Home

Helfo produktliste inkontinens

 1. Forbruksmateriell ved inkontinens Helfo kan innvilge forhåndsgodkjent refusjon for medisinsk forbruksmateriell etter § 5 og oppføre produktene på tilhørende produkt- og prisliste. Denne produkt- og prislisten gir oversikt over forhåndsgodkjente produkter en pasient kan få på blå resept ved inkontinens, jf. blåreseptforskriften § 5.
 2. Det er HELFO - Helsedirektoratets ytre etat, som bestemmer hvilke inkontinensprodukter du kan få på resepten din. Se HELFO sin komplette liste over refusjonsberettigede inkontinensprodukter her. Alle Attends sine bind, bleier og innlegg kan fås på blå resept, unntatt Soft 0 Micro og Ultra Mini truseinnlegg
 3. st fire ganger i året. Medlemmets tilstand må være omfattet av ett av forskriftspunktene og produktet må være oppført i tilhørende produkt- og prisliste, for å gi rett til stønad. Inkontinens [Endret 4/18, 3/19, 10/19
 4. g eller senil demens
 5. istrasjonsutstyr (PDF) Nyretransplantasjon (PDF) Stomi (PDF) Laryngektomerte (PDF) Urinretensjon (PDF) Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg
 6. Helfo krever imidlertid at du gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for visse typer medisinsk forbruksmateriell. Forbruksmateriell som må forskrives spesielt: Forbruksmateriell ved inkontinens, forskriftspunkt 1: 5010504 Analirrigasjonssystem; Forbruksmateriell ved urinretensjon, forskriftspunkt 2: 5020105 Tappekateter med pose.
 7. Dersom du og din eventuelle partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo fullt ut dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. Du må legge fram en erklæring fra lege som viser hvilken behandling du/dere får

Helfo er ansvarlig for å godkjenne og følge opp private virksomheter som ønsker å levere definerte spesialisthelsetjenester innenfor fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg (FBV) - generell informasjon. Kriterier for å være en FBV-leverandør For fullstendig informasjon henvises til: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (blåreseptforskriften) gjengitt i Felleskatalogens (FK) blå del og NAVs utfyllende rundskriv. Forskriften omfatter ikke legemidler som brukes ved behandling i helseinstitusjon, herunder poliklinikk og behandling av dagpasient under opphold i institusjon Skjemaet skal fylles ut av privatperson som skal sende søknad/krav, tilleggsopplysninger eller klage til Helfo Helfo kan gi dekning av utgifter til næringsmidler etter blåreseptforskriften § 6. Når Helfo har mottatt søknaden, vil du automatisk få et SMS-varsel innen to virkedager. Dette gjelder hvis du er registrert i kontaktregisteret til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil åtte uker Attends har produkter for alt fra lett urinlekkasje til tung inkontinens. Les mer om alle produktene her

TENA-produktene er spesifikt utformet for å håndtere urinlekkasje. Truseinnleggene, bindene og beskyttende undertøy gir deg trippel beskyttelse mot lekkasjer Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter

Blå resept på inkontinensprodukter - hvordan fungerer det

§ 5 Medisinsk forbruksmateriell - Helsedirektorate

Her finner du informasjon om utlevering, montering, opplæring, reparasjon, forsikring m.v Inkontinens rammer typisk kvinner fra 40 år og oppover. Nyhet ved Aleris Frogner: Bulkamid - injeksjonsbehandling mot stressinkontinens. Ved mindre grad av urinlekkasje kan Bulkamid være en meget god behandling mot stressinkontinens. Bulkamid er et volumøkende fyllstoff som injiseres i urinrørets vegger Legen skriver søknad om stønad til Helfo, og søknaden sendes elektronisk. Søknaden behandles hos Helfo: Helfo avgjør søknader om refusjon for legemidler etter § 3a og § 3b og for næringsmidler etter § 6. Helfo har fått fullmakt delegert fra Helsedirektoratet til å treffe slike vedtak Norengros har oppgjørsordninger med HELFO for refusjon av medisinske forbruksvarer levert på blå resept. Vi setter dine behov og forventninger i fokus og leverer alle produkter knyttet til oppgjørsordninger med HELFO

Frikort for helsetjenester. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Trenger du å vise frikortet, finner du det digitalt på helsenorge.no. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret Inkontinens er et emne som de fleste af os kan have lidt svært ved at tale om, hvilket kan få både mænd og kvinder til at lide i tavshed. Selv uden pinlighedsfaktoren tænker de fleste, at inkontinens simpelthen bare er er en del af dét at blive ældre, og at man er nødt til at leve med det Helfo krever egnethetsvurdering fra Mattilsynet for å godkjenne produktene i prislisten. fremover vil vi benytte kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom produktrapportene vi har laget for produktområdene inkontinens, stomi, næringsmidler, diabetes og urinretensjon, til å effektivisere og forbedre forvaltningen av ordningen Helfo håndterer dette i en overgangsperiode, for å hindre at pasientenes tilgang til nye produkter ikke stopper opp. Vil ha informasjon og dialog fra leverandører - I arbeidet med inkontinens, inviterte vi alle aktuelle leverandører som hadde oppført produkter innen de sju aktuelle områdene

Rundskriv til folketrygdloven § 5-14 - Legemidler

Urinlekkasje og inkontinens . Ved ulike grader av urinlekkasje, er det til stor hjelp at du har et produkt som du er sikker på hindrer lekkasjer og lukt. Her finner du et bredt utvalg av inkontinensprodukter til kvinner og menn FinnKode er oppslagsverk for medisinske koder. Om FinnKode. FinnKode er en web-applikasjon for søk og oppslag i medisinske kodeverk. Per 2015 støttes kodeverkene ICD-10, NCMP,

3.1.1 Om inkontinens Helfo, apotek og bandasjister for å utarbeide en ny modell for betaling og avanse. 5 2 Innledning 2.1 Formål Dagens avansesystem for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som refunderes av. Helfo vil informere om at bleiebukser for personer med inkontinens ikke lenger må spesifiseres på resept fra lege etter 1. juli 2016. Det vil si at personer med blå resept på inkontinens vil kunne få utlevert bleiebukser på denne resepten uten at lege har gjort en særskilt vurdering av behovet for hvilke type bleie som passer for brukeren HELFO-GODKJENTE PRODUKTER GJELDENDE FRA 01.07.2020. 2 3 FORBRUKSMATERIELL VED INKONTINENS, HJEMMEL 501 Varenr Art.Nr Produkt Enhet Ant. pakn Nettopris pr. stk. Maks. pris. pr. stk. 903895 4002801 Barrierefilm Askina® Barrier Film 28 ml spray STK 1 50,38 78,72 953184 400012 For å unngå inkontinens kan ein prøva å førebyggja lekkasje ved å følgja råd om trening frå lege/urolog. Dersom ein har treng det, finst det eit breitt utval av produkt som kan tilpassast dei fleste behov. Det meste av utstyr for inkontinens blir dekt av Helfo på blå resept. Du kan lese meir om dette på www.helfo.no. Produk Endringer HELFO listen for STOMI 01.01.2020. Stomibelter - 20 stk pr år. Fikseringsbelter - 10 stk pr år. Fortykningsmiddel - 1000 pr gang - maks 4000 pr å

2013 − Skal ikke brukes til daglig når en driver med tisseregime! − Truser som er forsterket i skrittet, kan vaskes inntil 100 ganger på 85 grader − TK dekker 8 truser pr. år − Kylie-truser Gutter: 2-4 år, 5-7 år og 8-11 år, tåler 90-200 ml lekkasje Jenter: 2-4 år, 5-7 år, 8-9 år og 10-11 år, tåler 90-200 ml lekkasj Inkontinens-, hygiene- og hudpleieprodukter download Report Comment Helfo-liste på refusjonsberettigede produkter Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat Helfo er en statlig etat med ansvar for blant annet blåreseptordningen, fastlegebytte, fritt behandlingsvalg, diverse refusjonsordninger innen helse, pasientformidling ved fristbrudd og helsetjenester i utlandet. Blåreseptordningen Blåreseptordningen innebærer at man får kostnaden for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell dekket av Helfo. Det er legen som skriver ut.

Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene Velg behandlingssted. Du har rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger ProduktFakta, Leverandørdatabasen for bygg- og anleggsbransjen. Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler. Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk

Attends Pull-Ons Discreet 3 M er en bleiebukse for lett inkontinens. Den passer for aktive, mobile personer som ønsker en enkel beskyttelse for sin urinlekkasje. Livviddemål: 75-110 c Reseptprodukter. Inkontinens Kateter Stomi Brystproteser Ernæring Sårprodukter . Les mer i våre nye brosjyrer: Forbruksmateriell på resept Hjem med Stomi Hjem med næringsdrikker og sondemat Hjem med kateter Inkontinens. Kompetanse og erfaring Våre medarbeidere har kompetanse og lang erfaring med å gi personlig veiledning, opplæring og produktinformasjon på resept varer Primær inkontinens. Ufrivillig vannlating hos barn > 5 år som aldri har vært tørre. Sekundær inkontinens. Ved isolert enurese dekkes bleier og sengeunderlag på blå resept til barn over åtte år, se komplett liste på Helfo . Desmopressin Dette gjelder privat og forsikring, ikke behandlinger gjennom Helfo. Book/endre time. Hvorfor oss? Forusklinikken har eksistert i over 30 år og er en av de mest populære klinikkene i regionen. Les hvorfor her. Hvorfor oss? Våre tjenester Bandagist butikk som håndterer blåresepter på inkontinens, diabetes, stomi, ernæring, sår og kateter. Ernæring Ved kroniske sår kan lege søke HELFO om refusjon via §5-22, bidragsordningen. Vi bistår gjerne med assistanse i denne prosessen

Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på

Apotek 1 Gruppen AS. Besøksadresse: Skårersletta 55, 1473 Lørenskog Postadresse: Postboks 243, 1471 Lørenskog Telefon: 21 61 10 00 Kontakt Apotek 1 (sentralbord) Org. nr 983 044 778 mv Helsebutikken på Nordstrand er også Oslos eneste kombinerte helsekost- og bandagistforretninge Mange er plaget med dårlig fordøyelse, og fungerer ikke fordøyelsen bra så vil heller ikke kroppen fungere optimalt. Tarmen har flere viktige oppgaver, blant annet å sørge for et godt opptak av næringsstoffer og skille ut avfallstoffer Våre Helsebutikker er spesialbutikker innenfor helseartikler. Vi har oppgjørsordning med HELFO og du kan også få blåreseptvarer levert gratis hjem til deg. Vi tar imot blåresept/E-resept på hjelpemidler, dvs til: • inkontinens (urinlekkasje) • stomi • kateter • EB- hudsykdom • næringsmidle

- Vi er godkjent av Helfo og leverer produkter på blå resept innen blant annet inkontinens, stomi og brystproteser, forteller han. Totalt har Helfo godkjent 17.000 produkter. LES OGSÅ:Rannveig fra Mysen selger dreads til hele verden . Saken fortsetter under bilde » Vis større bilde Hvis du oppfyller myndighetenes krav til forhåndsgodkjent refusjon kan legen skrive en blå resept til deg direkte. Hvis du ikke oppfyller kravene, kan legen på vegne av deg søke om individuell stønad etter blåreseptforskriften §3. En slik søknad kan gi blå resept på legemidler som ikke er forhåndsgodkjente Alle produktene for tung inkontinens kan brukes av både menn og kvinner, og spesielt to av produktene passer bra for større barn som har vokst utav barnebleier. Nummersystemet Vårt nummersystem er enkelt og greit å forstå og viser hvor mye produktene absorberer - 0 er for de helt minste urinlekkasjene mens 10 er for de aller tyngste

Velg skjemaet som passer for deg. Du får beskjed om hva du må legge ved søknaden, og tips til tilleggsskjemaer som kan være aktuelle Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler

Blå resept - Helfo

Pasienter med stomi, inkontinens eller diabetes får nødvendig behandlingsutstyr gjennom blåreseptordningen og Helfos fremforhandlede produktsortiment. Konkret sikres dette ved å opprette en egen pris- og produktliste for kroniske sår hos Helfo slik at sårbehandlingsmateriell betales gjennom blåreseptordningen Vi vet at kroppen trenger vitaminer og mineraler for en rekke viktige funksjoner. Fordi kroppen ikke produserer nok av alle vitaminer og mineraler selv, er det viktig at vi tilfører dette gjennom et sunt kosthold Reglene for å få dekket utgifter til bleier og annet utstyr til bruk ved urinlekkasje finner vi i Blåreseptforskriftens § 5. Det generelle kravet er at det skal være en varig forstyrrelse i endetarmens eller urinblærens funksjon. For barn er det i tillegg noen aldersgrenser. Dersom barnet har varig lammelse av endetarmen eller urinblæra ka

Hoftebeskytter kan lege forordne på blåresept eller e-resept etter § 5.10. Helfo kan dekke 4 stk hoftebeskyttere pr år. Vi tar mål og tilpasser riktig størrelse til deg i butikken. Hvis du ikke kan komme til oss butikken, kan du ta mål og vi sender hoftebeskytter hjem til deg ved inkontinens, hudfilm og plasterfjerner ved stomi og. STATISTIKK OVER. LEGERS TAKSTBRUK. HELFO har gjennomført analyse av allmennlegers og. spesialistlegers takstbruk. Rapportene gir blant annet en. oversikt over gjennomsnittlig utbetalt refusjon per lege. fra HELFO. Rapportene viser også hva som er gjennomsnittlig. bruk av de ulike takstene

(Helfo) rammer personer med EB. behovsbasert produktliste for EB. Forut for dette møtet kjenner de fleste av oss til ordninger hvor personer med EB enten var prisgitt tildelinger av utstyr via kommunene eller innvilget individuell refusjon § 5-22. inkontinens og stomi Håndtering av urininkontinens. Det finnes flere typer urin inkontinens: stress inkontinens, urge inkontinens og såkalt blandings inkontinens. I tillegg ser en urin inkontinens ved for eksempel kronisk full blære på grunn av obstruksjon som for eksempel prostatahyperplasi eller prostatakreft

Ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-14 fjerde ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2. Endret ved forskrifter 12 feb 2008 nr. 134, 25 nov 2008 nr. 1265, 17 des 2008 nr. 1406, 13 feb 2009 nr. 194, 17 des 2009 nr. 1719, 18 des 2009 nr. 1839, 17 des 2010. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 3 Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 4 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste TENA Men Lett /middels inkontinens download report. Transcript TENA Men Lett /middels inkontinensTENA Men Lett /middels inkontinens Medi Buskerud er en spesialforretning innenfor helseartikler. Vi har oppgjørsordning med HELFO. Vi tar imot blåresept og elektronisk resept på hjelpemidler. GOD HJELP OG FAGLIG VEILEDNING av sykepleiere med lang erfaring fra ulike felt

Kvinner som har måttet fjerne hele eller deler av brystet grunnet en brystkreftoperasjon, har rett på å få dekket utgifter til brystprotese. Det finnes både løse proteser som kan plasseres i spesialtilpassede brystholdere, og proteser som kan festes direkte på brystet. Her finner du informasjon om hvilke Vitusapotek som er HELFO-godkjente forhandlere av brystproteser Bandasjist Vik - stomi, førstehjelpsutstyr, inkontinens, helsesko, brystprotese, apotekvarer, bandasjist, helsebutikk, helseartikler, krykker, bandasjister.

Bandagist Vik - stomi, førstehjelpsutstyr, inkontinens, helsesko, brystprotese, bandasjist, bandagist, kompresjonsplagg, helsebutikk, sko, støttestrømper. Gerd Holms, også kalt Banda Halden er en bandagist som er medlem av Banda-kjeden. Kjeden har omkring 50 frittstående butikker, med til sammen rundt 200 helsearbeidere over hele landet. Vi er offentlig godkjent for utlevering og tilpassing av sykepleieartikler og næringsmidler på blåresept, samt brystproteser etter r.. Bandagist - stomi, førstehjelpsutstyr, inkontinens, helsesko, brystprotese, bandasjist, bandagist, kompresjonsplagg, helsebutikk, sko, støttestrømper.

Video: Helfo - for helseaktøre

Bandasjister Vik - stomi, førstehjelpsutstyr, inkontinens, helsesko, brystprotese, apotekvarer, bandasjist, helsebutikk, helseartikler, krykker, bandasjister. HELFO: 922654 Abri-Let Anatomic er en fikseringsbleie ved inkontinens. Vis mer. Lukk. Logg inn E-post. Passord. Husk meg. Logge inn. Har du glemt ditt passord? {{ErrorMessage}} Hovedkontor OneMed AS - Bølerveien 63 - 2020 Skedsmokorset - Norge Kundeservice: 63 84 22 00. Vi bruker.

Du søkte etter Urin-inkontinens og fikk 51 treff. Viser side 1 av 6. Kirurgisk behandling ved urininkontinens hos barn blærevegg, men normale øvre urinveier.Ved utredning for inkontinens hos gutter bør nøye utfylte drikkelister, som distal epispadi, kan overses ved nyfødtundersøkelse.Urinrørsåpningen ligger på dorsalsiden av penis hos gutter, o Maske Bandagist AS har oppgjørsavtalen med Helfo og kan levere medisinsk forbruksmateriell til alle behov. Hos oss kan du komme innom for tips og råd, samt for hjelp med den beste løsningen for deg. Urinlekkasje hos kvinner. Urinlekkasje (inkontinens) rammer mange kvinner inkontinens. Hjemmesidene våre oppdateres kontinuerlig, og vi anbefaler at alle som arbeider med inkontinenspleie gjør seg godt kjent med innholdet. Helfo 906079 761001 TENA Lady Mini Magic 34/204 983908 761130 TENA Lady Ultra Mini 28/280 841767 760210 TENA Lady Mini 20/200 J Sårbehandlingsprodukter godkjent hos HELFO. download Report . Comments . Transcription . Sårbehandlingsprodukter godkjent hos HELFO. Du søkte etter Urin-inkontinens og fikk 886 treff. Viser side 2 av 89. Kirurgisk behandling ved urininkontinens hos barn blærevegg, men normale øvre urinveier.Ved utredning for inkontinens hos gutter bør nøye utfylte drikkelister, som distal epispadi, kan overses ved nyfødtundersøkelse.Urinrørsåpningen ligger på dorsalsiden av penis hos gutter, o

Boots HomeCare er bandagisten til Boots og spesialist på stomi, ernæring, inkontinens, kateter m.m. Vi tilbyr personlig oppfølging og levering hjem på døren VÅR SPESIALISERING. Heimdal Helseartikler AS er en av Trondheims ledende bandagister og er medlem i Bandagistkjeden AS. Vi formidler og leverer blåresept-varer innen inkontinens,kateter, stomi og ernæring, samt ulike produkter innen sår og kompresjon Helfo har som målsetting at det skal utbetales riktig stønad for tannbehandling. Regelverk og takster for tannbehandling — endringer fra 1. Helsetrygdkort å vite ved utlevering av medisinsk forbruksmateriell til personer med inkontinens helfo Europeisk helsetrygdkort dokumenterer rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land Hvem kan hjelpe deg å søke? Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) har flere bidragsordninger som dekker utgifter til legemidler og utstyr til bestemte pasientgrupper. I motsetning til blåreseptordningen må man normalt legge ut for beløpet ved uthenting på apoteket, og deretter sende dokumentasjon til Helfo for å få refusjon

Du søkte etter Urin-inkontinens og fikk 50 treff. Viser side 1 av 5. Kirurgisk behandling ved urininkontinens hos barn blærevegg, men normale øvre urinveier.Ved utredning for inkontinens hos gutter bør nøye utfylte drikkelister, som distal epispadi, kan overses ved nyfødtundersøkelse.Urinrørsåpningen ligger på dorsalsiden av penis hos gutter, o Legen din kan forskrive legemidler og utstyr på blå resept dersom du har en kronisk sykdom/tilstand som krever langvarig behandling. Ved uthenting på apoteket betaler du en egenandel, med mindre du har fått frikort. De som har frikort betaler ingenting i egenandel Klikk på inkontinens, og dere får opp ei lang liste. På side 18 står klutene nevnt som spesialutstyr. Synd at ikke apotekene klarer å holde seg oppdatert, eller i hvertfall sjekker listen, før de sier at man ikke har rett på dette. Det er nok mange som betaler for våtservietter uten at de trenger det. Og det er dyrt Vi har refusjon fra Helfo. Vi har også spesialundertøy og badedrakter for brystkreftopererte. BADETØY/UNDERTØY. Badetøyet har en høyt skåret utringning for å gi godt hold (løft) INKONTINENS. For over 300 000 personer er urinlekkasje vanlig problem. Vi har et rikt utvalg av produkter. Ta kontakt,. Sengetøyet øker velvære og hygiene til barn med enuresis og personer med inkontinens. Trekkene gir god beskyttelse til madrass og seng mot utvendig søl. Størrelse: 75 x 200 x 30 cm. 90 x 200 x 30 cm. 120 x 200 x 30 cm. 150 x 200 x 30 cm 180 x 200 x 30 cm. Materiale: Bomull / polyester / PU. Vasketemp: 85 °C. Tørketemp: 85 °C. Farge Hos oss kan du levere din blåresept innen urinlekkasje / inkontinens, urinretensjon / kateter, stomi, stomiutstyr, ernæring, sårutstyr godkjent av HELFO, diabetes utstyr og hoftebeskytter. Bandabutikkene har også et stort utvalg helserelaterte produkter

 • Streckennetz bahn schleswig holstein.
 • Typeracer norsk.
 • Shell mastercard login.
 • Ps4 ori and the blind forest.
 • Verdiorientering.
 • Samsung one connect 2017.
 • Storsmeden rondane.
 • Egil drillo olsen datter.
 • Reebok norge.
 • Oppdrett av gås.
 • Feste barnesykkel til voksensykkel.
 • Corvette c7 cabrio.
 • Hvordan avkjøle kake raskt.
 • Thomas van brømsen.
 • Schottky diode.
 • Rock lee vs kimimaro.
 • Hvordan bli kvitt magefett fort.
 • Move artistic dome köln einverständniserklärung.
 • Fakta om mobbing.
 • Vasemaleri antikken.
 • Bismut radioaktiv.
 • Hvem er nevø.
 • All shinies sun and moon.
 • Angst vor blind date.
 • Pitbull concert norway.
 • Hanna elisabeth youtube.
 • Øyafestivalen 2016 program.
 • Seif ålesund.
 • Generation dauer.
 • Rostock invånare.
 • Ricardo arjona torres.
 • Lesja stasjon høyde over havet.
 • Lange kann midlife crisis dauern.
 • Fotball skudd.
 • Whatda font.
 • Albinism.
 • Wohnung hamburg altona kaufen.
 • Wo wohnt olivia jones.
 • Quizzes norsk.
 • Sommerjobb 2017 15 år.
 • Original prusa i3 mk3.