Home

Årsstudium idrett nettbasert

Idrett årsstudium - Nord universite

 1. Idrett, årsstudium krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. >> Hvordan søke om og levere politiattest. Utstyr. Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr
 2. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IDRETT (årsstudium).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er 12 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 12 studiesteder. Det er registrert 14 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen IDRETT (årsstudium)
 3. gen vil gi grunnleggende kunnskaper..
 4. Idrett er viktig i samfunnet og en viktig del av livet. Årsstudiet i idrett gir deg praktisk og teoretisk kompetanse som er nyttig både i barne- og ungdomsarbeid, i skolen, i helsesektoren og for egen trening. Studiet kan tas på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen

Idrett årsstudium kan kvalifisere for opptak til en bachelor i idrettsvitenskap. Ferdighet og prestasjonsutvikling i idrett, 30 stp, anbefales å tas samtidig som årsenhet i idrett. Det er også mulig å ta bachelorfordypning i idrett, 30 stp, etter avsluttet årsstudium Årsstudium i idrett på Lillehammer tilsvarer første studieår på Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi. Studiet passer for deg som har interesse for idrett og som kan tenke deg en utdanning innen fagområdet. Studiet kan også være et supplement til annen utdanning Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IDRETT, DELTID (årsstudium).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 14 relaterte studier til utdanningen IDRETT, DELTID (årsstudium) Med årsstudium i kroppsøving og idrettsfag kan du bidra til å plassere kroppsøving i et helhetlig samfunnsperspektiv og stimulere til demokratiforståelse, eller grunnskolelærerutdanningen. Da kan du bli kvalifisert for masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv, og andre masterstudier innenfor kroppsøvings- og idrettsområdet Lyst på ny utdanning? Vil du kombinere jobb og studier eller er du avhengig av å studere hjemmefra? Finn nettstudiet som passer for deg her

Årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner. Høyskole, Nettstudier m/fast oppstart Mange barn, unge og voksne er opptatt av idrett, og vi vet at fysisk aktivitet er positivt både for ens fysiske og psykiske helse Hvorfor nettstudier ved Handelshøyskolen BI? Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning Årsstudium i idrett og Adventure tilsvarer årsstudium i idrett som man også finner ved flere andre studiesteder, men har en profil rettet mot «adventures» i idrett. «Sport Adventure» er en voksende næringsvei både internasjonalt, nasjonalt og i regionen Årsstudium i idrett kan innpasses i bachelor i praktisk teologi og ledelse ved NLA Høgskolen. Studiet i idrett tilfredsstiller kravene til Nasjonalt fagråd for Idrett og vil kunne brukes inn i en bachelorgrad i idrett ved en del andre insitusjoner. Undervisnings- og eksamensspråk Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer både for nye studenter og for deg som er i jobb

IDRETT (årsstudium) - Skoler Studier Utdanning

Studiet samsvarer med det første året på bachelorstudiet i idrett, som du kan søke deg inn på etter endt årsstudium. Det er en fordel å være i god fysisk form og svømmedyktig, da du må bestå ulike fysiske arbeidskrav i løpet av studiet Ledelse, nettbasert - årsstudium Universitet og høgskole Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det Nettbasert studium med mulighet for veiledning på studiested Halden. Åpner for søking: 1. februar Vårt nettbaserte årsstudium i fransk vil gi deg en særegen internasjonal profil som kan åpne døren til mange spennende opplevelser og arbeidsmuligheter Samfunnsfag, årsstudium Fakta om programmet Studiepoeng: 60 Studiets varighet: 1 år Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Norsk Studiested: Halden Åpner for søking: 1. februar.

Årsstudium på nett - finn din utdanning her

Idrett og samfunn. Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk høyverdige enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver til å vurdere idrett som kulturfenomen, og hvilken verdi idretten har i samfunnet Om årsstudium i pedagogikk. Årsstudiet tar for seg læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring. Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne

Idrett årsstudium - NL

Søk opptak. Søknadsfrist 15. april. Opptakskravet til årsstudium engelsk er generell studiekompetanse. I undervisningen forutsettes det også at du har kunnskap og ferdigheter i språket som tilsvarer en god karakter i engelsk som studieretningsfag på allmennfaglig studieretning i videregående skole Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Tromsø og Alta. Årsstudiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Tromsø eller Alta. Dersom søkeren innvilges opptak vil årsstudiet bli innpasset i bachelorgraden Idrett - årsstudium Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom. Idrett årsstudium Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse

Idrett er en viktig del av både lokal, nasjonal og internasjonal kultur og samfunnsliv. Årsstudium idrett skal både formidle og utvikle kunnskap om idrettsaktivitet, og kunnskap i idrettsaktiviteter. I studiet blir forståelse av mennesket i bevegelse fra ulike utgangspunkt og perspektiver vektlagt Du kan også bruke årsstudium i idrett som første år i en bachelorutdanning i idrett, som et valgemne i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier. Kort om utdanningen. Studiet gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. Det er stor variasjon i fagsammensetning og tett kobling mellom teori og praksis Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Ledelse, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene

Årsstudiet i idrett gir deg en grunnleggende idrettsfaglig utdanning. Du vil i løpet av studiet få en bred praktisk innføring i mange ulike idretter, som blant annet ballspill, alpint, friluftsliv, svømming og friidrett, i tillegg til teori innenfor samfunnsfaglige og biologiske emner. Årsstudiet tilsvarer første år av bachelorprogrammet i idrett Psykologi årsstudium - 60 studiepoeng. Kr 81 800,- Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen. Hvorfor NKI . Alt du trenger å vite om våre studier Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene Om du er interessert i trening, aktivitet og helse så kan Idrett årsstudium ved Idrettshøgskolen UIT Alta passe for deg. Studiet er tilpasset studiegrupper i Narvik og Storslett Idrett, fysisk aktivitet og helse; Idrett og kroppsøving; Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb. Etter endt bachelorgrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5. til 13. trinn

Video: Kombiner et årsstudium i idrett og en karriere i toppidret

IDRETT, DELTID (årsstudium) - Skoler Studier Utdanning

Idrett - årsstudium ??nsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan ??rsstudium i idrett v??re f??rste skritt p?? veien mot en spennende karriere. Ett ??rstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forst??else for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom. Engelsk årsstudium, nettbasert, deltid (oppstart vår) Emne 2021 Vår 2021 Haust 2022 Vår 2022 Haust; ENG143N Fonetikk og variantar av engelsk. 15: ENG142N Litteratur, kultur og samfunn etter 1900. 15: ENG144N Litteratur, kultur og samfunn før 1900. 15: ENG141N Grammatikk og leksikologi. 15: Sum: 15: 15: 15: 15 Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Bedriftsøkonomi, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene Det vil ikke bli flere opptak til årsstudiet i arkivvitenskap eller Arkivakademiet i nåværende form. Disse studiene erstattes av ett nytt nettbasert årsstudium i dokumentasjonsforvaltning. Studiet vil ha opptak våren 2020, med studiestart høsten 2020

Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag - Universitetet i

Lanserer nettbasert årsstudium i logistikk med koronakroner Ny teknologi og roboter setter arbeidsplasser i fare. Deltids høgskoleutdanning i idrett starter opp på Bardufoss Studier - NTNU Handelshøyskolen - NTNU. Om studier av kunnskap, teknologi og samfunn - STS. Idrett årsstudium er et grunnleggende studium for deg som ønsker å arbeide med idrett i undervisning og trening. Studiet gir kunnskap om hvordan dette arbeidet kan tilrettelegges, og om hva idretten kan bety for samfunnet og for den enkelte. Læringsutbytte Årsstudium Åpner for søking: 1. februar 2021 Ordinær søknadsfrist: 15. april 2021 Søk på dette studiet. Programmets innhold. Vi omgis av informasjonsteknologi. Folk flest bruker informasjonsteknologi uten å vite mye om virkemåte og hvordan den kan tilpasses våre behov på jobb.

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer både for nye studenter og for deg som er i jobb ; Samfunnsfag årsstudium sikter først og fremst mot å gi et godt grunnlag for å undervise i samfunnsfag Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole

Helse, sosialfag og idrett - Studier - INN

Idrett bachelor - utvekslingsmuligheter Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Mer informasjon om studieopphold i utlandet Årsstudium Idéhistorie, nettbasert; Årsstudium i idéhistorie Få innsikt i utviklingen av politiske, filosofiske, religiøse og estetiske idéer og tanker fra antikken til moderne tid. Studiet gir deg en idémessig breddekunnskap som er nyttig innen mange arbeids- og samfunnsområder Nettbasert studium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie

Søk nettstudier på US

Et årsstudium kan være starten på din høyere utdanning og det første året av en bachelorgrad. Et årsstudium passer derfor for deg som kanskje ikke helt vet hva du vil og ikke vil binde deg til et langt studieløp. Årsstudier er også perfekt for deg som vil bygge på annen utdanning eller allerede er i arbeid og vil studere ved siden av jobb Årsstudium PT har høy praksisandel for de som gjennomfører i Norge, men andelen praktisk undervisning er enda høyere i USA, først og fremst takket være det 8 langer studieoppholdet i Florida. Gjennom dette oppholdet er det hovedsakelig praktisk undervisning, men også noe teori må påregnes Sjansen er stor for at du kommer inn på disse studiene - uansett karaktersnitt . Ved disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor

Studier og kurs - NKI Nettstudie

Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium / Teknologiske fag . Dette studiet er 100% nettbasert og forelesningene vil være i form av blogginnlegg med video, Grunnleggende informasjonsbehandling sin fagblogg ; Informasjonsbehandling. Les mer om studiet Informasjonsbehandling (nettbasert) Dataingeniør Idrett årsstudium, som inkluderer minimum 20 studiepoeng aktivitetsfag og 10 studiepoeng profesjonsfag (eller tilsvarende emner innen pedagogikk og didaktikk) Du må dokumentere fra videregående skole: gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) minst 35 skolepoen

Nettstudier B

Årsstudium i idrett Studiepoeng 60 Varighet 1 år Organisering Heltid Studiested Molde Beskrivelse. Studiet egner seg for de som er interessert i idrett og ønsker å utvide kunnskapen på idrettsfeltet. Det er sammensatt av praktiske fag som treningslære og aktivitetslære, og teorifag som idrettsledelse, idrettshistorie og prestasjonspsykologi Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR3-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Gjeldende Kommende læreplan Kommende læreplan Idrett og samfunn (IDR03-02) Gjelder fra: 1.8.202 Semester -og årsstudium innebærer at man er fulltidsstudent ved et lærested for høyere utdanning i et semester eller et år. Mange ønsker å begynne på et slikt studium før de begynner på en hel grad, enten fordi man fremdeles er litt usikker på hva man har lyst til å studere, eller fordi man har lyst til å bruke et år på å bo i et annet land og lære språket Årsstudium i idrett er et tverrfaglig studium innen idrettsvitenskap. Ved fullført studium skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og betydningen av fysisk aktivitet og idrett for individet. Kroppens oppbygning og funksjon i hvile og aktivitet er sentralt Årsstudium psykologi nettbasert. Psykologi årsstudium - 60 studiepoeng Psykologien har røtter helt tilbake til gresk filosofi.Samtidig er psykologi et sentralt fagområde innenfor moderne vitenskap. Årsenheten i psykologi gir en grundig innføring i dette store og spennende fagområdet Årsstudium i psykologi gir deg en innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver

Årsstudiet i Sport og Adventure - Molde University Colleg

Årsstudium idrett trondheim. KROPPSØVING OG IDRETT (årsstudium) i Trondheim - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.929 studier Skoler 2.886 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 351 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Pedagogikk - årsstudium - 1-årig - Trondheim Om årsstudium i pedagogikk. Årsstudiet tar for seg. Psykologi årsstudium nettbasert. Ledelse, nettbasert. - årsstudium, 1 år. Psykologi profesjonsstudium. - 5 år. Tromsø Lokalt opptak. Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium. Lavere nivå. Lokalt opptak. Psykologi - årsstudium . Årsstudium. Varar i 1 år og passar best for deg som vil studere meir. Helse og psykologi. Bachelor

Active Education var den første skolen i Norge som etablerte Årsstudium Personlig Trener på 60 studiepoeng med nettbasert teori i 2009. Siden den gang har vi utviklet nye og innovative digitale læringsmetoder, og vi er nå stolte over å kunne tilby interaktiv undervisning også for den praktiske delen av utdanningen Høgskolen i Molde lanserer nettbasert årsstudium i logistikk og risikostyring. Studiet er skreddersydd for permitterte og arbeidsledige som vil sanke studiepoeng i en fei. HiMoldes forrige satsing på et nettbasert årsstudium viste seg å bli en knallsuksess. I vår var det nettbaserte årsstudiet i IT høgskolens suverent mest populære studieprogram Årsstudium i idrett og Adventure Studiepoeng 60 Varighet 1 år Organisering Heltid Studiested Molde Beskrivelse. Årsstudium i Sport og Adventure er et Årsstudium i Idrett, med spesialisering innen «adventures» i idrett. Studiet følger oppbygningen til et årsstudium i idrett, og gir en spesialisering i «Adventure»

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium Ui

 1. For å søke studieplass må du registrere en søknad. Du må sende inn vitnemål og attester, og du må følge opp søknaden din. - Erfaringsmessig er det mange som venter til de siste dagene før søknadsfristen med å søke, sier Ingunn Egedius, informasjonsrådgiver i Samordna Opptak
 2. Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) gir en bred innføring i organisering, gjenfinning og formidling av ulike medieformer og tekster, der brukeraspektet står sentralt
 3. Et årsstudium i psykologi kan ikke brukes til så mye, spesielt ikke ettersom at dette årsstudiet har desidert flest eksamensoppmeldte i hele Norge, og det er derfor ikke en uvanlig kuriositet å pynte CV-en med. Det er beinhardt å komme inn på profesjonsstudiet, og det tar jo også ganske så mange år
 4. Utvikling av nettbasert årsstudium i Informasjonsbehandling Populærvitenskapelig sammendrag Gjennom prosjektet er det utviklet et asynkront nettbasert studietilbud i Informasjonsbehandling. Studiet ble gjennomført første gang stuieåret 2014-15, og omfatter seks nettbaserte emner på tilsammen 60 ECTS. Som del av.
 5. Emnetabell - Årsstudium i GIS - nettbasert Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester : S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) GEO1121: GIS Intro O: 10 GEO1261: Databaser og modellering O 10 GEO2311: Geografisk informasjonsbehandling O 10 GEO1251.

Statsvitenskap - bachelorstudium Utvekslingssemester 4. semester På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde eller femte semester (for de som tar praksisemne i fjerde semester). Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land Du lærer blant annet om hvordan idretten har blitt som den har blitt, forholdet mellom idrett og miljø, og om idrett, etikk og filosofi. Organisering og arbeidsformer: Utdanningen er lagt opp slik at du lærer å undersøke og formidle forholdet mellom idrett, individ og samfunn på en systematisk og vurderende måte Årsstudium Idrett, Active Education. Årsstudium Idrett i BRASIL og BALI med norske forelesere, norsk pensum og norsk eksamen! Studiet er organisert som to separate semester over et studieår. Første halvdel av studiet (14 uker) gjennomføres på vårt studiested i Brasil, mens andre halvdel (14 uker) gjennomføres på Bali Årsstudium i idrett og samfunn (60 sp) Studieprogram: Årsstudium i idrett og samfunn (60 sp) Programleder: Fiona Dowling: Språk: Programmet undervises hovedsakelig på norsk: Omfang: 60 sp: Hovedmål: Idrett og samfunn er et ettårig studietilbud/program der sentrale aspekter ved idrettens plass i samfunnet vil bli belyst. Filosofiske,. Studerer du Idrett Årsstudium ved Universitetet i Sørøst-Norge? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage

Årsstudium i kroppsøving/idrett eller lignende med tre ukers veiledet grunnskolepraksis kan gi opptak til 2. studieår. Tilleggskrav. Studiet har krav om politiattest. Se studieplanen 2020/2021 Usikker på hva du bør studere? Eller ønsker du å fordype deg i et fagområde du interesserer deg for? Ta et årsstudium i Oslo og få 60 studiepoeng som kan pakkes inn i en bachelor- eller mastergrad senere. Les mer her

Høgskolen i Nesna - www

Spesialpedagogikk - Årsstudium (nett) Høyskolen Kristiani

Årsstudium: Idrett : Generell studiekompetanse: 1 år: Idrett, kroppsøving og friluftsliv: Årsstudium: Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1 : Generell studiekompetanse: (Porsgrunn, Notodden, desentralisert eller nettbasert) Lærer: Generell studiekompetanse. Minst 35 skolepoeng samt 3 i matematikk og norsk. 4 år (deltid/nettbasert. Informasjonsfilm om årsstudiet i idrett og adventure ved Høgskolen i Molde. Hør fra vår faglærer Ole Martin Kleivenes. Informasjonsfilm om årsstudiet i idrett og adventure ved Høgskolen i Molde. Hør fra vår tidligere student Anniken Obaidli årsstudium kan være lagt opp veldig forskjellig, så hvis det er noen spesielle årsstudium du tenker på, bør du se på nettsidene til universitetet eller høyskolen som tilbyr det. Generelt sett er det ofte undervisning hver dag med obligatorisk oppmøte på høyskoler

Idrett og kroppsøving Høgskulen i Vold

Vår mest komplette PT-utdanning som nettstudie med samlinger i Oslo. Årsstudium i personlig trening dekker det nasjonale kompetansekravet, og er et naturlig valg for deg som ønsker å lykkes som personlig trener i Norge. • Varighet på 1 år • 60 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)* • Lånekasse-støtte på opptil kr 116.369,- kroner* Priser nettbasert gjennomføring. Heltid: 69 000,-Deltid: 81 600,-Høyskolekurs: 12 225,- per kurs; Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. BI er en uavhengig kunnskapstiftelse Årsstudium Reiseliv og opplevelser Årstudiet Reiseliv og opplevelser er et yrkesrettet høyere utdanningstilbud som kvalifiserer til 60 studiepoeng. Studiet er samlings- og nettbasert, og kan tas på deltid over to år i Svolvær, Narvik, Mo i Rana eller Stjørdal. REGISTRER SØKNAD OM RESTPLASS HER! Studiet byr på en variert studiehverdag IDRETTSPSYKOLOGI. Idrettspsykologi er læren om, og studiet av, menneskers atferd og psykologiske prinsipper i idrettskonteksten. Det er også kunnskap om, og bruk av, mentale verktøy med hensikt å forbedre (mentale) prestasjoner.Siden vi fokuserer på og er opptatt av prestasjoner, gjør det fagfeltet anvendbart for alle som ønsker å forbedre seg eller prestere (i noe) Årsstudium i bedriftsøkonomi. Deltid 60 studiepoeng. Søknadsfrist: 15.04.2020. Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus

Bli student ved Høgskolen i InnlandetHøgskolen i Innlandet

Medie- og dokumentasjonsvitenskap - Nettbasert førstesemesterstudium (30 stp - Varighet 1 semester) Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap årsstudium (60 stp - Varighet 1 år) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - Bachelor (180 stp - Varighet 3 år) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - Master (120 stp - Varighet 2 år Hei. Har søkt Norges idrettshøgskole nå (årsstudium idrett), men vet ikke helt om jeg skal ta det som førstevalg. Jeg skal ta en operasjon i slutten av mai, og jeg må holde meg i ro, så jeg rekker ikke opptaksprøva. Det jeg lurer på er om det er noe vits å utsette operasjonen, om jeg har en sjans.. Årsstudium idrett Ingen innlegg. Ingen innlegg. Startsiden. Abonner på: Innlegg (Atom) Følgere. Om meg. Ida Natalie M. Haug Vis hele profilen min.

 • Skinnfell med trykk pris.
 • Ytteren kiropraktorklinikk.
 • Norge rundt billett eurobonus.
 • Mercedes unimog 2017.
 • Restaurant bislett.
 • Sibirien kältester ort.
 • Kjell ola kleiven kone.
 • Hamar by.
 • Telefonnummer die nicht im telefonbuch stehen.
 • Tutuapp android pokémon go.
 • Papayasalat thailand.
 • Odkrycie 2017 cda.
 • Chrysler 200.
 • Arkivverket trondheim.
 • Kortikalt infarkt.
 • Omplassering av hunder bergen.
 • Vaskeri volda.
 • God morgen norges grovbrød.
 • Hva er rehabilitering og habilitering.
 • Forslag til bønn.
 • Stadtleben wiesbaden.
 • Videos von kikaninchen.
 • Bilder av stavanger.
 • Kirkebok os.
 • Hva betyr kognitiv.
 • Bardøla basseng.
 • Cafe hamburg winterhude.
 • Judy garland 1969.
 • Felix herngren leo herngren.
 • Årnes møbler langleite.
 • Liverpool tickets prices.
 • Cyclocross gepäckträger ösen.
 • Singles mkk.
 • 16k auflösung fernseher.
 • Skien natur.
 • Horoskop codzienny.
 • Vondt i korsryggen etter løping.
 • Tiemi ddr.
 • Youtube musik hören simone.
 • Resa runt i japan.
 • Namibia rundreise selbstfahrer.