Home

Treningsledelse metoder

implementere metoder og prinsipper for trening og treningsledelse. • meget god (5), eller særdeles god (6) evne til å rette øvingsutvalget til målgruppen • privatisten gjennomfører den praktiske delen med meget god (5), eller særdeles god(6) oppnåelse av egendefinerte mål I det følgende presenteres ulike metoder i utholdenhetstreningen. Man deler hovedsakelig utholdenhetstrening inn i det som kalles kontinuerlig trening og intervalltrening. 2. november 2018 kl. 15.21. ANNONSE Spør en lege! Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager

Notater om undervisnings- og instruksjonsmetoder i treningsledelse. Treningsledelse Gyldendal. Utdrag Apemetoden: mener vi med følg meg. Det betyr at utøverne skal gjøre det samme som treneren «herme» etter dem. Meningen er at man kommer raskt inn i bevegelsen samtidig som man får instruksjoner Induktiv metode er altså problemløsende læring ved at utøveren løser en gitt problemstilling gjennom praktisk arbeid med mange forsøk og prøving og feiling, og oppdagende læring ved at man forhåpentligvis oppdager løsninger på problemstillingen (Brattenborg og Engebretsen 2010:115)

Ape metoden: er den ekleste metoden, og kan også kalles følg meg metoden. Instruktør viser øvelsen samtidig som elevene gjør øvelsene samtidig. Denne metoden gjør at man kommer raskt i gang, og du kan gi instruksjoner samtidig som du utfører øvelsen Smartbok Videregående Idrettsfag Treningsledelse, Smartbok. Treningsledelse, Smartbok. Gjennom arbeid med faget Treningsledelse skal elevene blant annet lære å praktisere ulike undervisningsmetoder, utvikle lederegenskaper og bli i stand til å fungere som gode trenere og ledere Ny, revidert utgave 2013Mer informasjon komme

Innhold Treningsledelse Kapittel 2 Undervisnings- og instruksjonsmetoder 42 Valg av metode 43 Instruksjonsmetoden 45 Apemetoden 45 Vise og forklare-metoden 46 Hel-del-hel-metoden 47. Treningsledelse 1 Programfag Idrettsfag Fagkode Fagnavn IDR2007 Treningsledelse 1 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag, 56 årstimer. Privatistordning: Privatistene må opp en muntlig-praktisk eksamen. Eksamen varer i 45 minutter med forberedelse 45 minutter samme dag Hovedområdet omfatter ulike forhold knyttet til å utøve trener- og lederrollen, kommunikasjon og samspill, og sentrale metoder og prinsipper for ledelse og instruksjon. Treningsledelse i praksis Hovedområdet omfatter betydningen av god planlegging, organisering og hensiktsmessig metodevalg ved gjennomføring av trening for grupper med ulike forutsetninger Kurset Dansepedagogikk og treningsledelse er et todelt teoretisk kurs. I del 1 er fokuset innføring i metoder for treningslære, treningsledelse og coaching innen dans. Del 2 vil ta for seg ulike metoder innen dansepedagogikk og -metodikk I Treningsledelse 1 er anvendelse av metoder og prinsipper i ulike aktiviteter og refleksjon vesentlige trekk ved kompetansen i faget. Med utgangspunkt i kompetansemålene etter Treningsledelse 1 skal læreren tilrettelegge for ulike praksissituasjoner der eleven får vist relevant kompetanse i faget

Ulike treningsmetoder - Lommelege

Treningsledelse av aktivitetsdag for barneskole Treningsledelse 3. Elevens opplegg for treningsledelse for å lede en aktivitetsdag for 5. - 7. klasse med fokus på at alle store muskelgrupper skal trenes i løpet av dagen. Øvelsene strekker seg fra fotball og tautrekki ( Treningsledelse (IDR04-03) Gjelder fra: 1.8.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR4-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Gjelder til: 31.7.201 KAP 2 Undervisnings- og instruksjonsmetoder En undervisningsmetode er: Fra læreplanen - En bevisst fremgangsmåte for å nå et mål Eleven skal kunne: - En strategi som sørger for at elevene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger ut fra de målene som er satt opp. Metode Treningsledelse 1 Trener- og lederrollen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for trener- og lederrollen; gjøre rede for grunnprinsippene for instruksjon og ledelse og forklare ulike undervisnings- og instruksjonsmetoder ; beskrive og anvende ulike metoder for begynneropplæring; Treningsledelse i praksi

Opplæringen i programfaget treningsledelse skal gi forutsetninger for å planlegge, Arbeidet med programfaget skal gi elevene kunnskap om ulike undervisningsprinsipper og -metoder, utvikle lederegenskaper og sette dem i stand til å fungere som gode og trygge trenere Effektiv treningsledelse stiller krav til trenerens evne til individualisering. Utøverne har ulike behov, (oppdagende) og deduktiv (instruksjon) metode. For erfarne utøvere brukes induktiv metode mindre enn for nybegynnere, men man kan med hell også bruke denne metoden for deler av treningen for eldre utøvere Treningsledelse 3 Trener- og lederrollen Treningsledelse i praksis Arrangement Hovedområder Trener- og lederrollen Hovedområdet omfatter ulike forhold knyttet til å utøve trener- og lederrollen, kommunikasjon og samspill, og sentrale metoder og prinsipper for ledelse og instruksjon. Treningsledelse i praksi Kjerneelementet omfatter også kunnskaper og ferdigheter om ulike prinsipper og metoder for ledelse og instruksjon, og om ulike typer læringsmiljøer. Aktivitets- og treningsledelse Kjerneelementet aktivitets- og treningsledelse handler om å organisere og lede aktivitet og trening med hensiktsmessig og variert bruk av aktiviteter, øvelser og metoder prinsipper og metoder for ledelse og instruksjon, og om ulike typer læringsmiljøer. Aktivitets- og treningsledelse Kjerneelementet aktivitets- og treningsledelse handler om å organisere og lede aktivitet og trening med hensiktsmessig og variert bruk av aktiviteter, øvelser og metoder. Det handler også om å lære prinsipper for veiledning o

Sammendrag om instruksjonsmetoder i treningsledelse

Treningsledelse 2+3 Trener- og lederrollen Treningsledelse i praksis Arrangement Hovedområder Trener- og lederrollen Hovedområdet omfatter ulike forhold knyttet til å utøve trener- og lederrollen, kommunikasjon og samspill, og sentrale metoder og prinsipper for ledelse og instruksjon. Treningsledelse i praksi Dette er en 6'er plan jeg hadde i treningsledelse. Her har du basisturnøkter som man kan bygge på når de blir eldre. Bokmål Annet. Utholdenhet, hurtighet, spenst, koordinasjon og dans. Gym-oppgaver i utholdenhet, hurtighet, spenst, koordinasjon og dans.. Treningsledelse er en av bøkene i A-kurs for treningsledere. Å kunne lede trening forutsetter ikke bare kunnskaper og ferdigheter i selve idretten, men også en innsikt i den gruppen av mennesker som Gjennom arbeid med faget treningsledelse vil du få kunnskap om * ulike undervisningsprinsipper og metoder * hvilke egenskaper som er viktige for en trener og leder* ulike forhold som er av betydning for idrettsarrangement* betydningen av å ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evalueringI faget lederutvikling får du nyttig kunnskap og erfaring med tanke på* å utvikle deg som en god.

Øvelser Vanskelighets-grad Målgruppe Funksjons-hemning Miljø; Atomleken: Alle Barn Ungdom Bev.h. sittende Bev.h. stående Hørselshemmed Innhold Treningsledelse Kapittel 2 Undervisnings- og instruksjonsmetoder 42 Valg av metode 43 Instruksjonsmetoden 45 Apemetoden 45 Vise og forklare-metoden 46 Hel-del-hel-metoden 47. Etter å ha vurdert ulike metoder har jeg kommet fram til at en kombinasjon sannsynligvis vil gi de beste resultatene. Jeg har derfor valgt å ha tre utholdenhetstreninger i forbindelser med dette prosjektet i uka, der hver av treningene foregår med ulike metoder(se periodeplan) I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene har vi også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett

Trenerrollen - Treningsforu

 1. Start studying Treningsledelse. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Treningsledelse - et viktig fag. Ulike undervisningsprinsipper, metoder og egenskaper som er viktige for en leder, blir presentert på en god og forståelig måte
 3. Induktiv fremgangsmåte (design) Induksjon er et begrep i filosofi, logikk, fysikk, samfunnsvitenskaplige- og erfaringsvitenskapelig metoder. Begrepet har imidlertid forskjellige betydninger innenfor de enkelte fagområdene. Et induktiv studie vil si at vi går fra det konkrete og spesifikke til det generelle

Kjøp Treningsledelse fra Bokklubber I denne læreboka ser vi det felles programfaget treningsledelse og det valgfrie programfaget lederutvikling under ett. Boka Treningsledelse . Lederutviklingskal bidra til å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger Treningsledelse 1 Kompetansemål fra læreplanen: Kjennetegn på måloppnåelse: Trener- og lederrollen Karakteren 5 og 6 Mål for opplæringen er at eleven metoder for begynneropplæring Ha meget gode kunnskaper om hva som kreves av en trener/leder i den hensikt å være en dyktig trener/leder. Jeg har valgt forskjellige metoder på de forskjellige øvelsene bevist, fordi jeg ville se hvem som jeg får best uttelling for når jeg er sammen med ungene. Jeg bruker flere øvelser slik at alle synes at det er morsomt. Siden det er første økta for innebandy ''skolen'' så vil jeg skape et godt grunnlag og trygt miljø

implementere metoder og prinsipper for trening og treningsledelse. • Meget god (5), eller særdeles god (6) evne til å rette øvingsutvalget til målgruppen • Privatisten gjennomfører den praktiske delen med meget god (5), eller særdeles god(6) oppnåelse av egendefinerte mål I kommunikasjon mellom mennesker er det alltid en avsender og mottaker. Når vi skal studere hvordan vi forstår og misforstår hverandre, må vi også se på andre forhold som påvirker kommunikasjonen Treningsledelse . Trener- og lederrollen Hovedområdet omfatter ulike forhold knyttet til å utøve trener- og lederrollen, kommunikasjon og samspill, og sentrale metoder og prinsipper for ledelse og instruksjon. Treningsledelse i praksis Hovedområdet omfatter betydningen av god planlegging,. A-kurs for treningsledere | Gyldendal A-kur

Treningsledelse i praksis Kjennetegn på måloppnåelse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. planlegge, lede og vurdere trening som fører til ferdighetsutvikling i en idrettsaktivitet Karakterene 5 og 6 - Ha meget gode kunnskaper om de ulike metodene og kunne anvende dem på en hensiktsmessig måte i forhold til tema og målgrupp Egenvurdering er ut fra John Hatties studier ansett som en effektiv måte å jobbe med vurdering på. Rune Stake Stavdal har satt opp en kort gjennomgang som viser dette på sin nettside teachertalk.no. Elevene har forøvrig også rett til å være med og vurdere seg selv, i tillegg til retten til å påvirke egen læring ()Gjennom egen refleksjon får elevene innsikt i egen kompetanse, hva de. Instruksjonsmetoder treningsledelse. Læreplan i treningsledelse - felles programfag gjøre rede for grunnprinsippene for instruksjon og ledelse og forklare ulike undervisnings- og instruksjonsmetoder Treningsledelse 1 Trener- og lederrollen Treningsledelse i praksis instruksjonsmetoder (ved induktiv og deduktiv metode). - vise liten eller inge Notater om undervisnings- og instruksjonsmetoder. Øktplan i Treningsledelse 3 Eirik Dugstad il bevern 13-1 Læreplan for treningsleiing, Formål, Grunnleggjande dugleik. Skal du begynne på Vg1 hausten 2020? Byt til Vg1 for å sjå nye utdanningsprogram, programområde og læreplanar i vidaregåande opplæring

Vi viser deg hvordan du kan oppbygge en øktplan i idrettsfag og kroppsøving. Du kan også se hvordan andre har oppbygget sine øktplaner. - Side Tips for god treningsledelse: Før trening. er det viktig med følgende: Tydelig avklaring av tema, økt og mål. Økta skal være en del av flere økter innenfor en tema periode, men må ha en tydelig avgrensning slik at den lar seg gjennomføre i praksis I treningsledelse lærer du om trener- og lederrollen i idrett. Du får erfaring med å planlegge og gjennomføre aktivitet både for klassekamerater, I treningslære lærer du om treningsplanlegging og -metoder. Du lærer også om hva som er viktig for å ha en sunn livsstil. Treningslære går over tre år. Andrea Hansen Treningsledelse 2+3 Treningsledelse i praksis Arrangement. lederrollen. Hovedområder. Trener- og lederrollen. Hovedområdet omfatter ulike forhold knyttet til å utøve trener- og lederrollen, kommunikasjon og samspill, og sentrale metoder og prinsipper for ledelse og instruksjon. Treningsledelse i praksi beherske ulik treningsteknologi, ulike teknikker og metoder i trening og fysisk aktivitet, samt ulike uttrykksformer ; Generell kompetanse: Studenten skal: ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening og treningsledelse ; kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening og fysisk aktivitet både på kort og lang sikt

Boken Treningsledelse Sammendrag - Studienett

Læreplan for treningsleiing, Formål, Grunnleggjande dugleik. Introduksjon til vidaregåande opplæring. Kva er vidaregåande opplæring IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin

Treningsledelse, Smartbok / Idrettsfag / Videregående

Treningsledelse (4t) I løpet av VG2 har du blant annet fått opplæring i hvordan du skal planlegge, lede og vurdere begynneropplæring i idrett. Du har fått prøvd deg som instruktør på klassekamerater og ander elever. Og du har lært om ulike undervisningsmetoder og -prinsipper som kan bruke når du underviser Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold] 1. år. 2. å I vg2 fortsetter du med fagene Aktivitetslære og Treningslære som du ble kjent med i vg1, men nå skal du videreutvikle deg med bakgrunn i den kunnskapen du alt har skaffet deg i vg1. I tillegg kommer det to nye idrettsfag; Treningsledelse og Idrett og samfunn

Treningsledelse av Anders O

 1. Kjøp Treningsleiing fra Tanum Boka skal gi elevene kunnskap om å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper eller enkeltindivider med forskjellige forutsetninger. Den belyser ulike undervisningsprinsipper, metoder og egenskaper som er viktige for en trener, og ulike forhold som er av betydning for idrettsarrangementer som skal fungere bra
 2. Treningsprinsipper, metoder og forutsetninger for gode opplegg blir gjennomgått. Det undervises også mer i dybden innen fysiologi, deriblant temaer som nervesystemet og kroppens energiomsetning. Treningsledelse. Treningsledelse er et fag som handler om eleven som instruktør/trener og arrangør
 3. Curriculum for training management, Purpose, Basic skills. Will you be starting in Vg1 in the autumn of 2020? Switch to Vg1 to see the new education programme, programme areas and subject curricula for upper secondary education
 4. Treningsledelse bok Treningsledelse, Smartbok / Idrettsfag / Videregående . Treningsledelse, Smartbok, Elev Elevutgave Bokmål Kr 159,00 Treningsleldelse, Smartbok, Lærer Lærerutgave Bokmål Kr 159,00 * Priser er eksklusiv mv Faget treningsledelse gir opplæring i å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper og enkeltindivider med ulike forutsetninger

Bla i boka treningsledelse2013 by Gyldendal Norsk Forlag

I denne innspillsrunden ber vi om innspill til kapittelet Om faget (den første delen i læreplanen). Dette er et utkast og det vil bli mulig å gi innspill til hele læreplanen i neste innspillsrunde. Læreplanen vil dessuten bli hørt formelt vinter 2019.Selve skissa til Om faget for de ulike læreplanene finner du i menyen til venstre. Spørsmålene finner du lengst ned i skissa. Etter at. Friluftsliv er også en sentral del i disse fagene. Og det blir flere varierte og flotte friluftslivturer på hvert års trinn. I de teoretiske idrettsfagene får du blant annet lære om trening og metoder for trening. Du får også prøve i praksis hvordan det er å trene og lede andre i ulike idretter/aktiviteter Treningsledelse (4t) I løpet av Vg2 har du blant annet fått opplæring i hvordan du skal planlegge, lede og vurdere begynneropplæring i idrett. Du har i Vg2 fått prøvd deg som instruktør både i egen klasse og i barneskole/SFO. Omfanget av undervisningspraksis i barne- og ungdomsskole øker i Vg3

Læreplan i treningsledelse - felles programfag i

 1. kunne bruke vitenskapelige metoder for å belyse en problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til idrett/kroppsøving; IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner, IDR117 Treningslære 1,.
 2. Rett person på rett plass: psykologiske metoder i rekruttering og lederutvik ISBN 9788205326200, 2008, Dag Øyvind E. Nilsen, Espen Skorstad, m.fl. Fra 80,- Kjøp Sel
 3. Hvilke metoder og framgangsmetoder velger jeg? Hvordan organiserer jeg aktiviteten? NB! Manglende planlegging f•rer ofte til tilfeldig valg av aktiviteter, liten variasjon og manglende progresjon og tilpasning. INGEN trenere er s† gode at de kan la v‡re † planlegge treningstimene sine
 4. Treningsledelse. Formål. Tilrettelagte fritidsaktiviteter spiller en stadig større rolle i samfunnet, og trening og mosjon spiller en viktig rolle som helsefremmende aktivitet for den enkelte. og sentrale metoder og prinsipper for ledelse og instruksjon. Treningsledelse i praksis
 5. >Treningsledelse, treningsformer, metoder og militær konkurranseskyting >Pedagogikk, didaktikk, trenings- og skyteledelse Det må dokumenteres ferdighet i en skytegren for å bli tatt opp som student, og fullført førstegangstjeneste godkjennes som tilstrekkelig
 6. Den belyser ulike undervisningsprinsipper, metoder og egenskaper som er viktige for en trener, og ulike forhold som er av betydning for idrettsarrangementer som skal fungere bra. Omtale fra forlaget. I denne læreboka ser vi det felles programfaget treningsledelse og det valgfrie programfaget lederutvikling under ett. Boka Treningsledelse
 7. EMNE 3: Metoder for utholdenhetstrening Intervalltrening Kontinuerlig arbeid Treningsprinsipper EMNE 4: Utholdenhetstrening i håndball, planlegging og praksis Treningsmengde Varighet og hyppighet Periodisering Øvelser ute og i hallen. EMNE 1: Treningsledelse KAMPVISE

Treningsledelse nivå 4. 12t. Idrettskader nivå 1. 1t. Ernæring nivå 1. 2t . Grunnleggende teori (detaljert arbeidskravanalyse i svømming, relevante treningsformer og metoder i vannet og på land, treningsstyring, testprosedyrer, individuell kapasitetsprofil) 4 t : Modul 6: Treningslære nivå 3b : 4 t Finn Idrettsfag Sammendrag på Studienett.no. Les materialer med sjanger Idrettsfag Sammendrag til inspirasjon. - Side

Emne - Dansepedagogikk og treningsledelse - DANS6034 - NTN

ha kunnskap om treningslære, treningsledelse, bevegelseslære og helse i forbindelse med tilrettelegging av fysisk aktivitet for barn, unge og voksne. ha kunnskap om teorier i forhold til menneskets fysiske, motoriske, psykiske og sosiale utvikling og om betydningen idrett og fysisk aktivitet har for individ og samfunn for seg ulike treningsprinsipper og metoder i teori og praksis. Fysiologi og hvordan kroppens forskjellige vev er bygget opp inngår i opplæringen, det samme gjelder TRENINGSLEDELSE Faget skal gi deg kunnskaper om, ferdigheter i og erfaring med ledelse av grupper IDR104 Treningsledelse IDR105 Treningslære IDR106 Vitenskapsteori, metode og statistikk IDR114 Idrettspsykologi IDR200 Bacheloroppgave Forklaring: standardtermin, alternativ termin Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 side ⇒ Så ofte som mulig oppdatere vår kunnskap og utvikle god treningsledelse etter NFFs retningslinjer og metoder for spillerutvikling, klubbutvikling, trivselarbeidet og holdningsarbeidet. ⇒ Legge til rette for at klubbens trenere/fremtidige trenere skal kunne drive sin aktivitet i henhold til føringer fra klubbens HANDLINGSPLAN og NFFs utviklingsplan for barn og ungdom Metode. E-læring, oppsummering og refleksjoner i plenum, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsledelse i praksis med veiledning ute på fotballbanen. Delkurs. De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått delkurs 1 får en status som Barnefotballtrener

Innspillsrunde 2 treningsledelse - Udi

Velkommen til JudoMania. Nå jobber jeg med å legge ut en oppdatert versjon av nettsida mi om judo. JudoMania har vært på nett siden 1997, og nå tenkte jeg det var på tide med kildehenvisninger og hensyn til opphavsrett Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet Treningsplanlegging, videre utdypning av treningsformer og metoder samt trening knyttet opp mot helsebegrepet er sentrale emner i faget. Se fagets læreplan. Treningsledelse. Faget dreier seg om å kunne lede grupper i trening. I dette faget kombineres teori og praksis med det å være leder

Treningsledelse er et fag der du får kunnskaper om ulike undervisningsprinsipper og -metoder, utvikler lederegenskaper og settes i stand til å fungere som en godt å trygg trener. Faget innebærer en praktisk tilnærming gjennom at du får prøve deg i praksis som trener ute i klubber A-kurs for treningsledere er et begynnerkurs i ledelse av idrettsaktiviteter og er grunnleggende kurs for videre trenerutdanning. Enkeltheftene er: Treningsledelse, Treningsplanlegging, Kroppen Din, Og de som ikke har råd til de mest avanserte metoder for ernæring eller treningsledelse står overfor mer drastiske konsekvenser for returen. Selvfølgelig har søkevolum av fedme ikke vært tilstrekkelig til å snu trenden. Kakinami er blant akademikere som ønsker at deres arbeid for å påvirke en offentlig helserevolusjon

Treningsledelse Trener- og lederrollen Hovedområdet omfatter ulike forhold knyttet til å utøve trener- og lederrollen, kommunikasjon og samspill, og sentrale metoder og prinsipper for ledelse og instruksjon. Treningsledelse i praksi Metoder for treningsledelse relatert til fallskjermidrett. Fysiologi relatert til fallskjermidrett. Kandidaten skal etter endt kurs ha: Bestått teoriprøve til Hoppmesterkurset. Oppnådd minst 18 poeng under praktisk hoppmestring i løpet av inntil 6 løft (jfr standard evalueringsskjema) BEGRENSNIN OKTOBER kl. 08.45-09.30 Myter og fakta om bevegelighetstrening Nyeste forskning på adaptasjon, effekter og metoder v/Marie Moltubakk kl. 10.00-13.15 Praksis i Håkons Hall, Kristins Hall. - beherske ulik treningsteknologi, ulike teknikker og metoder i trening og fysisk aktivitet, samt ulike uttrykksformer Generell kompetanse: Studenten skal: - ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening og treningsledelse - kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening og fysisk aktivitet både på kort og lang sikt Advanced English Language and Literature: Autumn Package: 37367: 05.11.2020 21:37:29: 05.11.2020 21:37:29: Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet This package is for students who are looking for a real challenge when it : STS_ListItem_85

Velg riktig metode til riktig tid. Induktiv går veldig dårlig i f.eks. svømming. Mellomtrinnet og oppover. Småtrinnet: Stasjoner kan brukes ved trening av sansemotorikk med tanke på ballspill senere. øye- hånd, øye- fot, tilpasset kraft. Kaste - fange, bruke ertepose, myk ball Elevene har også vitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi som eget fag, og forskningsvinklinga gjennomsyrer hele programmet. Treningsledelse 2 Treningslære 3 Toppidrett/breddeidrett 5 VG 3 Fellesfag 13 t/uke Norsk 6 Religion 3 Historie 4 Programfag 22 t/uke Aktivitetslære

Idrettsfag Treningsledelse - Studienett

Vis Martine Emilie Axtens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Martine Emilie har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Martine Emilies forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter 15.12.2015 IDR104 Treningsledelse 4 01.12.2015 IDR105 Treningslære 4 18.12.2015 IDR106 Vitenskapsteori, metode og statistikk 3 27.11.2015 IDR116 Ernæring 3 07.12.2015 IDR118, del 1 Fysiologi og bevegelseslære, del 1 3 01.12.2015 IGIS Nasjonal deleksamen Matematikk ? 28.11.2015 IND100 Innføring i økonomi 2 28.11.2015 IND105 Organisasjon og. 16.12.2019 IDR104-2 Treningsledelse 2 04.12.2019 IDR106-2 Vitenskapsteori, metode og statistikk 12.11.2019 IDR113 Teknikklæring og utvikling av bevegelser 26.11.2019 IDR116 Ernæring 28.11.2019 IDR117 Treningslære 1 05.12.2019 IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 31.10.2019 IDR121 Friluftsliv i skog og høyfjel

 • Fendt deler.
 • Pd italian party.
 • Støpe støttemur på fjell.
 • Kreativ skriving novelle.
 • Metacritics mario odyssey.
 • Www barbed wire.
 • Berühmte gedichte über den tod.
 • Standardavvik excel mac.
 • Asics laufjacke motion protect.
 • Planter til mørkt badeværelse.
 • Data processing agreement gdpr.
 • Ideell utilitarisme.
 • Konserter i halden.
 • Brøyting med skjær.
 • Fns bærekraftsmål engelsk.
 • Whatda font.
 • Superdrug london.
 • Mr doob google experiments.
 • Hvordan bli motivert.
 • Sky sports live stream.
 • Hvordan dele opp bilder på instagram.
 • Uno specialkort.
 • Hwa affalterbach entlassungen 2017.
 • Auksjon hedmark.
 • Stone sour oslo 2017.
 • Endre skattemelding næringsdrivende.
 • Turist i egen by 2018 oslo.
 • Granulom operativ entfernen.
 • Bayersk viltsporhund klubb.
 • Phonetic language.
 • San sebastian wiki.
 • Hemp eller hamp.
 • Smålands landskapsblomma.
 • Uni jena führungszeugnis.
 • Švihov popelka.
 • Ungarischer hirtenhund puli.
 • Hvordan sjekke om man er steril mann.
 • Surf camp ahangama.
 • Uenig om antall barn.
 • International criminal court cases.
 • Ford kverneland bergen.