Home

Svartedauden lopper

Fjern lopper effektivt nå - Bekjemp innendørs skadedy

Svartedaudeen skyldes bakterien Yersinia pestis og smitter som regel fra dyr til mennesker via lopper. Han var 16 år og i toppform. Fire dager etter døde han av Svartedauden-bakterie Svartedauden er en gnagersykdom som spres via lopper. Når loppa når rottene, er veien til menneskene kort. Man tror at det var den svarte rotta (Rattus rattus) som spredte smitten i 1340-50-årene

Pest, eller «svartedauden», som de fleste kjenner sykdommen som, har truet å utrydde store deler av befolkningen i mange land gjennom tidene. Historisk er det blitt rapportert mange utbrudd over tid, men det snakkes ofte om tre ganske store utbrudd (pandemier), der første utbruddet skal ha opptrådt mellom 542 og 549 etter Kristus Ny forskning viser en fellesnevner. Forskere fra Max Planck Institute for the Science of Human History i Tyskland har rekonstruert arvemateriale fra ulike grener av pestbakterien og funnet bevis for at svartedauden begynte i Russland.. Det rekonstruerte arvematerialet tar utgangspunkt i prøver fra tennene på 34 mennesker som døde av pest i ti ulike land, inkludert Tyskland, Frankrike. Svartedauden, den sorte død eller den store mannedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 1347-1351. Det er en av de verste pandemiene i historien. Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia.. Svartedauden antas å ha fått navnet sitt etter fargen på kroppen til mange av de pestdøde, men er også kalt for «den store manndauden» i Norge Lopper (Siphonaptera) er vingeløse parasitter som suger blod av pattedyr og fugler.Lopper kan være bærere av (overføre) bendelormer og rundormer. Svartedauden kom til Europa med en loppe (Xenopsylla cheopis) og overførte byllepest fra gnagere til mennesker.Det er bare 55 arter i Norge. Antallet i verden er ca. 2500

svartedauden - Store norske leksiko

 1. Svartedauden smitter fortsatt folk i USA Svartedøden, som utryddet halvparten av europeerne på 1300-tallet, lever fortsatt i USA der den tar menneskeliv den dag i dag
 2. Via rotter gikk lopper over på mennesker. Klærne og sengeleiene var ofte fulle av smittebærende lopper. Noen mennesker flyktet til skogs og til fjells i et desperat forsøk på å holde seg unna andre mennesker og smitte. Det var ikke lett å unnslippe, og svartedauden var «demokratisk» i den forstand at den rammet både fattige og rike
 3. - Svartedauden var sannsynligvis en kombinasjon mellom de ulike pestformene, sier Egil Lien, professor i medisin ved det fremragende forskningssenteret CEMIR ved NTNU. - Kanskje så mye som halvparten av befolkningen i Norge døde, sier Lien. Et gruvesamfunn fikk en pestepidemi. I dag infiserer bakterien fortsatt flere tusen mennesker hvert.
 4. Svartedauden i dag. Det er kjent at Yersinia pestis smittes via lopper på ulike gnagere, som rotter, ekorn og murmeldyr.. Pesten har trolig sin opprinnelse fra Asia og Afrika

Problemet med svartedauden, er at det ikke går an å utrydde pesten. Bakterien som er årsaken til svartedauden heter Yersinia pestis, og den finnes i smågnagere som lever ute i naturen. Dermed er det infiserte lopper på for eksempel rotter, som smitter oss mennesker Slike lus og lopper har dessuten nylig blitt funnet ved pestutbrudd i Afrika. Ingen har likevel påvist at lusa faktisk smitter fra menneske til menneske. Derfor er dens rolle i pestsmitten fortsatt et åpent spørsmål, vedgår forskerne bak studien. - Vi vet ikke sikkert om Svartedauden i Europa skyldtes lus og lopper på mennesker Svartedauden er den verste katastrofen som har rammet Europas befolkning. Ny forskning viser at den rammet enda hardere enn antatt; sannsynligvis døde omtrent 60 prosent av Europas befolkning Lopper, orden av vingeløse insekter, parasitter på pattedyr og fugl. Kroppen er flattrykt fra sidene, 1-8 mm lang, og hode, kropp og ben har bakutrettede hår og torner, som hindrer at loppene glir bakover i vertens hår- eller fjærkledning. Følerne er nedsenket i groper på hodets sider, sammensatte øyne mangler, men mange arter har punktøyne, andre mangler øyne

Svartedauden - Norgeshistori

Nå antyder imidlertid en ny studie at det var lopper og lus som lever på mennesker som er de skyldige. Men ikke alle er villig til å frikjenne rottene fra tiltalen. Menneskene sto selv for pestspredning - Jeg er overbevist om at det ikke var rotter som spredte Svartedauden i Europa Lopper legger egg i reir, i gulvtepper og gulvsprekker. Utviklingen fra egg til voksen loppe kan ta mange måneder. Voksne lopper oppholder seg på mennesker og varmblodige dyr, hvor de stikker og suger blod. Om våren og særlig i forbindelse med påskeferien, får mange insektstikk, spesielt på beina og rundt midjen

Ny studie avfeier rotter som kilde til spredning av svartedauden. Synderne var lus eller lopper. Svartedauden endret Europas historie. Det antas at så mange som 75 millioner mennesker døde som følge av epidemien som herjet fra midten av 1300-tallet. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Navnet «svartedauden» kan ha kommet av at pestbakterier hos noen pasienter kan ødelegge kapillærårer (hårrørsårer) Pest kan spres både fra menneske til menneske og fra lopper og ville gnagere, men det har aldri vært påvist en pestepidemi som har blitt spredt via lus, hevder Moseng Svartedauden — Europas svøpe i middelalderen. Av Våkn opp!s medarbeider i Frankrike. Året var 1347. Fire år senere oppdaget Paul-Louis Simond, en annen franskmann, hvilken rolle lopper (på gnagere) spiller som smittebærere av sykdommen. Det ble snart utviklet en vaksine med begrenset virkning Svartedauden var en pest som herjet i Asia og Europa på midten av 1300-tallet. En pest er en sykdom som smittes gjennom bakterien Yersinia Pestis. Det finnes ulike typer pest. Svartedauden var en byllepest. De som ble smittet av sykdommen fikk byller. Byller er klumper på kroppen som er fylt med infeksjon. De fleste som fikk disse byllene døde i løpet av 3-5 dager Svartedauden er ikke død og begravet. Pesten smitter fra lopper på smågnagere. Det har vært mange antakelser om hva som forårsaket denne sykdommen med så høy dødelighet, og det er vitenskapelig enighet om at bakterien, Yersinia pestis, er synderen

Smittet av «svartedauden»på NRK-opptak - NRK Norge

Lopper og kroppslus har, med sykdommene de sprer, påvirket vår historie. Men det har inntil nylig vært vanskelig å dokumentere spredningen av de nevnte sykdommene i middelalderens Europa. Nå er det klart at Svartedauden, som forårsaket at omtrent halvparten av middelalderens befolkning døde, var forårsaket av pestbakterien (Yersinia pestis) «Svartedauden» herjer på Madagaskar. Siden august i år har 124 personer mistet livet til den smittsomme pesten på den afrikanske øyrepublikken Svartedauden som herjet i hele Europa i middelalderen og desiderte befolkningen i mange land, også i Norge, var pest forårsaket av Yersinia prestisje. Pestbakterien overføres fra gnagere, for eksempel rotter via insekter, vanligvis lopper som lever som parasitter på dyrene. Loppene får i seg bakteriene når de suger blod av infiserte gnagere Bakterien som forårsaket Svartedauden, smitter mellom pattedyr via blodsugende lopper. Nå viser det seg at bakterien har et genetisk knep for å overleve. Formagen (proventrikkelen) hos denne loppa er blokkert av Yersinia-bakteriens biofilm, derfor er blodet fortsatt friskt og rødt Bakterien kan også smitte mennesker - via lopper - og har forårsaket epidemier og pandemier av både byllepest og lungepest, hvorav Svartedauden fra 1347 er den mest kjente. Yersinia-bakterien finnes fortsatt i områder der det er så mange gnagere at de ikke blir utryddet av sykdommen, og et slikt område kalles et pestreservoar

I 1349 kom svartedauden til Norge, via byen der hvor mesteparten av eksport og import foregikk, Bergen. Smitten kom opprinnelig fra Ukraina, som ligger nord for kaspihavet. Der levde det jordekorn, og noen av dem hadde pestbakterier i blodet. I pelsen hadde de lopper, og loppene hoppet over på rotter når de hadde sugd blodet av ekornene Pestbakterien som forårsaket Svartedauden, overføres mellom gnagere og andre pattedyr av blodsugende lopper. Ny forskning viser at bakterien har et genetisk knep: I perioder med ugunstig klima kan bakterien tvinge loppene til å suge blod på en måte de dør av - men som likevel sikrer at bakteriestammen overlever Præriehunder med lopper er hovedsmittekilden (FOTO: Kjeld Olesen / NTB scanpix) Svartedauden herjet i Norge og Europa på 1300-tallet, og blir ofte forbindet med rotter. Men det er faktisk loppene som har skylda. Parasittene overførte bakterien til mennesker via gnagere, og det er også det som skjer i dag

Svartedaud-bakterien herjer fremdeles - magasinet

Svartedauden var en gnagersykdom som smittet via lopper. Når gnagerne døde hoppet loppene på andre pattedyr, og kunne på denne måten bringe sykdommen videre til mennesker. Det var hovedsakelig rotter som bar på disse loppene, og ut ifra arkeologiske funn kan en fastslå at det var mange rotter i både Asia og Europa og at de også døde av den samme type bakterien som senere ble funnet. Pest - svartedauden (Plague) Variola - kopper (Smallpox) Tularemi - harepest (Tularaemia) Viral hemoragisk feber (VHF) Brucellose (Brucellosis) Klær og bagasje som kan inneholde lopper bør prinsipielt destrueres, i spesielle tilfeller saneres (gass, effektiv spray) Svartedauden og dens virkninger Forelesning 5 HIS1110 Høst 2008 Svartedaudens første fase Pestens utbredelse - lopper, rotter og kornhandel Byllepest og lungepest - høy dødelighet Pesten til Norge 1349 (1348? Svartedauden som oppsto i Kina 1334 og spredte seg langs handelsveier til Konstantinopel og deretter til Europa. og deres lopper. Byllepest smitter når lopper fra en pestsyk gnager biter mennesker, men smitter derimot ikke direkte mellom mennesker. Også hund og katt kan i pestområder overføre infiserte lopper Svartedauden var en pestpandemi som ramma Europa i perioden 1346-1353, og er en av de verste epidemiene i historien.Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia. Til Norge kom den først i 1348, men døde da raskt ut.I 1349 etter kom den tilbake, og spredde seg til store deler av landet. Det er anslått at mellom 175 000 og 200 000 døde i Norge, av en befolkning på rundt 350 000

Pestepidemier eller pestpandemier har ramma Norge en rekke ganger. Den mest kjente er svartedauden 1348-1350, da mellom halvparten og to tredjedeler av befolkninga døde.Dette er også den første pestepidemien vi kjenner til for Norges del, selv om sykdommen omtales i andre deler av verden allerede på 500-tallet Svartedauden kom av at bakteriar smitta over frå dyr til menneske. Ein trur at bestanden av gnagarar (rotter) i Asia auka kraftig. Men etter ei stund gjekk bestanden ned igjen. Då starta lopper å finne andre dyr å leve på. På den måten blei menneska smitta av pandemien Svartedauden er en virus/ pest som oppstod fra 1347- 1353. Svartedauden var en bylle og lunge pest som drepte mange mennesker. Pesten kom opprinnelig fra Asia og ca 50% av Europas befolkning døde av denne pesten. I ca 1349 kom svartedauden til Norge. Mange trodde at pesten kom fra rotter, men det kom egentlig fra lopper som rottene hadde

Den mest kjente teorien om hvordan Svartedauden kom til Norge, er altså med handelsskip som ankom Bergen. Om bord var det rotter som var blitt smittet via lopper. Da gnagerne døde, gikk loppene på mennesker. En annen teori forteller at pesten var i Oslo allerede i 1348, men at en kald vinter satt en stopper for et utbrudd Alle veier førte til svartedauden. I en stund trodde folk at svartedauden spredde seg gjennom luften. Lukten fra de råtne kroppene, samt gresk medisin og astrologisk overtro, pekte nemlig på dette. Rotter og lopper var den sannsynlige årsaken til pestens raske spredning. Selv to uker etter smitten, var det ingen symptomer Ole Georg Mosengs historie om svartedauden er aller best når den er tett på kildene. Pest er en bakterieinfeksjon som spres ved at infiserte lopper hopper fra rotter over på mennesker. Her dypper man rotter i bensin for å drepe lopper i Liverpool, England i 1920. Foto:.

Svartedauden var trolig både byllepest som følge av smitte med lopper fra rotter og mennesker, og lungepest som følge av smitte direkte mellom mennesker. Spørsmålet diskuteres imidlertid fortsatt blant medisinhistorikere Lopper er beryktet for sin rolle i overføring av Svartedauden I middelalderen, titalls millioner mennesker døde av pesten eller svartedauden , som det spredt over hele Asia og Europa. Byer ble spesielt hardt rammet

«Svartedauden» herjer på Madagaskar – VG

To smittet av svartedauden - Dagblade

Lopper med smitte. Pesten er en gnagersykdom som smitter via loppebitt. Når bærerne av loppene dør, går de over på mennesker. Da svartedauden kom til Norge, var det sannsynligvis lopper på rottene som bar bakterien med seg. Og disse kom til landet med lasteskip fylt med korn. Deretter ble kornet fraktet rundt hele landet Svartedauden spredte seg med skipsfarten langs kysten og langs allfarveiene til lands. Det forvirret nok mange at den lignet tre sykdommer som fulgtes ad: Noen fikk en lungesykdom, andre fikk de svarte byllene, andre igjen døde av noe som lignet blodforgiftning Lopper er vingeløse parasitter som suger blod av pattedyr og fugler. Lopper kan være bærere av bendelormer og rundormer. Svartedauden kom til Europa med en loppe og overførte byllepest fra gnagere til mennesker. Det er bare 55 arter i Norge. Antallet i verden er ca. 2500

Byllepest er den vanligste pestformen. Smitten skjer gjennom loppebitt fra lopper som overfører smitten fra rotter.Pasienten får høy feber og etter hvert byller, samt svære hevelser av lymfeknuter i området som drenerer bittstedet. Fra byllene vil bakteriene ofte spres videre med blodet og gi lungebetennelse, blodforgiftning (sepsis) og noen ganger hjernehinnebetennelse (meningitt) Der fantes to typer pest; lungepest som spres gjennom vanlig dråpesmitte, og byllepest som spres gjennom lopper eller fra husrotter. Når loppene ikke hadde flere rotter igjen å angripe, gikk de over på mennesker. Sykdommen kom til Norge I 1349 kom svartedauden til Norge, via byen der hvor mesteparten av eksport og import foregikk, Bergen Svartedauden kom til USA på 1900-tallet med damip. Rotter med smitte var skipene. Så spredte sykdommen seg fra rotter og mus. I dag er det præriehunder som tar med seg smitte. De bærer med seg lopper. Ildere og gauper har også med seg lopper. - Folk må beskytte seg mot loppebitt, sier Daniel Epstein i WHO «Svartedauden»-pest sprer seg på Madagaskar: − Kan bli dramatisk En dødelig byllepest sprer seg på Madagaskar. 40 mennesker er døde så langt. Den norske generalkonsulen på øya, Arild. I 1349 kom svartedauden til Norge. Den kom via byen hvor mesteparten av eksport og import foregikk. Nemlig Bergen, eller Bjørgvin som byen den gang het. I løpet av et par år hadde byllepest meid ned over halvparten av den norske befolkningen. Til nå har den den svarte rotten, og den bakterie-bærende loppen dens, fått skylden for herjingene

Svartedauden er en gnagersykdom som spres via lopper. Folk tror at det var rotta (R. rattus) som spredte smitten i 1340-50 årene. Smittende rotter gikk om bord på skipene som lå i havn, og slik spredte pesten seg til rotter i nye havnebyer Svartedauden, også kalla digerdauden eller stordauden, var ein zoonotisk pandemisk sjukdom under mellomalderen som i gjennomsnitt tok livet av kvar tredje person i Europa og så godt som alle som vart smitta. Den ålment aksepterte teorien er at svartedauden var eit særs omfattande utbrot av pest.. Pandemien vart i mange delar av Europa nemna med ein ordkombinasjon som inkluderer ordet. Epidemiologer mener at svartedauden også har sin opprinnelse i Asia. Som COVID-19 overfører pesten via luftveisdråper. Svartedødens marsj over hele planeten ble imidlertid muliggjort av gnagere i stedet for bevegelse av mennesker. Gnagere som bærer bakterieinfiserte lopper sprer denne sykdommen. Y SVARTEDAUDEN. Vakker sang, gitar og fløyte, fele - beatboxing og rap! Der levde jordekorn som hadde pestbakterier i blodet. I pelsen hadde de lopper, og loppene hoppet over på rotter når de hadde sugd blodet av ekornene. Og rottene kom med et skip til Bergen. Les mer. Publisert: Publisert: 25. januar 2007 08:13 Lopper (Siphonaptera) er vingeløse parasitter som suger blod av pattedyr og fugler. Ny!!: Svartedauden og Lopper · Se mer » Lymfeknute. Lymfeknute Lymfeknuter er innskutte filtre i lymfebanen. Ny!!: Svartedauden og Lymfeknute · Se mer » Mannska

Svartedauden, som tok titalls millioner liv i Europa på 1300-tallet, var bare starten på en lang rekke pestutbrudd i flere hundre år. Til Norge kom Svartedauden med et handelsskip til Bergen sommeren 1349, og spredde seg raskt nordover til Nidaros. Der døde erkebiskopen i Trondheim (Arne Vade) av sykdommen 23. september samme år Historikere har også bevist at været var fuktigere og varmere enn vanlig da Svartedauden startet sin dødsmarsj over kloden. Det samme var tilfelle, Spres med lopper Svartedauden eller Byllepesten kom til Europa i 1347 og utviklet seg til en epidemi (sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker) for så å bli en pandemi (hvor hele verden var smittet). Pesten kom først til Italia etter at dem hadde vært i Fedosija og kjempet mot mongolene Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Svartedauden hadde to typer pest. Den milde varianten, byllepest og den mer dødelige lungepest. Byllepesten kom av lopper fra rotter og folk fikk svarte byller, de ble betente og hevet seg opp. Når de sprakk så rant det ut en illeluktende væske. Dødeligheten anslås til å være rundt femti prosent

4,800-Year-Old Evidence of Plague Infection Found

Historie Vg2 og Vg3 - Svartedauden i Norge - NDL

Svartedauden tok livet av over halvparten av Norges befolkning, gårder døde ut og Norge brukte lang tid på å vokse etter pesten. Ikke før rett etter 1500 tallet begynte folk å reise seg igjen. De som var igjen reiste for å finne nye og større gårder slik at det var bedre jord og lettere å dyrke mat og passe dyr De to eldre søsknene hans, Joan og Margaret, døde av svartedauden. John Shakespeare jobbet mye med dyr på gårdsbruk og var derfor veldig utsatt for epidemien siden svartedauden smittet gjennom lopper på dyr. Også lillesøsteren Anne og lillebroren Edmund døde av svartedauden. Williams første skole skal ha vært Kong Edward 4 Behov for synonymer til LOPPE for å løse et kryssord? Loppe har 62 treff. Her får du hjelpen du trenger og med vår smarte kryssordhjelper går søket lekende lett Svartedauden var en epidemi i form av en svært smittsom pest som herjet i Europa på midten av 1300-tallet. Sykdommen kom fra gnagere og ble smittet av lopper de bar. Fra den kom til Europa i 1347 tok det den kun 2 år å spre seg over hele Europa Det er lenge siden Svartedauden. Men pestbakterien Yersina pestis er langt fra utryddet. I det fattige landet Kasakhstan med 15 millioner innbyggere, ansees pestbakterien fortsatt som en så stor trussel at anslagsvis 2500 personer arbeider med å overvåke den

Pest (svartedauden) - Lommelege

Menneskelopper og Lopper · Se mer » Loppesirkus. Et loppesirkus under tyskernes tradisjonelle oktoberfest i München. Loppesirkus er en tradisjonell markedsforlystelse der bittesmå lopper opptrer som om de var dresserte. Ny!!: Menneskelopper og Loppesirkus · Se mer » Svartedauden Svartedauden, som på 1300-tallet la store deler av Norge og det øvrige Europa øde, var en form for byllepest. Les også Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen. En av landets mest kjente vitenskapsmenn i 'Torp' i kveld Professor Nils Christian Stenseth forsker på lopper og lus, torsk og lemen, klimaforandringer og svartedauden. Han publiserer artikler i vitenskapelige tidsskrifter, og reiser verden rundt for å forelese og møte andre viktige forskere. Han lever et aktivt liv,og for å få tid til alt, kjører han også veldig mye drosje Lopper hos hund og katt er små parasitter som suger blod og bærer mange sykdommer Det er vanlig at lopper som lever på hunder og katter trives på mennesker Kristin Lavransdatter og svartedauden i miljøhistorisk perspektiv. Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo. I siste kapittel av Korset blir Kristin Lavransdatter smittet av det hun selv omtaler som «den svarte pesten», en ny og skremmende farsott som høsten 1349 brer seg nordover langs norskekysten. Innenfor fiksjonens rammer er det skipsmannskapet til sønnen Skule som bringer med seg den.

Det var ikke rotter som spredte Svartedauden i Europa

Pest - Hvor begynte svartedauden? Illustrert Vitenskap

Svartedauden, har man funnet ut i senere tid, var en bakteriell sykdom som spredte seg fra lopper. Disse loppene likte å feste seg fast på rotter og mennesker og derfra ble sykdommen spredt utover. Det er trodd at sykdommen kom østfra gjennom silkeveien eller med skip og spredte seg utover Europa Svartedauden, også kjent som The Plague, var en pandemi som påvirker det meste av Europa og store deler av Asia fra 1346 gjennom 1353 som visket ut mellom 100 og 200 millioner mennesker i bare noen få korte år. Forårsaket av bakterien Yersinia pestis, som ofte bæres av lopper som finnes på gnagere, pesten var en dødelig sykdom som ofte utføres med det symptomer som oppkast, puss-fylte. Svartedauden skyldes bakterien Yersinia pestis og smitter som regel fra dyr til mennesker via lopper. - Så lenge vi ikke utrydder gnagerne, kommer sykdommen alltid til å finnes, sier Epstein. Men ikke alt ser svart ut Svartedauden 1347-1353 Mellom 30 og 50 prosent av innbyggjarane i Europa døydde. Folk blei smitta av bakterien Yersinia pestis som blei transportert frå ørkenrotter til andre individ av lopper Bakterien bak svartedauden er påvist i norsk skjelett for første gang. Nyere forskning indikerer også at menneskers egne lus og lopper kan bære bakteriene, og dermed bidra til at sykdommen sprer seg svært raskt. Pesta i trappen Det antas at minst halvparten av Norges befolkning døde under svartedauden

Middelalderen

Svartedauden - Wikipedi

I løpet av ett år døde halvparten av alle menneskene i Norge. I denne boken får du møte pesten på nært hold - i fakta og fortellinger om hva som skjedde under Svartedauden. Du får vite hvordan det var å leve i Norge på 1300-tallet, og om pestens herjinger gjennom Europa. Hvordan førte rotter og lopper pesten fra land til land Svartedauden 1347-1353: Mellom 30 og 50 prosent av innbyggjarane i Europa døydde. Folk blei smitta av bakterien Yersinia pestis som blei transportert frå ørkenrotter til andre individ av lopper. Det siste pestutbrotet i Europa var på 1700-talet. Ørkenrottene levde og lever framleis i Kazakhstan og i Nord-Kina Flere mulige årsaker er blitt fremmet for svartedauden; den mest utbredte er den buboniske pestteorien.Effektiv overføring av Yersinia pestis antas generelt å skje bare gjennom loppebitt hvis midte tarmer blir hindret ved å gjenskape Y. pestis flere dager etter fôring på en infisert vert. Denne blokkeringen resulterer i sult og aggressiv fôringsatferd av lopper som gjentatte ganger. Svartedauden kjem av bakterien Yersinia pestis og smittar som regel frå dyr til menneske via lopper. Utan behandling er dødsrata 30 til 60 prosent, men behandling med antibiotika er effektivt dersom pasientane får ein diagnose tidleg. LES OGSÅ:Frikjenner rottene for Svartedauden Byllepest: Svartedauden antas ofte å ha fått navnet sitt etter fargen på kroppen til mange av de pestdøde. De fikk svarte byller på kroppen. Hvordan spredde pesten seg? Oppstod blant gnagere i naturen. Spredde seg til svarte rotter. Smittebærende lopper. Når gnagerne døde gikk loppene over på menneskene. Masse rotter i byene

Legionella - FHI

Noen som har tid til en kjapp gjennomgang hadde det vært flott :) Her er oppgaven: Pest eller svartedauden er i første rekke en rottesykdom. Den skyldes bakterien Yrsinia Pestis og smitter gjennom bitt av rottelopper. Når lopper biter pestsyke eller døende rotter, får de stikkesnabelen tilstoppet av koagulert blod Svartedauden og dens virkninger Forelesning 5 HIS1110 Høst 2008 Svartedaudens første fase Pestens utbredelse - lopper, rotter og kornhandel Byllepest og lungepest. Fakta om Svartedauden. Svartedauden var ein byllepest som ramma Europa rundt 1347-1351, og er ein av dei verste pandemiane i historia Svartedauden regnes fra ca . 1346-1353 i Europa, men kildene taler ulikt om opprinnelsestid og ste Svartedauden kom først til Bergen med et skip sommeren 1349. Sensommeren 1349 kom pesten til Moss. Det fantes 4 forskjellige typer pest under Svartedauden, Man ble smittet av lungepest via lopper. Den eneste måten å bli reddet av lungepest på var å få byllepest. Da ville du ha 50 % sjanse for å overleve Svartedauden var et resultat av spredningen av en bakterie som heter Yersinia Pestis. Den holder seg vanligvis til en type lopper som lever på rundt 200 forskjellige gnagere, deriblant mange rotter. Ved vanlige sykdommer oppnår befolkningen gjennom evolusjon en viss motstand for bakteriene og virusene over tid, dette har i liten grad skjedd med yersinia pestis Svartedauden smittet til mennesker ved at bakterien som levde i lopper kom ut gjennom spyttet til loppen hvis den bet et menneske. Loppen hadde da levd på ei smittet rotte og har fått bakterien i seg fra denne

 • Varmepumpe hjørnemodell.
 • Tibetansk spaniel allergi.
 • Legge ledninger i vegg.
 • Tanzwerk bremen.
 • Merengue mo hameln.
 • Kashmir garn.
 • Gode treningsøvelser.
 • Owen wilson robert ford wilson.
 • Wohnungen tägerwilen umgebung.
 • Hvordan jobbe med mangfold i barnehagen.
 • Wasser mit aktivkohle.
 • Wien citybike.
 • Polizei nachrichten hochdorf assenheim.
 • Echter mehltau wein.
 • Avlegger rhododendron.
 • Splash eine jungfrau am haken film.
 • Nrk skole solsystemet.
 • Remington halvautomatisk hagle.
 • Kurkuma aldi.
 • Oldtidsbyer kryssord.
 • Sehenswürdigkeiten rostock und umgebung.
 • Prisjakt dagens tilbud.
 • Planter til mørkt badeværelse.
 • Tiger geschwindigkeit.
 • Zu dir mark forster chords.
 • Detaljister definisjon.
 • Hill sachs skade.
 • Nrk p2 verdibørsen.
 • Grüne reise achim reichel.
 • Cod ww2 review pc.
 • Peru religion.
 • Forskning snl.
 • Shoei neotec 2 pris.
 • Em vinnere fotball.
 • Fit stop landshut email.
 • Baby kald på hender og føtter.
 • Per fugelli sitater helse.
 • Tanzschule schöppe beuss verden aller.
 • Silvestermenü heidelberg.
 • Lite coin rate.
 • Opp ned metoden 1 år.