Home

Kald krig undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg - Elevforlaget

Lære sentrale begreper knyttet til kald krig; Les opriften på kildekritikk sammen med elevene: Kildekritikk: Hvordan granske en kilde; Del klassen i små grupper på tre eller to. Fordel de tre kildene på gruppene. Kilde 1: Lunsj med Averell Harriman. Kilde 2: Avhoppere fra polsk skip. Kilde 3: Arrestert bak jernteppe Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående. Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane Her er Omvendt undervisning: Den kalde krigen. Perspektiver; Elev; perspektiver ressursbank; 16 Den kalde krigen; Filmer; Omvendt undervisning: Den kalde krige

Undervisningsopplegg: Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Cuba-krisen Undervisningsopplegg der elevene skal lage et avisoppslag om dramatikken fra oktoberdagene 1962. Avsluttende refleksjonsoppgaver vedlagt. Omfang: ca. 90 minutter. Debatt om EU Undervisningsopplegg der elevene skal arbeide med EU og de ulike holdningene som finnes. DEN KALDE KRIGEN (1945 - 1989) Uttrykket Den kalde krigen blir brukt om kampen mellom østblokklandene og vesten og om motsetningene mellom superrmaktene USA og Sovjetunionen. Supermaktene sto på hver sin side i en rekke kriger og konflikter rundt i verden. De drev propagandakrigmot hverandre. Den kalde krigen var en kamp mellom to ideologier Undervisningsopplegg i historie, Den kalde krigen Den kalde krigen er en lang og innholdsrik periode å jobbe med for elevene. Det er mye som skjer i ulike deler av verden, og de skal skaffe seg både oversikt og forståelse for hvorfor utviklingen etter andre verdenskrig finner sted Våpenkappløp, krig, propaganda . Den kalde krigen. Her finner du viktige hendelser og fenomener forklart av elever på 10. trinn. Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: Passord: Sosiale medier er digg! Sjekk skolegreier på andre. Rett etter at krigen var avsluttet, begynte dette samarbeidet å rakne. Denne perioden vi nå går inn i kaller vi den Kalde Krigen. Perioden strekker seg fra 1945 til 1991. Konflikten fikk navnet Kald Krig fordi det aldri ble direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene, Sovjetunionen og USA. Europa blir delt mellom øst og vest

Kald krig. Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. 1985-1990. 1. 1945-1961, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting. Kald krig og internasjonalt samarbeid Fra brobyggingspolitikk til blokkpolitikk. Lærerveiledning. Hvordan kunne starten på den kalde krigen vurderes ulikt, Undervisningsopplegg > Fb mt. Om Norgeshistorie; Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Undervisningsopplegg; Kald krig ; Video . Spill eller pause video. Del Tweet. Elevene skriver en tekst om den kalde krigen basert på problemstillinger gitt av lærer. Den kalde krigen. Elevene skriver en tekst om den kalde krigen basert på problemstillinger gitt av lærer

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn Undervisningsopplegg Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen. Målgruppe: 9-10 klasse. Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen Kapittel 16Den kalde krigen. Undervisningsopplegg. Mål. Oppstart - arbeid med emnet «Den kalde krigen» Aktuelle læreplanmål: vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år

På Vg3 har du kanskje kommet frem til kapitlet om den kalde krigen. På Perspektiverbloggen finner du mange forslag til undervisningsopplegg og ressurser du kan bruke sammen med klassen din. Har du for eksempel sett våre dialogduker? Til kapittel 16 har vi laget to dialogduker, en om årsakene til den kalde krigen og en om årsaken Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som. Forfatter Kjell Evensen Lagt ut på desember 14, 2014 desember 18, 2014 Kategorier Effektiv vurdering, Kompetanse, Tips og triks, Undervisningsopplegg, Vurderingsformer Stikkord Dokumentasjon, Kompetanse, Tilbakemelding, Undervisningsopplegg, Vurdering for læring, Vurderingsform, Vurderingstips 2 kommentarer til Vurderingstips 10: Kombiner muntlig og skriftlig tilbakemeldin

Kald krig - Norgeshistori

Lærerbloggen: Undervisningsopplegg: Den kalde krige

Kald krig er en tilstand av intens spenning mellom stater, på randen av krig og gjerne med rustningskappløp mellom partene, men uten at våpen blir tatt i bruk. Uttrykket er mest kjent som betegnelse på forholdet mellom supermaktene USA og Sovjetunionen i perioden fra rundt 1945 til circa 1990. Det er denne historiske perioden som ofte omtales som den kalde krigen Digitale undervisningsopplegg Sist oppdatert: 21.08.2020 Her er en samling av FN-sambandets heldigitale undervisningsopplegg og undervisningsressurser. Disse kan gjennomføres like fint i klasserommet som i hjemmeskole. Flere av oppleggene kan brukes tverrfaglige, og er tilpasset fagfornyelsen og de tre tverrfaglige temaene Kald krig I 1949, okkuperte Sovjetunionen områder, med Øst-Tyskland Hovedstaden ligger i Øst-Berlin, mens USA og britisk lov i de okkuperte områdene, med vest-Tyskland, har hovedstaden vært opp til gjenforening av de to Tysklands i Bonn. fram til 1961 kunne folk i Berlin be veg

Krigen mellom Sovjetunionen og Afghanistan får ringvirkninger for hele østblokken. Unionen er uten økonomisk vekst, og den kollapser da jernteppet faller. I denne dokumentarserien ser vi nærmere på utviklingen i regionen gjennom tre tiår, fra Sovjetunionens fall frem til i dag. Er Vestens frykt for en ny bølge sovjetisk imperialisme berettiget Viktige begreper. Jernteppet: begrep som ble brukt om delingen av Europa i en østlig og en vestlig del etter 1945. Kald krig: Den kalde krigen (1945-1991) var en rivalisering som utviklet seg etter den andre verdenskrigen mellom nasjoner som hadde ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen med allierte, omtalt som Østblokken Skyter sovjet ned flyene blir det krig. 1949: Revolusjon i Kina. Kommunistpartiet tar makten med Mao i spissen. USA var lite fornøyd med dette. Kina hadde veldig strengt diktatur. I et Diktatur er det bare en enehersker, en som bestemmer absolutt alt. 1953: Korea krigen. Nord-Korea starter krigen. Etter 1945 deles Korea i to (Nord og sør) Skriv hva du tror at kald krig betyr. Navn på land på den venstre siden av den røde streken Navn på land på den høyre siden av den røde streken . Skriv ned hva du tror den røde streken betyr Etter den andre verdenskrig ble Tyskland delt. Sovjet tok kontroll over Øst - Tyskland, o Historieskrivingen om den kalde krigen er et godt eksempel på hvordan hver generasjon skriver sin versjon av fortida i lys av tankeretninger, hendelser og behov i sin egen tid. Tradisjonalister, revisjonister og postrevisjonister har vært de tre hovedgruppene av kaldkrigshistorikere. Tre spørsmål skiller hovedretningene fra hverandre

Vi har akkurat avslutta emnet den kalde krigen på vg3. Når vi begynner på historien etter 1945, er kulturuttrykkene enklere å forstå enn før den andre verdenskrigen, om de får litt hjelp av læreren. Jeg var vel omtrent ti år da den kalde krigen var over. Jeg har derfor ikke førstehåndskjennskap selv til historien, me Når krigen raser består av en rekke undervisningsopplegg om blant annet menneskerettigheter, krig, flukt, våpen og internasjonal humanitærrett. Alt materiellet er gratis, og forankret i fagfornyelsen Hei, trenger litt hjelp med å finne fakta om den kalde krigen, med fokus på våpenkappløpet mellom sovjet (russland) og USA. Dette er 10.klasse nivå, så ikke noe universitets begreper takk Wikipedia og Store Norkse Leksikon har ikke gitt meg noe stor hjelp Kapittel 16Den kalde krigen. Undervisningsopplegg. Mål. Skaffe oversikt over Europas geografi og endringene fra 1980-tallet til i dag. Aktuelle læreplanmål: vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. (Vg3 Spurte dog ikke om en kald krig forelesing, da jeg kjenner den rimelig godt selv. Å forme en fin problemstilling kan likevel være en utfordring, så derfor nyttig med gode forslag.. Gorbatsjovs betydning for avslutningen på den kalde krigen er vel også noe historikere har drøftet

Omvendt undervisning: Den kalde krigen / Filmer / 16 Den

Kald krig. Disse oppgavene handler om den kalde krigen, sentrale hendelser og de ideologiene som stod mot hverandre i denne perioden med spent forhold mellom øst og vest. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Når krigen raser er et nettsted og undervisningsopplegg fra Røde Kors. Innholdet i undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i krig og konflikt, men handler også om ungdoms hverdag og muligheten til å engasjere seg. Opplegget er tilpasset ungdomsskole og videregående Undervisningsopplegg. UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 1 Vg2 42 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 2 Vg2 43 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 3 Vg2 54 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 4 Vg2 45 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 5 Vg2 46 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 6 Vg2 81 KB Last ned.

Opplegget ble opprinnelig utviklet i forbindelse med TV-aksjonen Røde Kors 2016, men er siden blitt endret og videreutviklet, blant annet med materiell fra Når krigen raser, som er et undervisningsopplegg produsert av Røde Kors om dagsaktuelle problemstillinger knyttet til krig, konflikt og internasjonal humanitær rett Rett og galt. Betydning av ordene: La elevene beskrive med egne ord hva rett og galt betyr. Skriv rett og galt på tavla og be elevene tenke på hva det betyr. Lag en liste på tavla med alle forslagene

Når det snakkes om en ny kald krig, sammenliknes Kina naturlig nok med datidas Sovjet. Kineserne ser dette på en annen måte. Eric Xun Li ved Fudan-universitetet i Shanghai sier til Financial Times at den pågående valgkampen mellom aldrende presidentkandidater i USA, minner kineserne om tidligere sovjetiske ledere, som Bresjnev, Andropov og Tsjernenko Tema for rollespillet skoleåret 2020/21: Atomnedrustning og konflikten mellom Iran og USA. Lyst til å lære om FN på en annerledes måte? Ved å simulere et møte i FNs sikkerhetsråd og la elevene selv utgjøre landene i Sikkerhetsrådet igjennom et rollespill, vil elevene garantert få en helt ny forståelse av hvilke utfordringer FN står overfor Undervisningsopplegg: Konflikter, krig og terrorisme. Hvordan bidra til at elevene bruker kilder i arbeidet med begreper? I dette undervisningsopplegget, laget av samfunnsfaglærer Ola Engelien, benyttes det en enkel PowerPoint for å ramme inn opplegget Den kalde krigen 1. FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT 2. HÅPET SOM BRAST 3. OPTIMISME I EUROPA • Sommeren 1945 - ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. • Nazismen var knust. • Forholdet mellom USA og Sovjet skulle bli dårlig. • Fra 1945 og fram til i dag skulle det utkjempes mange kriger. 4. USA og Sovie

Kapittel 16: Den kalde krigen - Perspektive

Hvem var president i USA under Cubakrisen? Dette og mange andre spørsmål finner du i denne kvissen om den Den Kalde Krigen Kald krig. En kort oversikt over de mest sentrale hendelsen i den kalde krigen, og betydningene for norsk utenrikspolitikk i denne perioden. Artikler (3) Vis nyeste Vis alle. Den kalde krigen - de første åra. I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 1945 til 1991 - Jeg ser konturene av en ny kald krig - Det er utrolig mye som står på spill de neste årene, sier Børge Brende, toppsjefen i World Economic Forum Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. Hva skjedde når? Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.

Den kalde krigen er et vanlig navn på spenningstilstanden mellom øst og vest, og spesielt mellom USA og Sovjetunionen, mellom 1945 og 1990.Begrepet skal ha blitt brukt første gang av president Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947. Perioden kjennetegnes av at alliansebygging, opprustning og trusler om krig mellom blokkene, og i flere tilfeller både en overhengende fare for storkrig og. Kald Krig Museum - Bodø 2024 Norsk Luftfartsmuseum har arbeidet med å etablere et Kald Krig museum helt siden midten av 90-tallet. Nå kan det endelig bli en realitet. Få ting har påvirket det norske moderne samfunn som den kalde krigen

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Den kalde krigen - tidslinje Timeline created by ka0854. In History. Period: Aug 6, 1945 to Aug 9, 1945. USA atombombing av Japan Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6 og 9 august 1945. Disse hendelsene markerte slutten på andre verdenskrig. 1946. Jernteppet.

Undervisningsopplegg i historie, Den kalde krige

 1. Guterres advarer mot ny kald krig. USAs president Donald Trump langet ut mot Kina i sin tale til FNs hovedforsamling. FN-sjef António Guterres frykter kald krig mellom de to stormaktene. FNs generalsekretær António Guterres skuet utover en glissen sal fra talerstolen i FNs hovedkvarter i New York
 2. FN-sjefen: - Vi går i en svært farlig retning. I sin innledning til generaldebatten i FNs hovedforsamling tirsdag, advarte generalsekretær Antonio Guterres mot en ny kald krig
 3. Putin hærfører i en ny, kald krig. Bildet av Putin er tatt fra en jakttur i 2010. Foto: Dmitry Astakhov / AP. Putins tale til nasjonen var et streif av de frostnettene som varsler verden om en ny, kald krig, skriver Audun Tjomsland. 19. mars 2018 11:22 - Oppdatert 19. mars 2018 11:22
 4. Guterres skuet utover en svært glissen sal da han gikk på talerstolen og advarte mot en ny kald krig mellom USA og Kina. - Vi går i en svært farlig retning. Vår verden har ikke råd til en framtid der de to største økonomiene deler kloden i et stort brudd, sa han
 5. FN-sjefen advarer mot ny kald krig - Vi går i en svært farlig retning. Vår verden har ikke råd til en framtid der de to største økonomiene deler kloden i et stort brudd, sa.

Den kalde krigen Skole er digg

 1. Guterres advarer mot ny kald krig USAs president Donald Trump langet ut mot Kina i sin tale til FNs hovedforsamling. FN-sjef António Guterres frykter kald krig mellom de to stormaktene
 2. FN-sjef António Guterres frykter kald krig mellom de to stormaktene. NTB. 22. sep. 2020 23:28 - Oppdatert 22. sep. 2020 23:29. Del (3) 3 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! I FN-hovedkvarteret i New York ble det tirsdag spilt av videoopptak av taler holdt av verdens mektigste politiske ledere
 3. En måte å få elevene til å bli engasjert på er å få dem til selv å ta stilling til fagstoffet. Samfunnsfaglærer Bendicte Wiik har satt sammen et opplegg der hun skaper aktivitet ved å få elevene til å bevege seg rundt i klasserommet når de skal ta stilling til ulike påstander innenfor et tema

Kald krig - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

En ny kald krig virker unngåelig. Det bilaterale forholdet mellom USA og Kina har vært på en sterk nedadgående trend i flere år, men nærmer seg nå bristepunktet etter de fleste målestokker. Teknologikappløp, militær rivalisering, coronaviruskrisen og situasjonen i Hongkong er kun noen brennpunkter som tærer på forholdet KALD KRIG - EN TODELT VERDEN ARBEIDSPLAN UKE 1- 4 I 1945 sluttet den andre verdenskrigen. Sovjetunionen og USA hadde begge slåss for å bekjempe Tyskland. Men så oppsto det en ny konflikt mellom USA og Sovjetunionen. Begge landene ville påvirke verden på sin måte. De så på hverandre med frykt og mistro. Det spent Kapittel 9 Kald krig Test deg selv. Film: Koreakonflikten. Varierte oppgaver. Er påstanden riktig eller feil? Sett inn 20 ord. To som hører sammen. Tekstoppgaver. Repetisjonsoppgaver. FASIT Repetisjonsoppgaver. Filmoppgaver. Hva var den kalde krigen? Hva var avkoloniseringen? 1968 og studentopprørene

NRK TV - Kald krig

Kald krig. Da FN ble opprettet tenkte man at de fem landene som hadde vært allierte under krigen, også ville klare å samarbeide i fredstid. Disse fem landene var Kina, Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannia og USA. De var verdens ledende stormakter og hadde de sterkeste væpnede styrkene Kald krig. En tilstand av intens spenning mellom stater, på rander av krig og gjør med våpenkappløp mellom partene, men uten at våpnene tas i bruk. Kapitalisme. Et økonomisk system. I slike land er det såkalt fri konkurranse Fotdeler: Kundene får billige og gode varer, fordi de kan velge fritt Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990. Den fryktede krigen kom aldri, men millioner døde i kriger støttet av en eller begge supermakter 17.mai - kryssord. 17.mai-kryssordene under har jeg laget to versjoner av slik at du kan nivådifferensiere. Versjon 1: Bildekryssord med ordbank. Her har jeg satt inn en ordbank til høyre, med blå linje ved siden av. Eleven kan velge om ordbanken skal være der som støtte under hele arbeidet, eller lage en brett ved den blå linja, slik at man ordbanken bare brukes ved behov Kald krig. BJØRGULV BRAANEN • «Vi har glidd inn i en ny periode med kald krig», sa Russlands statsminister Dmitrij Medvedev på sikkerhetskonferansen i München i forrige uke. Aftenpostens Frank Rossavik skrev søndag at det som gjør situasjonen så farlig er at dagens Russland,.

Kald krig og internasjonalt samarbeid - Norgeshistori

 1. Kald krig 1. Fræna vgs Kald Krig Nye problemer etter andre verdenskrig 2. historie Læreplanmål • undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke.
 2. Vi har samlet ferdige undervisningsopplegg klare til bruk i klasserommet. Til hovedinnhold. Søk . Desember - ein kald og varm månad . Undervisningsopplegg i KRLE: Etikk - Hvite løgner. Buddhismen: forandring. Den kristne påsken. Hinduismens guder. Islams utbredelse. Julefeiring
 3. I krise og konflikt er barn ekstra sårbare. De mister ofte muligheten til å gå på skole, blir drevet på flukt og er ekstra sårbare for vold, barnearbeid og seksuelle overgrep. Over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt
 4. 2.15.3 Kald krig i Europa Utviklingen i Tyskland økte spenningen mellom USA og Sovjetunionen. a) I hvilke år ble Vest-Tyskland og Øst-Tyskland selvstendige stater

Redd Barna har laget undervisningsopplegg som dere fritt kan bruke, som introduserer Barnekonvensjonen, merknadene fra FN og tar i bruk animasjonsfilmen Asylsøkere fra Filmrommet Start studying Samfunnsfag|Kald krig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Det magiske klasserommet - fred handler om barns rettigheter i land som er rammet av krig og konflikt. Du møter barn som forteller om når skolen ble bombet, om redselen for å gå ut for å leke, om hvordan det er å flykte fra hjemmet sitt, og om hvorfor de savner å gå på skole

Video: Kald krig - Elevforlage

Undervisningsopplegg - Vurderingspraksi

 1. Kald krig i Asia, med Kina som Sovjet , rimer ikke med den økonomiske avhengigheten mellom stormakten og nabolandene
 2. Hvilke år snakker vi om når vi snakker om Den kalde krigen?: ? 1814 - 1905 ? 1961 - 1989 ? 1940 - 194
 3. tang, det kinesiske nasjonalistparitet. Under borgerkrigen fikk Mao Zedong støtte fra den store kinesiske bondebefolkningen og Sovjetunionen, mens den kinesiske lederen Jiang JieShi i nasjonalistpartiet fikk støtte fra USA
 4. Den kalde krigen lå som et jernteppe over Europa og store deler av verden i lengre perioder gjennom siste halvdel av det tyvende århundret. I motsetning til de to ovenfor nevnte verdenskrigene ble det ikke satt i gang aktiv krigføring i denne perioden, og det er det som gjør at den betegnes som kald. Likevel bruker vi ordet krig om denne.
 5. Little Norway. Toronto, Canada under krigen 1940-45. 3 Norske Flyvåpenets (RNoAF ) flyskole på Værnes, Kull F III, 1955. Fv: Kåre Lyngstad, Sverre Gran og Jan Erik Lie. 4 RCAF Penhold, Alberta,.Canada. F. Flight Harvard MK 2 og 4 på oppstillingsplassen på Penhold, 1956. 30 Kurs 5514 RCAF i Canada 5 F Flights oppholdsrom
 6. 1 Kald krig - en todelt verden 2 Øst og vest - fra splittelse til samarbeid. Cold War on BBC - Nettside fra BBC med mye stoff om den kalde krigen og annen verdenshistorie. Artikler, debattstoff, bildeserier, tidslinjer, virtuelle turer og mye mer
 7. - Ingen ny kald krig på vei . Konflikten i Ukraina har skapt spenninger mellom øst og vest. Man snakker om at en ny kald krig er på vei, men danske forskere tror ikke det vil skje

Undervisningsopplegg Den andre verdenskrig - Folk og Forsva

 1. Kald krig er en tilstand av intens spenning mellom stater, på nippet til å bli krig, men uten at våpen tas i bruk. Betegnelsen brukers på det spenningsforholdet som oppstor mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest etter andre verdenskrig
 2. Afghanistan - en brikke i kald krig. På midten av 1970-tallet ble landet sugd inn i den kalde krigen. Sovjetunionen sendte penger og våpen til det afghanske kommunistpartiet, som motarbeidet president Khan. I 1978 myrdet kommunister presidenten og tok makten over Afghanistan
 3. Bakgrunn til undervisningsopplegg. Norges viktigste bidrag under den andre verdenskrig var det handelsflåten og sjømennene som stod for. Under krigen var det ingen landjord som forbant de tre store allierte; Sovjetunionen, Storbritannia og USA

ISFRONT: Den storstilte Trident Juncture-øvelsen er et ledd i en ny kald krig mellom Russland og USA, mener ­Nupi-forsker Julie Wilhelmsen. nato - Få trodde den nye kalde krigen skulle spre seg nordover, men nå kommer den i rekordfart, og det er denne øvelsen et tegn på, sier Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenriks­politisk institutt (Nupi) Med kald krig forumet i spissen, ble det foreslått at det skulle bygges et helt nytt museum i tilknytning til Norsk Luftfartsmuseum, og det ble tildelt tomt ved siden av museet til dette formålet. Forumet laget et forprosjekt med utgangspunkt i en globe som skulle være i tilknytning til museet, men fikk til slutt ikke midler til oppstart av hovedprosjekt

Den kalde krigen: Tidslinje historienet

NATO og Norge under den kalde krigen. Den kalde krigen betegner motsetningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen - og deres allierte - i perioden 1947-1989. Konflikten var kjennetegnet av at den aldri ble varm. Det vil si at det ikke kom til direkte krigshandlinger mellom partene 1960-1990 Kald krig . Fokus i de første etterkrigsårene var ikke først og fremst Nordområdene, men frykten for at de store sovjetiske styrkene i Europa skulle rulle gjennom Tyskland og true Sør-Norge. Derfor ble Marinens hovedbase fortsatt liggende i Horten,. - Vi har ikke noe ønske om å utkjempe verken en kald krig eller en varm krig, understreket Xi i sin tale. I tillegg advarte han mot et «sammenstøt mellom sivilisasjoner» i verden. Dette uttrykket ble på 1990-tallet gjort kjent av den amerikanske statsviteren Samuel P. Huntington, som hevdet at framtidige kriger ikke ville bli utkjempet mellom land, men mellom kulturer

Arbeider du med den kalde krigen? - Perspektive

Krig med måleenheter er en variant av spillet Krig. I stedet for å bruke vanlige spillekort, bruker en vedlagte kort. Som lærer kan du velge om elevene skal spille med kortene som omhandler lengde, masse eller volum Yale-økonom advarer om en ny kald krig, denne gangen mellom USA og Kina. Samtidig preges oppstarten av G20-møtet av splittelse Russlands kraftfulle protest mot USAs planer om et rakettskjold i Europa la en stenk av kald krig over utenriksministermøtet. Dersom russerne skroter CFE-avtalen om nedrustning i Europa, kan det. Utstein - ubåt fra kald krig. Omvisning - grupper og klasser. Resepsjonsområdet - fasiliteter. Om Marinemuseet. Museets historie og opprinnelse. Organisasjon og drift. Sjøforsvarets historie 1814-2014. Smått og stort i Sjøforsvaret. Nytt undervisningsopplegg til skoleklasser

Kald krig. World Rally Championship. Norge. Vi forteller historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesonger og episoder. Sesong 1. Sesong 1; Episode 1 - 1945-1961. Historie, Krig, S1:E1. Rett etter krigen fører maktkampen mellom USA og Sovjetunionen til et atomvåpenkappløp som skaper krigsfrykt i Norge. President Xi Jinping understreker at Kina ikke ønsker noen kald krig - og heller ingen krig med militære styrker Søkeresultater for Kald krig og varme vennskap - Haugenbok.n Mot ny kald krig i verdensrommet. Under den kalde krigen dreide kampen i verdensrommet seg om hvilken nasjon som først ville lykkes med å skyte en satellitt ut i verdensrommet og i bane. Krig er organisert vold i stor skala. I moderne språkbruk forstår man krig enten som konflikt mellom stater eller som borgerkrig, altså organisert vold i stor skala internt i et land, hvor staten selv gjerne er en part. Noen definisjoner av krig opererer med en terskel for hvor mange mennesker som dør på slagmarken USAs president Donald Trump langet ut mot Kina i sin tale til FNs hovedforsamling. FN-sjef António Guterres frykter kald krig mellom de to stormaktene

 • Neue alben 2018.
 • Daniela niederer.
 • Gestapo.
 • Bring it on in order from first to last.
 • Ccs plug.
 • Kaker hamar.
 • Seif ålesund.
 • Systembolaget borås allegatan öppettider.
 • Ørsta handball.
 • Streetfighter treffen altenberge.
 • Ferske krabber.
 • Arya stark death.
 • Nordkurier anklam telefonnummer.
 • Pro 7 luke schule.
 • Thai airways boeing 777 300 premium economy.
 • Lourdes leon timothee chalamet.
 • Frettchen als haustier halten.
 • Havregrøt som matpakke.
 • Små hytter moderne.
 • Regenbogen gedicht trauer.
 • Nedbrytbare ballonger.
 • Švihov popelka.
 • 3t rosten buss.
 • Teratom entstehung.
 • Lite coin rate.
 • Lage tidslinje.
 • Bundesliga freiburg spielplan.
 • Meteociel bohain.
 • Abschlussball le bal.
 • Forkurs ingeniør nettbasert.
 • Hisspresentation företag.
 • Loriot cartoon youtube.
 • Kronisk migrene definisjon.
 • Jødisk nyttår.
 • Bruno mars just the way you are chords.
 • Banknoten schweiz.
 • Blandet tall til desimaltall.
 • Fritt vilt stream.
 • Swallow food.
 • Vitaminer og mineraler wikipedia.
 • Monster ripper sverige.