Home

Hva var det typiske ved vikingferdene på 800 og 900 tallet?

Det såkalte landnåmet, som innebar at vikingene sikret seg landområder, star­tet i vesterled på Shetland, Or­kn­øyene og Færøyene om­kring 800. Det fortsatte noen årtier senere på Hebridene og øya Man i Irskesjøen. Fra Or­kn­øy­ene, Shetland og Vestlandet dro folk for å bosette seg på Caithness i Nord-Skottland på slutten. Vikingferdene på 800 og 900 tallet Utover på 800-tallet organiserte vikingene seg i større hærer, og fra 850-tallet overvintret de i England, Irland og Frankerriket. Det såkalte landnåmet, som innebar at vikingene sikret seg landområder, startet i vesterled på Shetland, Orknøyene og Færøyene omkring 800 Vikingtogene og vikingenes handelsruter på 800- og 900-tallet Ved utløpet av vikingtida var det omkring 25 000-30 000 bondegårder innenfor Norges nåværende grenser. Utifra dette antar vi at folketallet var omkring 185 000 mennesker. Nå ble det produsert så mye i Norge og det bodde så mange mennesker her, at det var mulig å bygge en statsorganisasjon på det. Rikssamlingen og statsutviklingen begyn Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca. 800 til ca. 1050. Historisk sett regnes den mer spesifikt fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066.. Selv om det første vikingangrepet i England fant sted i Portland i 789, er det imidlertid med plyndringen av klosteret på Lindisfarne i 793 at vikingene for alvor dukker opp i europeisk historie Hva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-tallet? Hva menes med vikingferder i vesterveg og austerveg? Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongsmakt i Norge

Vikingferdene - Norgeshistori

 1. Vikingferdene og utbredelsen av reisevirksomheten er det klareste skillet mellom vikingenes samfunn og de foregående og etterfølgende. Det er uvisst hva som var årsaken til vikingtoktene og reisene deres, og to teorier er mangel på dyrkbar jord og et stadig økende folketall. Det hendte at vikingene både herjet, handlet og bosatte seg for.
 2. Avgrensning av vikingtiden. Den angelsaksiske krønike nevner et mulig vikingtokt i Dorset i 787 e.Kr., men tradisjonelt sett er det angrepet på klosteret på Lindisfarne i 793 som har vært regnet som starten på vikingtiden. Arkeologiske kilder antyder imidlertid at nordboere drev handel og kanskje også plyndring i Europa også før denne tiden
 3. Hva var det typiske ved vikingferdene på 800-900 tallet? På begynnelsen av 800-tallet seilte vestlendinger som hadde slått seg til ro på Shetland, Orknøyene og Færøyene, videre sørover og ryddet gårder på Hebridene, i Nord-Skottland og på østsiden av Irskesjøen
 4. Somjeg skriver i innelegget mitt i den tråden må vikingferdene ses i sammenheng med den generelle ekspansjonen og befolkningsvektsten i Europa under tiden ca. 600-1350, hvor nye landområder stadig ble tatt i bruk for jordbruk og handel. Dersom man bor innerst i fjord på vestlandet er det ikke så lett å ta i bruk ny jord, så derfor må.

Perioden fra år 800 til 1130 i norsk historie dekker vikingtiden og tidlig middelalder. Historikere og arkeologer kan være uenige om når skillet mellom vikingtiden og middelalderen bør settes, men som regel dateres dette til første halvdel av 1000-tallet. Det er flere historiske prosesser som skjer fra rundt 800 til 1130, og som gjør det fruktbart å se perioden under ett, for eksempel. Norges ansikt var vestvendt, mot de store hav og dets øyer. Det var nordmennene framfor alle andre skandinaver, som både før og i vikingtiden trosset den veldige, isgrå, stormende Nord Atlanteren, og vel å merke gjorde dette til å begynne med uten kjennskap til hva de kunne vente å finne EKSPANSJON: Ytre landnåm vikingraid (ca. 790 - ) bosetninger (ca. 840 - ) kolonisering/landnåm (ca. 870 - ) del av europeisk politisk arena (ca. 910 - ) EKSPANSJON: Årsaksfaktorer Befolkningsøkning skips- og våpenteknologi maktkonsentrasjon / behov for ytre ressurser krigerkultur, status basert på ære og politisk nettverk Økt handelsvirksomhet Lite organisert motstand i Europ

Vikingferdene på 800 og 900 tallet - stykke-kjente

 1. Hva ville vært den mest høyteknologiske oppfinnelsen for tusen år siden? De hurtiggående vikingskipene, kanskje? De avanserte konstruksjonene bidro i hvert fall til å knytte kulturelle bånd i Europa, og de var svært viktige når det gjaldt å samle den nordiske befolkningen.. Vikingene satte sitt preg på Nord-Europa for alltid, og rester av deres kultur kan forvandle enhver ferie til.
 2. 8 Hva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-tallet? 9 Hva menes med vikingferder i «vesterveg» og «austerveg»? 10 Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongsmakt i Norge? 11 På hvilke måter fikk Håkon den gode i stand et godt samarbeid med bøndene? 12 Hvordan utnyttet kirken Olav Haraldssons død på Stiklestad? 13 Vis.
 3. Hvilke kulturelle forskjeller var det på den norrøne kulturen og den vesteuropeiske kulturen? Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker Hva er kjernestoff og tilleggsstoff? Læringssti. Europeisk middelalder Kjernestoff. Norsk middelalder Kjernestoff. Samfunnsforhold og.

Skriv et svar til: vikingferdene. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn. Har du ikke en bruker Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg Selv om befolkningspress og politiske konflikter kan underbygge migrasjonene på slutten av 800-tallet og 900-tallet, kan ikke dette kaste lys over den tidlige utviklingen. Og selv om vikingtidens plyndring og handel utvilsomt førte store rikdommer til Skandinavia, så var dette noe som vokste frem og fikk omfang først etter midten av 800-tallet På slutten av 900-tallet og opp gjennom 1000-tallet ble freden avløst av nye vikingangrep som til slutt resulterte i at vikingene erobret hele England i 1016. Søren Michael Sindbæk mener det hovedsakelig var danske vikinger som sto bak dette: - Det var ganske sikkert danske vikinger som var mest involvert i erobringen av England

 1. Vikingtiden, i Norden betegnelse på tidsrommet ca. 800-1050 (tidlig middelalder). Perioden har fått navn etter vikingferdene (se viking). Det første kjente vikingangrepet ble foretatt mot klosteret Lindisfarne i Nord-England i 793. Den tradisjonelle oppfatningen har vært at vikingaktiviteten i vest var preget av plyndring mens vikingferdene østover i langt høyere grad var handelsferder
 2. Vikingtiden begynte på slutten av 700-tallet, da de første skandinaviske vikingene dro ut i verden på jakt etter rikdom, makt og ære. For det kristne Europa ble angrepet på klosteret Lindisfarne i 793 et av de første, alvorlige skrekkeksemplene på vikingenes evner
 3. 30 Hva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-tallet? 31 Hva menes med vikingferder i «vesterveg» og «austerveg»? 32 Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongsmakt i Norge? 33 På hvilke måter fikk Håkon den gode i stand et godt samarbeid med bøndene? 34 Hvordan utnyttet kirken Olav Haraldssons død på Stiklestad? 35 Vis.
 4. erende religionen
 5. Vikingkvinner. Det var store forskjeller mellom kvinner og menn i vikingtida. Vikingkvinnene hadde likevel en sterkere posisjon enn kvinner andre steder i Europa på denne tida. Som husfrue og øverste ansvarlig for husholdet i en familie, hadde vikingkvinnen mye makt. Men - kvinner kunne også være prestinner og håndverkere. De kunne drive med handel og være skalder
 6. Vikingferdene og utbredelsen av reisevirksomheten er det klareste skillet mellom vikingenes samfunn og de foregående og etterfølgende. Det er uvisst hva som var årsaken til vikingtoktene og reisene.. «Vikingferdene» - Norgeshistorie.no. Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Andersen, Per Sveaas & Norseng, Per G.

Hvorfor drar vikingene ut? Folketallet i landet økte og tilgangen på jord minsket, dermed ville de muligens finne andre måter og skaffe penger/resurser på. Når de byttet ut de gamle skipene som ble rodd, med seilskip kunne de forflytte seg mye lettere til andre land. Ute i Europ 15: Vest mot øst - Den kalde krigen. 16: Norge fra gjenreisning til oljerikdom. 17: Brennpunkt Midtøste

Kristne handelsfolk fikk ofte handelsfordeler i det kristne Europa, og fra 800-tallet og utover var det nok mange skandinaver som lot seg døpe av strategiske grunner. Det er likevel ingen grunn til å tro at folk flest hadde god kjennskap til inn­holdet i kristendommen før langt inn på 1100-tallet, for det var først da den landsomfattende kirkebyggingen kom i gang Den generelle oppfatning om at det bare var vikingene som på 800- og 900-tallet la kirkene i ruiner må også korrigeres. Frankerne foretok selv kirkeødeleggelser. Det passet vel senere krønikeskrivere å skylde på skandinaviske vikinger. Men i noen av tilfellene var skandinaver ikke innblandet i det hele tatt Vikingene på hjemmebane. Publisert mandag 23. oktober, 2017. Cameron Balbirnie går bak det typiske bildet av vikingene som noen råbarkede, hedenske plyndrere og undersøker hvem de skandinaviske inntrengerne egentlig var.. Et av den kollektive bevissthets mest kjente bilder på vikingtiden er langskipet - med dragehode, rader av skjold og stort, kvadratisk seil

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Slike rekkeildsteder er bare kjent fra samisk kultur, og opptrer i vikingtid og middelalder. Denne boplassen blir derfor et nytt og helt sentralt element i diskusjonen omkring samenes sørgrense som ble ført i. Skorsteinen kom til det nordlige Europa på 800 - 900 tallet. På 1300 tallet ble det vanlig blant adelen med skorsteiner på husene sine. I begynnelsen av 1500 tallet ser man at de første skorsteinene gikk opp gjennom taket. Noe senere kom kakkelovner og jernovner som var forbundet med pipa gjennom et rør

Vikingtiden i Norge - Wikipedi

For meg var det ofte en ålreit måte å avveksle lesingen på. Det kan være lurt på tenke litt over hva man er på jakt etter før man begynner å lese. Du er jo interessert i samfunnet, styre, religion og kontakt med Europa, og hvordan det endret seg fra 700-tallet til 1200-tallet Det er fra England eller Irland på 900-tallet, og det viser jo tydelig kontakten mellom Norge og britene i vikingtiden, sier Strindholm. LES OGSÅ: Dette menneskebeinet er mer enn 6000 å Det var bygget opp av tre lag, først et flettverk av kvister, deretter et lag med torv, og øverst et lag med byggstrå. Det var dører i begge ender av huset, som gjerne også var laget av kvistverk med en treramme rundt, og med ulike typer låseanordninger. Rommet i huset var tredelt. I midten dominerte ildstedet, en flat uthulet steinhelle. - Ta det med ro, det er ikke så mange andre som vet hva ordene betyr. Ja, det er vel nesten bare oss som sitter her og noen få til i landet, sier Gunnar Eldjarn. LANGSKIP: Draken Harald Hårfagre begynner å likne et ekte krigsskip fra 900-tallet. Gunnar Eldjarn Hemmelig men jeg er født og oppvokst på og ved sjøen, sier Andreassen.

Vg2 Historie Kap 4 Flashcards Quizle

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Litteraturens historie vedrører den historiske utvikling til litterære tekster i prosa og poesi; tekster som har til hensikt å underholde, opplyse eller instruere leseren eller lytteren.Det angår også utviklingen av de litterære teknikker som benyttes av disse tekstene for å kommunisere. Ikke all skrift er litteratur eller skjønnlitteratur.En del nedtegnede tekstmaterialer, som. Det som nå er Irak, var en gang Cradle of Civilization in Ancient Mesopotamia og kulturen i Sumer, der skriving og hjul ble oppfunnet. På 800- og 900-tallet presiderte den islamske abbaside kalifen det som den gang var en av verdens rikeste sivilisasjoner Kjente naturalistiske verk. Vi valgte å utgangspunket i Realsismen og Naturalsimen og problemstillingen var å ta utgangspunkt i to eller flere tekster og drøft hvilke realistiske og naturalistiske trekk som kommer til syne i disse litterære. mars 1905) er rekna for å vere ein av dei kjente naturalistiske verk fremste naturalistiske forfattarane i Noreg.Skram var fødd på Askøy, men. - Det mest typiske er at veven står oppreist mot en vegg, Ut gjennom hele 800-tallet var kaupangen ved Viksfjord Norges hovedhavn for eksport og import. Noen tiår inn på 900-tallet fant de siste begravelsene sted på Kaupang, og det blomstrende vikingsenteret ble liggende igjen som en spøkesesby

Hvem var vikingene og hva er spesielt for vikingsamfunnet

Vikingtiden - Wikipedi

Det var ikke før materialet ble analysert på anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo at det ble snakk om at det kunne ha vært to individer i graven. De som ser mye CSI på tv tenker muligens at anatomer med letthet burde kunne identifisere antall individer i en grav - men i dette tilfellet var skjelettet eller skjelettene så ødelagte og mangelfulle at det må ha vært. Du er her: Hovedsiden > Grunnbok > LÆRERRESSURSER > Kart og grafer > Eldre historie Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under Til læreren i de ulike kapitlene

Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä Hei kjære lesere! Ordforrådet på nynorsk og bokmål har ikke store ulikheter. De fleste ordene skrives på samme måte, men på noen punkter finnes det forskjeller. I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte Norsk litteratur er litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til eddadikt og skaldekvad fra førkristen tid på 800- og 900-tallet med diktere som Brage den gamle og Øyvind Skaldespiller.Med innføringen av kristendommen rundt år 1000, kom Norge i kontakt med den europeiske middelalderkunnskapen, hagiografi- og. Hva du kan se i Kenya: topp 15 attraksjoner som er verdt hvorav de fleste er typiske for den afrikanske savannen. Det er 400 fuglearter i parken, og det er grunnen til at fuglekikkere i gaseller og antiloper, men de mest populære innbyggerne i parken blant turister er løver. De lever i store stolter, og på dagtid driter de seg i.

Du er her: Hovedsiden > Påbygging > LÆRERRESSURSER > Kart og grafer > Eldre historie Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under Til læreren i de ulike kapitlene Det viktigste fenomenet som fant sted i landene i Polen i tidlig middelalder, så vel som andre deler av Sentral-Europa, var vest-slavernes ankomst og permanente bosetting . De slaviske migrasjonene i området av det nåværende Polen startet i andre halvdel av 500-tallet e.Kr., omtrent et halvt århundre etter at disse områdene ble fraflyttet av germanske stammer som flyktet fra hunerne

En ting er hva det forestiller og hva det betyr, men noe helt annet er måten det er gjort og vist på. I denne figuren er Maria den yndigste unge kvinne, så skjønn og vakker, med et ansikt så fylt med en helt overjordisk godhet, og et uttrykk som fortelller oss om en kjærlighet så uendelig betingelsesløs og fri for fordommer og krav Det var slik militær og politisk system kalt føydalisme, som vokste opp i Karol Reich kjerneområde for 800 - og 900-tallet. Føydalsamfunn lignet en pyramide med konger og keisere på toppen og bønder som den brede basen Vinland er det navnet Leiv Eiriksson ga et landområde han oppdaget da han ca år 1000 seilte fra Grønland til dagens østkyst av Nord-Amerika.. Ifølge sagaene lå Vinland sør for Helluland og Markland.Klimaet beskrives som behagelig, snø falt ikke om vinteren, landet var frodig og rikt fisk og dyreliv, og det vokste mengder med spiselige vinbær () De hellige martyrer fra Den tebanske legion (Legio thebaica) (Alkateeba alTeebia eller Alkateeba al-sa'eedia) er etter alt å dømme historiske personer som led martyrdøden for sin tros skyld i Sveits på slutten av 200-tallet (eller begynnelsen av 300-tallet). Det skjedde i forfølgelsene under keiser Diokletians (284-305) medregent i vest, Maximian Herculeus (286-305)

Rouen. Cruiset fortsetter og vi nyter en avslappende formiddag om bord før vi kommer til Rouen etter lunsj, Normandies historiske hovedstad. Rouen var vikingenes hovedstad i Normandie på 800-tallet, men er best kjent som byen der Jeanne d'Arc ble fengslet og brent på bålet i 1431. Bykjernen består av gotiske bygninger, bindingsverkshus og flere vakre kirker På 800- og 900-tallet ble det opprettet større og mindre konge­dømmer. Noen av de større byene ble bystater med eget styre. Dubrovnik har for eksempel en historie uavhengig av det øvrige Kroatia. Byen ble en stor­makt på havet. Det samme gjorde imid­lertid Venezia fra 1000-tallet og frem­over, noe som fikk store følger for kyst­byene

Vikingtiden og middelalderen i Norge Flashcards Quizle

Årsaker til vikingenes ferder - Historie - VG Nett Debat

var fra en kvinne. Det var en kvinnegrav. Og ski og pil og bue er tradisjonelt jaktutstyr. Det var en kvinne som jaktet, og hun fikk utstyret sitt med seg i grava. Så også kvinner var jegere og kunne gå på jakt. Hva som drepte den kvinnelige jegeren, er ikke kjent. Men gravfunnene tyder på at folket hun tilhørte, hadde en forestilling om Det var ikke det marginale fænomen, hun gjorde det til, de særskilt vern av eiendom på 900-tallet, og ser bort fra arkeologi - og er påståelig. får ikke vite hvilke data den bygger på. Det er uklart hva som binder de antatt underordnede gårdene til hovedgårdene Det islandske Alltinget ligger koselig til ved en liten park på den ene siden og en sjø på den andre. Både Island og Alltinget har en historie som strekker seg langt tilbake i tid. Landet, som på 800- og 900-tallet ble bebodd av norske og keltiske (skotske og irske) innflyttere, kan skryte av å ha verdens eldste fungerende lovgivende forsamling, Alltinget

Det spirer ikke uten frost, og ble dermed ikke dyrket på Balkan og i Middelhavsområdet, som tjener som en «bro» mellom Anatolia og resten av Europa. Enkeltfrø av rug sammen med annet korn (som hvete) er funnet en rekke steder, og andelen økte så gradvis , noe som tyder på at man uavhengig oppdaget at «ugresset» var en gunstig jordbruksplante og selv startet å bevisst kultivere det. Det sørøstlige hjørnet av Europa består av halvvøya Balkan. Ikke bare finner man noen av Europas minst besøkte destinasjoner på Balkan, man finner også mange av verdensdelens billigste land å reise rundt i. Selv om det er noen uenigheter angående regionens avgrensning, regnes Balkan vanligvis som landene Hellas, Bulgaria, Albania, Makedonia (FYROM), Kosovo, Bosnia-Hercegovina. Var litt skeptisk ved første bestilling da de ikke hade varer på lager, og jeg har blitt lurt før på andre steder, men det viste seg å fungere fint. Bestilte igjen nå og har ventet en stund, men med god oppfølging. Selv om det blev litt feil i bestillingen så fikk jeg utrolig god hjelp og alt ser ut til å løse seg fint Både Ottars produkter, og måten de ble fraktet på, over store avstander til sentrale handelsplasser i Skandinavia, England og kontinentet, er typiske for måten det det internasjonale varebytte i vikingtid og tidlig middelalder fant sted: Det var et varebytte av, for og mellom stormenn, motivert av behovet for å opprettholde makt og status

Vikingferdene på 800 og 900 tallet

Knórren var vikingenes lastebåt og handelsskip Vikingskip og dens typer June 29, 2016 June 30, 2016 Det har vært flere arkeologiske funn av vikingskip av alle størrelser, som gir kunnskap om håndverk som ble lagt inn i bygningen dem. Det var mange typer vikingskip, bygget til ulike formål; den mest kjente typen er trolig langskipe Study Middelalderen flashcards from Karoline Øijorden's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Study Historie kapittel 3 flashcards from Oda :)'s Rjukan vgs class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Begynnelsen på en mer vitenskapelig undersøkelse av skjønnhet generelt er forbundet med navnet Pere Buffier (se First Truths), form og illustrerer hans teori ved det menneskelige ansiktet. Et vakkert ansikt er på en gang det vanligste og mest sjeldne blant medlemmer av arten

Middelalderen er en periode i Europas historie der går fra 400-tallet frem til og med 1400-tallet. Den begyndte med det Vestromerske Riges fald og overgik til renæssancen og opdagelsestiden.Middelalderen er mellemperioden mellem de tre traditionelle dele i den vestlige historie: antikken, middelalderen og moderne tid.Middelalderen bliver underinddelt i tidlig middelalder, højmiddelalder og. Vikinger (fra norrønt víkingar) var nordiske søfarere, der rejste, plyndrede og handlede i Nordeuropa.De kom primært fra Skandinavien og rejste over et stort område i Nord-, Central- og Østeuropa. Vikingetiden varede fra slutningen af 700-tallet til sent i 1000-tallet. Termen bruges på mange sprog om de indbyggerne i de samfund, som fandtes (og findes) i vikingernes hjemland Poesi, mytologi og middelalderliv 228 sider Utgitt 2014 (denne utgaven) Cappelen Damm Norrønt/Nynorsk Originalt nedskrevet på norrønt på Island på 1200-tallet. Lest 31.januar 2017 Dette er en ganske ny utgave av den eldre Edda i fire bind, der Bind I inneholder de to mest kjente diktene, Voluspå og Håvamål. Bind II er med Gudedikt, Ban Definitions of Viking, synonyms, antonyms, derivatives of Viking, analogical dictionary of Viking (Norwegian

100 e.Kr., etterlot sparsomme skriftlige poster. Noen stein- og treskurver runer har overlevd, men detaljerte historier som blir referert til som Sagaene regnes ikke som pålitelige rapporter, for det meste skrevet av ofre for brutale angrep århundrer etter faktum var. Heldigvis kaster ny vitenskapelig analyse, radarscanninger og dokumentasjonsteknikker nytt lys på gamle gåter Hvis noen i slekten blir myrdet, hevnes drapet ved å drepe gjerningsmannen selv el. noen av hans slektninger. Har eksistert over hele jorden, i Norge til midten av 900-tallet. Forekommer fremdeles, bl.a. på Korsika og Sicilia (her brukes begrepet vendetta)

Norsk historie fra 800 til 1130 - Store norske leksiko

Denne makten kan ha vært de danske kongene, for Viken var under dansk kontroll flere ganger på 800- og 900-tallet. Her satt det heller ikke norske konger. Oslo kan ha blitt grunnlagt som et militært brohode og handelssentrum i årene etter Håkon den godes død (ca. 960). Dette kan ha skjedd en gang mellom 960 og 985 Svartedauden var det første utbruddet av en pest-pandemi (epidemi med eksepsjonelt stor utbredelse) som rammet store deler av Vest-Europa og deler av Asia i perioden 1346-1722. I Norge herjet pesten mellom 1349 og 1654. Pest er en bakteriell infeksjonssykdom som har stått bak de mest alvorlige epidemiene i verdenshistorien Mål for elevene: · Bli kjent med typiske trekk ved Opplysningstiden · Bli kjent med Ludvig Holberg og en av hans tekster · Øve på tolkning og analyse · Skrive en kreativ saktekst 1. økt. 1 Mål for time Siden opplysningstiden ledet til flere revolusjoner og store omveltninger i flere land, kan det være fristende å lese Jeppe paa Bjerget som at Holberg driver samfunnskritikk og at han.

arkeologi. I vikingtidsbyen Kaupang ble det i all hovedsak støpt typiske skandinaviske draktsmykker. Smykkene er godt kjent, takket være at mange mennesker ble gravlagt fullt påkledd, og at smykker ble lagt ned i innsjøer, på fjellhyller eller gravd ned i jorda Gravfeltet ble tatt i bruk som et kristent gravfelt sent på 800-tallet, og på 1000-tallet ble det Dette gravfeltet var i bruk fra siste halvdel av 900-tallet til tidlig på 1000-tallet. 2011) og et annet ved Krusebacke (se figur 4) Et hovedspørsmål for arkeologene fra VejleMuseerne er nå om det imponerende anlegget ved Erritsø virkelig forsvant ut av sagaen på 800-tallet, eller om det også var i bruk senere i vikingtiden. For bare 40 km i luftlinje fra Erritsø ligger Jelling med Harald Blåtanns kongsgård fra 900-tallet

Vikingferder vikingtokt vikingskip - Avaldsne

Lageråen (Lageraaen) er en gård i gamle Vang kommune, i dag Hamar.Gården ligger i et flatt lende, ca. 230 meter over havet ved elva Lageråa.Artikkelen om gården bygger Torgeir Lageraaens mappeeksamen i gardshistorie ved Høgskolen i Volda, Historisk institutt: Gården Lageraaen fra de tidligste tider. Hvilke sosiale og økonomiske følger fikk «det store hamskiftet» for denne. Utvandrerne fra Norge til Island tok med seg denne skikken på 800- og 900-tallet. Den islandske Eyrbalken (kap. 37) skriver om afréttir I 1648 ble svedjebruk forbudt ved lov i Norge. Det var også diskusjoner rundt avsviing av Formålet vil variere avhengig av hva vi ønsker å ta vare på og hva vi på sikt vil oppnå med vernet Ifølge denne kilden var det til sammen 70 «bøydelapper» i Vefsn i 1733, men det sies lite om hva disse samene levde av. Elsvatn har gjennomgått folketellinga fra 1801 og funnet at det bor samer på en rekke gårder i Vefsn, bl.a. på Bjørnågåsen, i Ravassmarka, på Granåsen, på Jordbekksletten, på Straum ved Fustvatnet, i Skitvegmarka (nåværende Sandvik), ved Mjåvatnet og på. Her opplyser ord og ikon gjensidig hverandre, eller som det 7. økumeniske konsilet i 787 uttrykte det: «Det som ordet kommuniserer ved hjelp av lyd, viser ikonet taust gjennom bildet» (fig 6). Ikonkunsten øser av, og er forpliktet på, den guddommelige Åpenbaringen

Vikinger Vikingtiden i Norge - Ferie i Norg

Innskriften er datert til 800-900-tallet, og er ristet på en runesten av gneis. Stenen står på Museet på Sønderskov. Stenen har et lite ansikt, ofte kaldt Malthodet, innhugget til høyre for den lodrette linjen med Futhark. Maltstenen kan derfor med litt velvilje, kalles en maskesten Pipin og Arnulf regnes dermed som stamfedrene til det karolingiske dynastiet, for Ansegisel og Begga ble foreldre til Pipin II av Herstal (Héristal) (frankisk hushovmester 687-714), og Pipins utenomekteskapelige sønn var Karl Martell (716-41), som igjen ble far til Pipin den lille (741-68; konge fra 751) og bestefar til den salige keiser Karl den store (768-814; keiser fra 800) Det som bør gjøres i Andorra er obligatorisk - å mestre en av vintersportene, sitte i en bar i fjellsiden, besøke lokale museer og shoppingsentre, kjøpe suvenirer, for eksempel sigarer, eller skiutstyr til konkurransedyktige priser, slappe av på et av kurstedene . Hva skal du se i Andorra? De mest interessante og vakreste stedene, bilder. Osroene oldtidslandskap i Mesopotamia og Syria Ostmark 1 markgrevskap; 2 det nazistiske navnet på Østerrike da landet var innlemmet i Tyskland (ostrogoter, se østgotere) Ostrolenka slagsted i Polen 1807 og 1831 (Othman tyrkiske sultaner, se Osman) Ottar fra/frå Hålogaland (800-tallet) norsk høvding og sjøfarer Otto tysk-romerske keisere.

Historie vg 2 og 3: Repetisjonsspørsmål til kapittel 4, bokmå

Den norske rettsstaten vokste frem på 800- og 900-tallet. I landskapslovene fra 1100- og 1200-tallet og i Magnus Lagabøtes lands- og bylov fra 1270-årene finnes lovregler om en slags rettshjelper. En part kunne møte med «màlsmaðr» som fullmektig i tvister i retten. 2 Det var imidlertid ikke e På slutten av 900-tallet begynte tilbakegangen for Khazaria. Romania og Polen og blandet seg med de jødiske miljøene som allrede var der, og som hadde blitt til ved emigrasjon vest og sørfra i På 1950-tallet ble det forsket mye på å finne det typiske jødisk fingeravtrykket, og fra 1970-tallet har de vært på leting etter det.

Historie Vg2 og Vg3 - Vikingtiden - NDL

Men huset kaster ikke bare lys over funksjoner og aktiviteter inne i huset, det spiller også en viktig sosial rolle utad i samfunnet: Ved at hus representerer en investering i tid, penger og ressurser, kan bygninger gjennom deres utformning og plassering demonstrere makt og sosial prestisje, eller signalisere tilhørighet til en gruppe, et sted, en tradisjon osv Et godt eksempel på dette er. En slik tanke passet godt til den germanske tradisjonen med å fjerne de herskere som ikke leverte velferd og fred. Det var ikke uten grunn at Civitas Dei var Karl den stores favorittbok. Da paven i år 800 salvet Karl den store og satte kronen på hodet hans, kunne det ved første øyekast virke som en stor seier for romerkirken

Interiøret er like interessant som det har blitt restaurert til hvordan det ville ha sett ut i 1910 da dronning Amélia tilbrakte henne i natt i Portugal før hun flyktet til Brasil på grunn av revolusjonen. Skogene som omgir palasset, fortsetter romantikkidealene med skjulte stier, utsmykkede funksjoner og flotte utsiktspunkter Her pa berget (Textbook) | Elisabeth Ellingsen and Kristi Mac Donald ved 91. blir 88. selv 88. mye 87. hun 86. enn 86. dere 85. norske 79. noe 77. dette 76. mellom 75. skulle 74. stor 68. fikk 67. kom 66. opp 66. slik 65. sammen 64. denne 58. norsk 56. kunne 54. tallet 54. hvordan 54. samtale 51. var det 50. som er 50. forhold 48. det var. Ha medynk med meg, Herre, for hele dagen kaller jeg på deg. Sal 86 (85), 1-3. Evangeliet i dag er om Peters bekjennelse ved Cæsarea Filippi: Simon Peter ordet, og svarte: Du er Messias, sønn av den levende Gud. Og Jesus svarte ham: Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene Vilt og vakkert er delt inn i temaer som redigeres etterhvert som nytt og aktuelt stoff dukker opp. Derfor kan et avsnitt se forskjellig ut fra tid til annen. Det betyr at nytt stoff nødvendigvis ikke er å finne under siste innleggsdato. Temaene dreier stort sett om mine interesser med hovedvekt på have Det var her i rundt 1207 at sufi-læreren Abu Said el Baji etablerte sin sufi-orden og slo seg ned, og tiltrekker mange beundrere og tilhengerne av hans forkynnelse. Da medlemmer av Husainid-dynastiet tok bolig her på 1700-tallet, hadde de med seg mange ledende musikere og forfattere på dagen Skjekrok sto det på veggen ved siden av den lille pinnen, og det gjorde meg ikke mindre interessert, for jeg hadde ingen anelse om hva i all verden en skjekrok var. Men den møysommelig utskårede lille flisen, var så forseggjort, og hadde en så tydelig bestemt utforming at det ikke var noen tvil om at dette var en høyst spesialisert liten redskap

 • Move artistic dome köln einverständniserklärung.
 • Intervall app med musikk.
 • Kw suspension.
 • Trailrock lodge.
 • Benoni sør afrika.
 • Hvor lang tid tar det å fly til tyskland.
 • Mensateria würzburg öffnungszeiten.
 • Julegardiner med dompapper.
 • Grove pannekaker.
 • Ferienwohnung südtirol mit pool und hund.
 • Lamborghini diablo vt.
 • Bursdagskalender iphone.
 • Nico d kone.
 • Kontrollspørsmål oppkjøring.
 • Bildebok for voksne.
 • St lucia caribbean.
 • Remington halvautomatisk hagle.
 • Bytte deksel på stikkontakt.
 • Jeans 2018.
 • Schottky diode.
 • Svarte ballonger.
 • Hämmerle bar ab 21.
 • Tec7 fog.
 • Lær deg å tegne.
 • Største elver i tyskland.
 • Brynildsen moss.
 • Gynekomasti kvinner.
 • Luftgevær konkurranse.
 • Messenger for desktop linux.
 • Juledekorasjon ute.
 • The julekalender dvd.
 • Klokkespill praha.
 • Singles leipzig de account.
 • Zulassungsstelle seelze öffnungszeiten.
 • Dm drogerie markt.
 • Wagyu nedstrand.
 • Passat alltrack 2018 pris.
 • Fornye eikekjøkken.
 • Ashwagandha life.
 • Die pest im mittelalter steckbrief.
 • Sky foo fighters.