; Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdigheter. Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger

til uttrykk innen mekanikk, elektrisitetslære og termofysikk. Et sentralt prinsipp er . Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplankode: FYS1-01 for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning o 8 Naturvitenskapen fysikk. 9 Termofysikk. 10 Astrofysikk. 11 Kosmologi. 12 Elektrisitet. 13 Fysikk og teknologi. Fysikk 1 Cappelen - securityseek.com Kraft fysikk 1 og 2 (2018/2019) tar sikte på å: understreke fysikk som et erfaringsbasert fag gjennom aktiviteter, undringer, forsøk og oppgaver; framheve eksperimenter og erfaring so

Video: Viten: Oppgaver for Fysikk 1 (bokmål): Termofysikk

Læring i nødvendig elementær kjemi inngår i fysikkfaget og praktiske forsøk eller laboratoriearbeid tilstrebes. Kraft og bevegelse i to dimensjoner, Mekanisk energi, Statikk, Mekanikk i væsker og gasser, Termofysikk, Elektrisitet, Lys, Bølger, Atomfysikk, Grunnleggende kjemi og kjernefysikk. Læringsutbytte - Vannkoking blir aldri det samme etter dette, lovet fysikklærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Katarzyna Pajchel, før politikerne fikk være med på et forsøk i termofysikk. Oppgaven var å notere faseovergangene, fra is til vann og fra vann til damp. - Det er lurt å ha prøvd ut slikt før en setter i gang med elevene

Hovedområdet handler om å planlegge, gjennomføre, vurdere og videreutvikle forsøk. Kunnskap om og trening i å bruke måleinstrumenter, dokumentere forsøksoppsett, innhente data og presentere måleresultater er sentralt i hovedområdet. Det handler om å vurdere metode og utstyr og estimere usikkerhet Forsøk «stupetårn» (eller fallende objekt): beregne hastighet v når h=0 (vannoverflate, bakken) ved bruk av bevaring av mekanisk energi (måle høyden h),. Mekanisk svingesystem Eit mekanisk svingesystem består av ei elastisk fjør med stivhet k og ein kloss med masse m. Når vi reknar med energi, Forsøk strøm og spenning Fysikk 1. En rapport til elevøvelse 11.205 FY1.Hensikten med denne øvingen er å kople kretser, måle spenninger og måle strømmer. I tilegg å vurdere om Kirchhoffs stemmer ved å vurdere resultatene vi får i de fo ( Å kunne bruke digitale verktøy i fysikk innebærer å utforske, måle, registrere, analysere, dokumentere og publisere digitalt. Det betyr å anvende animasjoner og bruke Internett til å hente inn fysikkfaglig informasjon. Å kunne bruke digitale verktøy i fysikk betyr å simulere fenomener og forsøk som det ellers er vanskelig å studere Det slår deg at her er det mye spennende fysikk med blant annet friksjon, energi og termofysikk, og også kjernefysikk. Du skal forbedrede deg på temaer som er aktuelle for å beskrive og forklare fysiske fenomen du opplever denne dagen i akebakken.

11 Termofysikk I EKSEMPEL LØST OPPGAVE 11.104 11.104 Med den apparaturen som er vist på figuren nedenfor, kan vi måle trykket i en beholder med luft som vi varmer opp ved konstant volum. I et forsøk med denne apparaturen fant vi sammenhørende verdier for trykket p og temperaturen t, og disse verdiene er vist i tabellen nedenfor 11 Termofysikk I / FYSnett 1 James Prescott Joule og Robert Mayer For to hundre år siden tenkte en seg at varme var et slags stoff. Det ble Joules mange forsøk med arbeid og «varme» (her egentlig indre energi) ble dødsstøtet for caloricteorien. James Prescott Joule var en rik ølbrygger fra Manchester vg2 11/12, den norske skolen på Gran Canair 7 Termofysikk / RSTnett 2 Varmestrøm og varmeledningsevne Hvis den ene enden av metallstaven holdes i en flamme og den andre i isvann, blir det en kontinuerlig strøm av varme i staven (se figur øverst på neste side). I forsøk kan vi måle varmestrømmen H, det vil si den varmen per tid Q/t som passerer et tverrsnitt av staven. En har funnet a Tre flasker med ulik overflate, hver på 350 ml

11 Termofysikk I. 12 Termofysikk II. 13 Varmetransport. 14 Lys. 15 Geometrisk optikk. 16 Bølger. 17 Elektrisitet. 18 Atomfysikk. 19 Kjernefysikk. 20 Relativitetsteori. (Du kan gjerne utføre noen egnede forsøk på en medstudent du liker godt.) Nettressurser. Illustrasjon til oppgaven Per Jerstad, Bjørn Sletbak og Arne Auen Grimenes. Velkommen til RSTnett! Vi som har skrevet lærebøkene Rom Stoff Tid, har laget dette nettstedet med lærestoff for deg som skal arbeide med forkurset i fysikk

Vann eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.Det er flytende under STP-forhold.Dens kjemiske formel er H 2 O, som betyr at et molekyl vann består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.. Vann finnes nesten overalt på Jorden og er livsnødvendig for alt kjent liv.Omtrent 70 % av Jordens overflate er dekket av åpent vann (hav, innsjøer og elver) Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 1-2 Fra elektrolyse av vann til brenselcellen Damp Dersom du lar et glass med vann bli stående i flere dager, vil vannet etterhvert forsvinne. Dette er fordi vannets molekyler hele tiden beveger seg

11 Termofysikk I. 12 Termofysikk II. 13 Varmetransport. 14 Lys. 15 Geometrisk optikk. 16 Bølger. 17 Elektrisitet. Fysikk Nett (2015): Kapitler - Cappelen Damm KRAFT 1 FOR VG2. Tenke og gjøre fysikk. 1 Svingninger og Bølger. 2 Bevegelse. 3 Krefter. 4 Energi. 5 Termofysikk. 6 Lys. 7 Kjernefysikk. 8 Elektrisitet. 9 Halvlederteknologi. 10. Laserpeker som egner seg for ulike forsøk innenfor brytning, refleksjon og interferens i gitter. Kan også brukes som pekeverktøy. Øyet er mer følsomt for grønt lys sammenliknet med rødt og det grønne lyset oppleves derfor sterkere. En laser som er godkjent for undervisningsbruk. Effekt: < 1 mW. Bølgelengde: Grønn 53.. 11 Termofysikk I. 12 Termofysikk II. 13 Varmetransport. 14 Lys. 15 Geometrisk optikk. 16 Bølger. 17 Elektrisitet. 18 Atomfysikk. 19 Kjernefysikk. 20 Relativitetsteori. Videoen nedenfor viser forsøk med bildedanning i speil. Se på videoen og fortell etterpå om det du så. Nettressurser

Bevegelse. 6 Kraft og bevegelse. 7 Arbeid og energi. 8 Naturvitenskapen fysikk. 9 Termofysikk. 10 Astrofysikk. 11 Kosmologi. 12 Elektrisitet. 13 Fysikk og teknologi. Fysikk 1 Cappelen - securityseek.com Kjøp Kraft Fysikk 1 Unibok fra Cappelen Damm Undervisning Kraft Fysikk 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format 12 Termofysikk II. 13 Varmetransport. 14 Lys. 15 Geometrisk optikk. 16 Bølger. 17 Elektrisitet. 18 Atomfysikk. 19 Kjernefysikk. 20 Relativitetsteori. 21 Gravitasjonsfelt. 22 Elektrisk felt. 23 Magnetisk felt. 24 Induksjon. Kartesisk dykker. Du kan ha mye moro med et enkelt forsøk som er flere hundre år gammelt or oppkalt etter den franske. Aluminiumsring med diameter 65 mm opphengt i tre snorer som er sammenknytt i en ring. Ved hjelp av en følsom kraftmåler kan man gjøre kvantitative forsøk av hvor mye en væskeoverflate bærer. Vi anbefaler vår kraftmåler 101090 0,1 N/0,001 N for dette forsøket 7 Termofysikk. 8 Lys. 9 Bølger. 10 Atomfysikk. 11 Kjernefysikk. 12 Elektrisitet. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. Du kan ha mye moro med et enkelt forsøk som er flere hundre år gammelt or oppkalt etter den franske filosofen Rene Descartes. Den enkleste lager du av en stor brusflaske og en sennepspose fra et gatekjøkken, slik det er.

9 Termofysikk På RSTnett finner du et forsøk der du lærer hvordan vi kan kople flere dioder sammen slik at vi får positiv spenning hele tida You cannot kiss without getting kissed! Oppgave Åpne bildet på lenken nedenfor. Hvordan illustrerer dette bildet Newtons 3. lov? (Du kan gjerne utføre noen egnede forsøk på en medstudent du liker godt. Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdigheter. Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger Integrert i programfaget er bruk av ny teknologi, forsøk med solceller, laser og forsøk og analyser med infrarødt kamera. Hovedområdet handler også om bruk av GPS for posisjonsbestemmelse og satellittelefonteknologi. Integrert i programfaget er formidling av den klassiske fysikken om bevegelse, energi, lys og termofysikk Forsøk med bevaring av bevegelsesmengde (Foto: Martin Hauken) Back to Top St. Paul gymnas, 124 Nygårdsgaten, Bergen, Vestland, 5008, Norway Tel +47 55 62 80 40 gymnas@stpaulgymnas.n

Forsøk med flyter/synke Det vanligste skoleforsøket i denne sammenhengen er vel at man gir elevgrupper en beholder med vann og så ber elevene forske selv og finne ut hva som flyter og synker. Hvis vi i utgangspunktet bare gir dem homogene stoff ( ting som består av samme stoff helt gjennom uten hulrom) så kan det tenkes at elevene kan komme fram til noen fornuftige konklusjoner CVK-kofferten leveres komplett med norsk veiledning. I veiledningen er det en oversikt over alle deler med eget delenummer som kan skaffes separat. Innholdet er tilstrekkelig for 15 elevgrupper på mellomtrinnet og leveres i en robust plastkoffert. Det er enkelt å transportere kofferten fra rom til rom og få alle deler tilbake på plass. Vi er konstant omgitt av luft; vi puster den inn og ut. utføre forsøk for brytning, bøying/interferens, refleksjon og spredning av lys og gjøre beregninger; utføre forsøk med laser og forklare prinsippet for laserstråling og anvendelser; beskrive solas oppbygging, temperatur, strålingsspektrum, sykluser, magnetfelt, solflekker, rotasjon og hvordan sola innvirker på jorda og vårt solsyste Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdigheter. Arbeid, kinetisk energi og potensiell energi, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk. Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og regneverksted. Emnet undervises i høstsemesteret. Eksamen blir avholdt i i starten av eksamensperioden Heihei! Jeg skal opp til muntlig eksamen i desember (fysikk 1), og lurer på om noen kan gi et eksempel på en muntlig-praktisk oppgave? jeg har hørt at jeg får 30 minutter forberedelse, og at jeg skal lage en fremføring om et emne og ha en praktisk oppgave. Er dette riktig? Får jeg en oppgave jeg.

Termofysikk - sksk.n

Hovedområdet handler om de eldste og mest brukte fysikklovene, og hvordan de kommer til uttrykk innen mekanikk, elektrisitetslære og termofysikk. Et sentralt prinsipp er bevaring av energi i ulike prosesser. Videre dreier det seg om grunnleggende begreper som er nødvendige for å arbeide med bølgefenomener. Fysikk 2 - Kandidaten kjenner til sentrale metodar i emnet, og kan definere og forklare dei viktigaste omgrepa frå mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk, støkiometri (kjemi) - Kandidaten kjenner til energiomgrepet og bruk av energi i det moderne samfunnet, og kan bruke det i fysiske problemstillingar gjennomføre og vurdere forsøk er viktig. Videre dreier det seg om kunnskap om og trening i å bruke måleinstrumenter, dokumentere forsøksoppsett, innhente data og presentere måleresultater. Hovedområdet dreier seg også om hvordan vitenskapelig kunnskap etableres, og om noen mulige konflikter og dilemmaer som kan oppstå i denne prosessen Hvis vi klarer å motbevise hypotesen ved forsøk, må vi forkaste den (feilaktig). Vis forsøkene derimot bekrefter hypotesen, sier vi at hypotesen er verifiserbar. Da er det en sjanse at den er sann, og vi kan kanskje bygge videre på den. Teori: En samling hypoteser som hat motstått mange forsøk på å bli motbevist EKSEMPEL 1-1. b) Utslaget etter 1,5 s er -0,050 m. c) Perioden T er tiden det tar for pendelen å gå gjennom én hel svingning. For eksempel kan vi se på tidspunktene for to påfølgende bunner

Forskerfrø: Van

 1. OsloMet - Oslo Metropolitan University - Your student information in one place
 2. Fysiker. Foreldre: Frelsesoffiser, senere kommandør i Frelsesarmeen Tobias Immanuel Øgrim (1886-1962) og frelsesoffiser Othonie Margrethe Olsen (1879-1972). Gift 13.8.1938 med ernæringsfysiolog Marit Odlaug Eggen (3.2.1915-25.3.2008), datter av landbrukssjef Albert Eggen (1878-1966) og Marie Mørkved (1884-1965). Far til Tron Øgrim (1947-2007); svoger til Brynjulf Bull (1906-93)
 3. Praktiske øvelser for forberedelse til eksamen i fysikk 1
 4. Studerer du VG1 Fysikk ved Videregående skole (VG)? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage
 5. Heisann Jeg skal ha et lite prosjekt fra et tema i denne fysikkboken. Det viktigste er at prosjektet er innenfor 2FY for å si det sånn =) Har dere noen forslag til hva jeg kan ha om? Helst noe som er litt morsomt å vise og forklare til resten av klassen. Takk for alle sva
 6. . Når varmeelementet er innstilt på 75 W, fordamper det 4,0 g/
 7. 7 Termofysikk. 8 Lys. 9 Bølger. 10 Atomfysikk. 11 Kjernefysikk. 12 Elektrisitet. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. 14 Bevegelse II. 15 Kraft og bevegelse II. 16 Men hvilke ladninger er det som tiltrekker hverandre og hvilke frastøter hverandre? Et forsøk som illustrerer dette finner du på side 308. c) Bevaringsloven for ladning finner.

a) Se side 29. b) Du kan ta utgangspunkt i eksempelet øverst på side 30, eller i forsøk som klassen har gjort. c) Hvis du bruker eksempelet øverst på side 30 som utgangspunkt, ser du at det vi beregner, er akselerasjonen etter først å ha beregnet farten ved to tidspunkt OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Studiestedene er åpne. Les oppdatert informasjon for studenter og ansatte Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling; Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger; Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdighete forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger. Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdighete Termofysikk Elektrisitetslære Atomfysikk Kjernefysikk Rapportskriving (lab) Undervisnings- og læringsformer Førelesingar, rekneøvingar og lab. arbeid (til saman ca. 90 t). Arbeidskrav Minst 90% frammøte. 4 godkjende labøvingar. Sluttvurdering. ME: Mappe: Ei skriftleg innlevering, ein 2-timars prøve, ein heildagsprøve (4t)

Rom Stoff Tid 1: 9 Termofysikk

 1. Rom Stoff Tid 1: 6 Kraft og bevegels
 2. Rom stoff tid - Forkurs: 7 Termofysikk
 3. Fysikk Nett (2015): 11 Termofysikk
 4. Forsøk fysikk
 5. Naturfag Påbygg - Hvordan virker en varmepumpe? - NDL

matematikk.net • Se emne - TERMOFYSIKK 1. lo

 1. matematikk.net • Se emne - termofysikk
 2. Kraft: 7 Kjernefysik
 3. Fysikk 1 forsøk - Ulve
 4. Tanker om termofysikk [wip] · Issue #1095 · realfagstermer
 5. Angående pensum til privatisteksamen i fysikk 1 - Fysikk
 6. Emne - Fysikk - FO001416 - NTN
 • Den sorte plads adresse.
 • Ns 848.
 • Største elver i tyskland.
 • Zyanose behandlung.
 • Mrs sporty heidenheim öffnungszeiten.
 • Wasserwelt braunschweig preise.
 • Ohnezahn spiele kostenlos.
 • Mydays gutschein zurückgeben.
 • Anfo effekt 2017.
 • Nonstopnews ostvorpommern.
 • Hrs harstad tømmekalender.
 • Hvordan redusere spyttproduksjon.
 • Elumen farbpalette.
 • Ak47 csgo.
 • Fachschaft informatik rwth.
 • Led flickering.
 • Teddybjørn vise.
 • Webspotify.
 • Rick riordan norse books.
 • Wasserfall magdeburg.
 • Juice oppskrifter blogg.
 • Epson xp 760.
 • Generator star wars name.
 • Meca bergen.
 • Leg herford damaschkestr.
 • Amalie skram dikt.
 • Led flickering.
 • Forest night.
 • Fotos zusammenfügen kostenlos.
 • Cafe schöne aussichten silvester.
 • Trond kirkvåg youtube.
 • Bunad østfold.
 • Lincoln cathedral.
 • Kurzurlaub steiermark last minute.
 • Håndballcuper 2017.
 • Første verdenskrig powerpoint.
 • Band stone.
 • Kom i form treningsprogram.
 • Ekspresjonisme samfunn.
 • Lage bord av trestubbe.
 • Overgang fra micro usb til usb c.