Home

Sykdommer liste

Sykdommer og symptomer. Her finner du beskrivelser av sykdommer, tilstander og symptomer. Bruk søkefeltet eller listen og finn det du vil vite mer om Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev - om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptomer. Nedenfor er en liste over noen av de vanligste Derfor har vi laget en liste over de vanligste sykdommene som kan gi deg yrkesskadeerstatning. Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning. De vanligste årsakene til forgiftninger på arbeidsplassen er at man har vært utsatt for giftige stoffer over en viss tid og med et visst omfang Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser. Dette er en liste over biologiske virus og virusfamilier. Enkelte av virusene i listen er synonymer. Dersom det finnes en artikkel om viruset bør det opprettes en omdirigering

Sykdommer - helsenorge

 1. Førstehjelp Symptomsjekker Symptomer Sykdommer Graviditetsoraklet Animasjoner Skjema og kalkulatorer Kroppen vår Quiz Å leve med Forskning og intervju Ordliste. Emne. Familie . Barn Graviditet Seksualitet og prevensjon. Livsstil . Alternativ medisin Reise Egenomsorg Bildequiz uke 45. Trening
 2. Nedenfor ser du en klikkbar liste over sjeldne sykdommer. Klikk på en sykdom starter et søk i Helsebibliotekets søkemotor
 3. Klaffefeil/-sykdom kan enten være en stenose (for trang klaff) eller en insuffisiens (klaff som lekker). Metabolsk syndrom Er en definisjon på symptomer som kan øke faren for blant annet diabetes og hjerte- og karsykdommer
 4. Meldingskriterier for sykdommer i MSIS; Gruppe C. Dette er sykdommer der det er nødvendig med oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller. Meldingen inneholder avidentifiserte opplysninger. Den eneste sykdommen som overvåkes i gruppe C er influensaliknende sykdom
 5. Hun fremhever at ikke alle sykdommer nødvendigvis gir symptomer. - En del sykdommer gir ingen symptomer før sykdommen har utviklet seg langt. Dette kan gjelde for eksempel ved diabetesforandringer og grønn stær (glaukom). Sjekk om du er spesielt utsatt. Noen personer bør følge ekstra nøye med på synet sitt
 6. Finn din sjeldne diagnose i A-Å-listen. Her finner du en oversikt over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Sjeldentelefonen 800 41 710. Hverdager kl. 08:30 - 15:30. Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud
 7. 2. Svartedauden: Drepte en tredel av Europas befolkning. Antall døde: Rundt 200 mill. Kraftige indre blødninger, byller store som epler og koldbrann.. Før antibiotika var oppfunnet, slo pesten til med grusom og dødelig kraft og utryddet fra 1300- til 1700-tallet store deler av Europas befolkning i flere omganger. Sykdommen ble forårsaket av Y. pestis-bakterien, som overføres ved hjelp av.

Autoimmune sykdommer - NHI

MBI Møbius sykdom NAI Nail-Patella syndrom Ny på listen fra 01.01.2010 NHS Nance Horan syndrom Ny på listen fra 01.01.2011 NEV Nekrotiserende vaskulitt Ny på listen fra 01.06.2010 NEU Neutropeni, cyklisk NF2 Nevrofibromatose 2 NCL Nevronal ceroid lipofuscinose Ny på listen fra 01.01.2011 NPI Nieman-Pick syndrom NOO Noonan syndro Blodsykdommer er en fellesbetegnelse for sykdommer som utgår fra eller angriper de organene hvor blodet produseres og reguleres: benmarg, lymfeknuter og milt. Også blodpropp (trombose) hører med til blodsykdommene, men ved tradisjon er det bare blodpropp på venesiden og ikke arteriesiden som undersøkes og behandles av spesialister i blodsykdommer Akutte sykdommer. Akutt hjertesykdom. Symptomer. Smerte i bryst over 5 minutter. kan ha utstråling til venstre arm; Kortpustet/tungpustet; Kvalme, brekninger; Plutselig kraftløs eller slapp; Angst; Blek, kaldsvett hud; Bevisstløshet; Sirkulasjonssvikt; Førstehjelp. Ring 113 straks! Gi pasienten ro Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer En rekke av smittevernlovens rettigheter, plikter og tiltak er knyttet opp til at sykdommene er definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer. I tillegg fører det med seg rettigheter, som stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege 4 : Liste over 20 viktige kroniske sykdommer i allmennpraksis. Listen består kun av lidelser som alltid er kroniske. Sortert etter hyppigste forekoms

Liste over yrkessykdommer som kan gi deg krav på

Sykdommer hos menn. Tropesykdommer. Instillinger. Telefon +47 23 16 15 50. E-post. post@felleskatalogen.no. Postadresse. Essendropsg. 3 Postboks 5094 Majorstuen 0301 Oslo Besøksadresse. Essendropsg. 3 0368 Oslo Følg oss på. Disclaimer. Røttingen forteller at årsaken til at for eksempel influensa, som også kan føre til epidemier, ikke står på listen, er at fagfolk har langt mer kunnskap om den sykdommen. Infeksjonssykdommer som HIV/Aids , tuberkulose , malaria og denguefeber kan ifølge FHI også skape utbrudd, men er ikke med på listen fordi det allerede finnes legemidler eller gjøres mye for å utvikle legemidler.

Likevel, selv om de fleste har hørt om psykiske lidelser som schizofreni og tvangslidelser, er det en lang liste over andre psykiske lidelser som er svært merkelige og uvanlige. I dagens artikkel vil vi snakke om en liste over mindre vanlige psykiske lidelser som likevel påvirker vanlige folk. Merkelige og lite kjente psykiske lidelser: 1 Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer eller lidelser et menneske kan få som resultat av egen livsstil.Livsstilssykdommer blir ofte omtalt som vår tids store helseutfordring. Både folkehelseinstituttet og WHO bruker begrepet epidemi for å beskrive uroen over utviklingen.. Livsstil er en betegnelse for måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett.

Liste over virus - Wikipedi

Bakteriesykdommer - NHI

De fleste av årsakene til disse sykdommene skyldes faktorer ved livsstilen som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet Mer enn 200 omtaler av sykdommer. Akutt bronkitt hos barn. Alkoholmisbru Fullstendig liste over autoimmune sykdommer. Listen er delt inn alfabetisk etter kategorier basert på området som rammes av tilstanden. Synonymer på den autoimmune diagnosen vil stå i parentes dersom det finnes. Hjerte. Dresslers syndrom (p ostmyokardinfarkt syndrom) Myokarditt (coxsackie myokarditt) Subakutt bakteriell endokarditt (SBE) Nyr

C-sykdommer er sykdommer som det er viktig at Mattilsynet har oversikt over. Det kan være forholdsvis vanlig forekommende sykdommer eller mer sjeldne sykdommer. Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer bestemmes av forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr Sykdommen gir et misforhold mellom produksjon og avløp av væske fra øyet. Sykdommen er svært ofte ledsaget av forhøyet væsketrykk i øyet. - Hypotyreose (Lavt stoffskifte) Lavt stoffskifte er det folkelige navnet på syukdommen hypotyreose. Sykdommen skyldes at skjolbruskkjertelen produserer for lite av hormonet tyroksin. - Hørselsta Sykdommer. Adipositas (fedme, alvorlig overvekt) AIDS & HIV; Akutt bronkitt; Akutt nyrebarkbetennelse - glomerulonefritt; Akutt nyrebekkenbetennelse - pyelonefritt; Alderdoms-sukkersyke; Allergi overfor mat og allergiske kryssreaksjoner; Allergi type 1 (Overfølsomhet) Allergi, Kjæledyr; Allergi, Støvmidd; Allergiske kryssreaksjoner og matallerg Smitter allerede før sykdommen viser seg, og kan fortsette å smitte til etter at de siste blærene har forsvunnet og skorpene falt av. Barnet bør holdes hjemme inntil skorpene er falt av, og sårene ikke lenger væsker. Inkubasjonsperioden er opp til to uker. Les også: Fakta om brennkopper Sist oppdatert: 2/10/19Innhold1 Definisjon2 Ulike muskelsykdommer 3 Diagnose4 Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)5 Behandling6 Prognose7 Spesialister Definisjon Muskelsykdommer angriper muskelcellene slik at kraften svekkes. Kvinner, menn og barn i alle aldersgrupper kan angripes. De ulike muskelsykdommene skilles ved forskjellige symptomer,

(Hele listen over hvilke sykdommer vi frykter mest kan du lese nederst i saken). Det viser tall fra den omfattende rapporten Helsebarometeret til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) MedlinePlus lister makuladegenerasjon, en sykdom som reduserer øyets sentrale visjon, som en ledende årsak til redusert syn i amerikanere i alderen 60 år og eldre. Denne sykdommen ødelegger cellene i makula, som lar øyet å se fine detaljer, og påvirker enkle oppgaver som å se klart under lesing og bilkjøring. Forholdsregle Har du en familiehistorikk med opphopning av øyesykdommer som glaukom (grønn stær) eller macula degenerasjon (AMD) Kroppslige sykdommer som diabetes og forhøyet blodtrykk, kan gi synsproblemer og bør holdes under oppsikt

Sykdommen ble første gang beskrevet fra Skottland i 1984, men er nå rapportert å forekomme i Irland, Norge, Spania og på stillehavskysten av Nord-Amerika. En lignende sykdom er beskrevet fra Frankrike under betegnelsen sleeping disease. PD er karakterisert ved letargi, avmagring og degenerative forandringer i pankreas (bukspyttkjertelen) somme sykdommer gikk i første omgang ut på å bedre hygieneforholdene og opp­ lyse folk om hvordan sykdommen smittet. Rundt 1900 var strategien å isolere den syke for å hindre at friske ble smittet. Mye av nedgangen i dødeligheten før BCG­ vaksinen kom i 1920­åra, må tilskrives isolering av syke og generelt bedre hygi­ eniske forhold

Sjeldne diagnoser A-Å - Helsebiblioteket

Det innebærer kosthold, fysisk aktivitet, forhold til nikotin, alkohol og andre rusmidler, døgnrytme, søvn og stressnivå. Samtidig finnes det ingen fasitsvar på hva som kan defineres som livsstilssykdommer, og det er derfor heller ikke laget en konkret liste over disse sykdommene Infeksjonssykdommer er sykdommer som skyldes encellede organismer som bakterier, sopp og protozoer og virus. Sykdom fremkalt av større parasittersom innvollsormer, leddyr og insekter, regnes ofte med blant infeksjonssykdommene, men det fins vesentlige forskjeller mellom parasittsykdommer og infeksjonssykdommer. I mange sammenhenger blir begrepene infeksjonssykdom og infeksjon brukt synonymt. Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. januar 1995 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3, § 1-4. Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 1996 nr. 12, 20 des 2002 nr. 1826, 26 mars 2003 nr. 407, 12 mai 2016 nr. 490, 24 okt 2018 nr. 1621, 31 jan 2020 nr. 92

Det nye coronaviruset: Satte «Sykdom X» på liste over farlige sykdommer i 2018 SARS-utbruddet i 2003 skal ha skyldtes smitte fra flaggermus til sibekatter til mennesker. Her fjerner en kinesisk helesarbeider en sibekatt fra et matmarked, etter at det i 2004 oppsto ny mistanke om smitte av SARS Sarkoidose har en lang liste symptomer som også kan være assosiert med andre sykdommer. Det er derfor veldig viktig å gå til lege hvis man har noen av disse symptomene. Sarkoidose angriper nervesystemet, spyttkjertler, lymfeknuter, lever og milten, hud, lunger, øyne, tarmsystemet, hjertet, muskler og ledd og nyrer og urinveier Kryssordhjelp - Sykdom, betennelse, lidelse, plage, sjukdom og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under

Det kalles en autoimmun sykdom. Autoimmune sykdommer inkluderer en lang rekke lidelser, og forskerne innser etter hvert at mange sykdommer som vi tidligere ikke skjønte årsaken til sannsynligvis er autoimmune. Multippel sklerose, diabetes type 1, leddgikt og lupus er eksempler på slike sykdommer. (Se lengre liste med sykdommer lenger ned Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2013 - 2017 De viktigste helseproblemene hos norske hester er lidelser i bevegelsesapparatet, luftveiene og mage/tarm. Disse er i hovedsak knyttet til bruk og belastning, oppstalling og fôring

Sist oppdatert: 11/09/20Sjeldne diagnoser, sjeldenhet, Orphan diseases Innhold1 Definisjonen på sjeldenhet er forskjellig 2 Eksempler på sjeldne revmatiske sykdommer3 Forsinket diagnostisering av sjeldne sykdommer 4 Sentralisering av tjenester for sjeldne sykdommer 5 Høye medikamentkostnader5.1 Støtteordning for farmasøytisk industri som vil Sykdommen rammer kvinner og menn like hyppig. Sjøgrens syndrom rammer i størrelsesordenen 1-2% av befolkningen, kvinner får sykdommen 9 ganger så hyppig som menn. Sykdommen begynner ofte omkring 50-årsalderen. MCTD er en sjelden sykdom, som rammer kvinner 9 ganger så hyppig som menn Vi inviterer til et e-læringskurs om Huntingtons sykdom for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid. Kurset går fra 17. september til 27. november 2020. Det tar ca 20 timer å gjennomføre kurset, fordelt på ca 8 uker Autoimmune sykdommer er sykdommer hvor immunsystemet har begynt å angripe kroppens eget vev. I noen tilfeller er det skjoldbruskkjertelen som er under angrep, i andre er det tarmen, huden, hjernen, bukspyttkjertelen, muskler, ledd, øyet eller et annet organ 41 ulike autoimmune sykdommer. Huan Song fra Universitetet på Island og kollegaene brukte data fra svenske helseregistre. De fant fram til over 100 000 personer med stresslidelser og over 120 000 friske søsken til disse personene

Liste over yrkessykdommer som kan gi deg krav på

Hjerte- og karsykdommer LH

Foruten sykdom og skade forårsaket av en arbeidsulykke, godkjennes som yrkesskade visse yrkessykdommer, klimatiske og epidemiske sykdommer - skrevet opp i en liste; yrkessykdomslista. Lista inneholder følgende tilstander: A) Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning; B) Allergiske og idiosynkratiske hud- og. Vi har delt tekstene i to kategorier; sykdom og død/sorg. Her vil det ofte være glidende overganger. Romaner om psykiske lidelser og selvmord finner du her.Er du interessert i bøker om terrorangrepet på Norge 22. juli 2011, finner du flere lesetips på denne listen.Du finner også flere lesetips om romaner som tar for seg sykdommer i denne oversikten Prioritert liste over verdens problemer Hvis vi hadde 50 milliarder dollar ekstra å bruke på en bedre verden, hvor burde pengene så blant tre forslag under denne overskriften, ble kosttilskudd rangert høyest med 12 milliarder. Sykdommer som skyldes mangel på jern, sink, jod og A-vitamin kan hindres med kosttilskudd.

Meldingspliktige sykdommer i MSIS - FH

Listen er lang over hvilke sykdommer øyet kan avsløre. I denne artikkelen har vi valgt å fokusere på fem store systemiske sykdommer, samt et par akutte sykdommer der det er spesielt viktig med rask hjelp. I tillegg finnes det en rekke andre sykdommer og tilstander som øyet kan avsløre,. A-listen gir rett til stønad til nødvendige tannbehandling, mens B-listen gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling forårsaket av sykdommen. På diagnoser som omfattes av B-listen er det en forutsetning at tannlegen i de enkelte tilfeller vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling

Hva er cruciferous grønnsaker: En komplett liste over

Disse øyesykdommene må du være obs på Aleri

Huntingtons sykdom HUR Hurler syndrom HYF Hydrovacciniforme B-liste HYP Hypofosfatasi IAG IgA, IgG mangel (begge samtidig) IHS Idiopatisk hypersomni ILF Idiopatisk lungefibrose ILM Inklusjonslegememyositt IMM Immunsvikt (medfødt) INC Incontinentia pigmenti INT Intestinal lymfangiectasi 01.03.2009 JBL Johanson-Blizzard syndrom JOS Juvenil. I løpet av barnehagealderen er det mange smittsomme sykdommer som truer. Her er listen over de mest vanlige. Frode Antonsen. Publisert mandag 08. april 2013 - 09:51 Sist oppdatert fredag 10. oktober 2014 - 09:57 Kronisk sykdom liste et; Kronisk sykdom liste prix; Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere Sykdommen er nevnt i listen som Mb. Osler. Godt å vite. Økt blodtrykk gir økt fare for neseblødning ved for eksempel: • Følelsesmessige reaksjoner som sinne, redsel og stress, men også latter og glede. • Spesielle kroppsstillinger og anstrengende fysisk eller seksuell aktivitet Liste over sykdom som blir påvirket av progesteron. Klikk på en kobling i indeksen av symptomer og sykdommer nedenfor for å finne ut hvordan progesteron terapi kan hjelpe enten overvinne en sykdom eller for å lindre symptomer

Liste over de 6 kjæledyrene som lever lengst — Mine dyrKan jeg spise kål med pankreatitt?God og praktisk håndbok i pediatrisk endokrinologi

Din Klinikk er et medisinsk og naturmedisinsk senter ,16 minutter fra Oslo sentrum. Vi benytter oss av moderne funksjonell biologisk medisin, det nyeste innen prøvetaking og det beste fra tradisjonelle behandlingsmetoder, som akupunktur, moderne homeopati, vitamin- og mineral- tilskudd Legeteamet som går rett på sak er tilbake! Legene hjelper mennesker som opplever at de har pinlige sykdommer, og setter fokus på hvordan vi best kan ta vare på egen helse. Britisk dokumentarserie Autoimmune sykdommer, sykdommer som er fremkalt av, eller preget av pasientens immunreaksjoner. Immunsystemet er helt avgjørende for organismens forsvar mot infeksjoner, og det er sannsynligvis også av betydning for å hindre at det oppstår ondartede svulster Sykdommen, som oftest rammer barn, er arvelig, men kan også utløses av sollys, samt legemidler og alkohol. Typiske symptomer er: Blemmer på huden, røde tenner og lilla/rosa urin. Sykdommen kan også skyldes en feil i leveren og disse personene vil få plutselige anfall med magesmerter, oppkast, utspilt mage, forstoppelse og feber Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser. De ulike revmatiske sykdommene kan arte seg veldig ulikt, men felles for dem alle er at en tidlig diagnose og tilrettelagt behandling sammen med livsstilsendringer kan gjøre stor forskjell for livskvaliteten til den som lever med sykdommen

 • Bygge garasje uten å søke.
 • Ragnarok trondheim åpningstider.
 • Kosten partnervermittlung russland.
 • Revisjonshandlinger.
 • Löwe und waage 2018.
 • Prinsesse ingrid alexandras skulpturpark konkurranse.
 • Osteklokke norvegia.
 • Hva heter påskedagene på engelsk.
 • Bli personlig trener uten studiekompetanse.
 • Når kan man reise med spedbarn.
 • Konstruer normalen gjennom p til linja l.
 • Fordi eg elskar deg youtube.
 • Maria valverde 2017.
 • Akevitt.
 • Jacobsen og thorsvik kultur.
 • Bmw m6 competition technische daten.
 • Ice hockey world championship.
 • Isabella löwengrip renovering.
 • Peter ruzicka barn.
 • Jul i vinterland oslo.
 • P3 dokumentär topplista 2017.
 • Horoskop skorpion morgen frau.
 • Folketall finnmark 2017.
 • Fettstoffwechselstörung ursachen.
 • Sviende følelse i huden.
 • Eigentumswohnung saarbrücken neubau.
 • Hva er frilandsgris.
 • Halvårsstudium bergen.
 • Nou 2011 7 velferd og migrasjon den norske modellens fremtid.
 • Nrk skole valg 2017.
 • Itv schedule.
 • Birth of a nation 2016 summary.
 • Ringkollstua.
 • Chasing cameron.
 • Sehenswürdigkeiten thüringen höhlen.
 • What bike computer should i buy.
 • Edta blodprøve.
 • Ting å gjøre i london.
 • Dplay ex on the beach norge.
 • Multi oppgavebok 3.
 • Chevrolet impala til salgs.